În urma verificărilor, ISJ Suceava a constatat că nu există cadre didactice fără pregătire psihopedagogică în școlile din județ

28 ianuarie 2020, 7:10

Ministerul Educației a solicitat încă din toamna anului trecut verificarea tuturor cadrelor didactice care au intrat în învățământ începând cu anul 2012 și până în prezent, pentru că, începând cu anul școlar viitor, devine obligatorie finalizarea modulelor psihopedagogice, aceasta fiind o condiție impusă candidaților la Titularizare 

Inspectoratul Scolar Județean (ISJ) Suceava a verificat toate cadrele didactice care au intrat în învățământ începând cu anul 2012 și până în prezent, pentru a depista care dintre ele nu au finalizat pregătirea psihopedagogică. Această solicitare a Ministerului Educației are la bază modificarea metodologiei de mobilitate a personalului didactic, începând cu anul școlar 2020-2021, care prevede ca obligatorie finalizarea modulelor psihopedagogice pentru candidații la titularizarea din această vară. Până anul acesta, puteau să se înscrie pentru examenul de titularizare și cadrele didactice care nu aveau modulele pedagogice absolvite, dar erau obligate de metodologie să le finalizeze în maximum un an de zile de la angajarea în școală, însă nu ­e­xista și o prevedere care să impună verificarea lor.

”Au fost verificate cadrele didactice din județ și toate au aceste module psihopedagogice absolvite”, a precizat inspectorul general adjunct Ioan Puiu.

Potrivit metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar ”personalul didactic de predare debutant cu o vechime efectivă la catedră mai mare de 5 ani, care a finalizat cu diplomă învățământul universitar de lungă sau scurtă durată și nu a absolvit programul de pregătire psihopedagogică prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, precum și personalul didactic de predare debutant cu o vechime efectivă la catedră mai mică de 5 ani, care nu face dovada finalizării sau frecventării unui program de pregătire psihopedagogică prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic /departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, nu pot participa la concursul național, sesiunea 2020”.

Data examenului de Titularizare a fost stabilită pentru data de 15 iulie a.c., iar profesorii care nu au ­mo­dulele psihopedagogice finalizate nu vor putea participa. Candidații care au deja un post și vor obține minim nota 7 la Titularizarea din acest an pot ocupa postul respectiv pe perioadă nedeterminată, însă este necesară confirmarea, prin adresă scrisă, a consiliilor de administrație ale unităților de învățământ că posturile didactice/ catedrele respective au o viabilitate estimată de cel puțin patru ani școlari și pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată. Acești candidați vor ocupa cu prioritate postul pe data de 29 iulie a.c. ședința de repartizare pentru posturile titularizabile va avea loc pe 30 iulie, iar candidații cu media de minimum 7 vor fi ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare. (Oana NUȚU)

 

reportersite