Thursday , March 23 2023

In urma probelor eliminatorii, concurenta la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Falticeni a scazut la sase candidati pe un loc

N din cei aproximativ 1.400 de candida]i înscri[i, au mai r\mas în competi]ie pentru cele 150 de locuri doar 846 candida]i n dintre cei respin[i, 471 de candida]i nu au promovat proba de verificare a aptitudinilor fizice, 14 au fost declara]i „inapt”, iar 18 nu s-au prezentat la probe, fiind considera]i „retra[i” din concurs n azi, începând cu ora 10.00, candida]ii vor sus]ine examenul scris de verificare a cuno[tin]elor
În perioada 23-29 august a.c., la {coala Militar\ de Subofi]eri Jandarmi F\lticeni s-a desf\[urat prima etap\ din cadrul concursului de admitere, [i anume examinarea medical\ [i verificarea aptitudinilor fizice. În urma probelor eliminatorii, din cei aproximativ 1.400 de candida]i înscri[i, au mai r\mas în competi]ie pentru cele 150 de locuri doar 846 candida]i. Este vorba despre 30 fete [i 810 b\ie]i, la care se adaug\ [i cei [ase b\ie]i de etnie rom\ care concureaz\ pentru cele cinci locuri scoase la concurs.
Dintre cei respin[i, potrivit informa]iilor puse la dispozi]ie de purt\torul de cuv=nt al {colii Militare de Subofi]eri Jandarmi F\lticeni, lt. Irina Ipate, 471 de candida]i nu au promovat proba de verificare a aptitudinilor fizice, 14 au fost declara]i „inapt”, iar 18 nu s-au prezentat la probe, fiind considera]i „retra[i” din concurs.
Azi, începând cu ora 10.00, candida]ii vor sus]ine examenul scris de verificare a cuno[tin]elor, la limba român\ [i la o limb\ str\in\ – englez\ sau francez\. Durata probei va fi de trei ore din momentul distribuirii testului de cuno[tin]e (10.00-13.00). Peste 84 % din candida]i [i-au exprimat op]iunea pentru limba englez\ la proba de verificare a cuno[tin]elor, dup\ cum a informat lt. Irina Ipate.
Testele vor fi corectate în cursul zilei de azi, în prezen]a candida]ilor, iar rezultatele vor fi afi[ate m=ine, 1 septembrie, ora 08.00. Pentru a fi declara]i „admis”, candida]ii trebuie s\ ob]in\ un punctaj de minim 40 de puncte [i s\ se califice în ordinea strict descresc\toare a punctajului ob]inut.
Preciz\m c\ {coala Militar\ de Subofi]eri Jandarmi F\lticeni a avut un num\r dublu de candida]i `nscri[i pentru admitere comparativ cu anul trecut, concuren]a fiind de circa zece candida]i pe un loc. ~n urma valid\rii dosarelor de `nscriere [i a probelor eliminatorii, concuren]a a sc\zut la circa [ase candida]i pe un loc.
Rezultatele finale, dup\ rezolvarea contesta]iilor la proba de verificare a cuno[tin]elor, se vor afi[a vineri, 3 septembrie, ora 09.00. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Sezonul regular al Ligii a III-a se încheie cu derbyul Bucovina Rădăuți – Foresta

Cele două formații se întâlnesc sâmbătă, de la ora 15.00, pe stadionul Municipal din Rădăuți …