Saturday , March 2 2024

In urma probelor eliminatorii, concurenta la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Falticeni a scazut la sase candidati pe un loc

N din cei aproximativ 1.400 de candida]i înscri[i, au mai r\mas în competi]ie pentru cele 150 de locuri doar 846 candida]i n dintre cei respin[i, 471 de candida]i nu au promovat proba de verificare a aptitudinilor fizice, 14 au fost declara]i „inapt”, iar 18 nu s-au prezentat la probe, fiind considera]i „retra[i” din concurs n azi, începând cu ora 10.00, candida]ii vor sus]ine examenul scris de verificare a cuno[tin]elor
În perioada 23-29 august a.c., la {coala Militar\ de Subofi]eri Jandarmi F\lticeni s-a desf\[urat prima etap\ din cadrul concursului de admitere, [i anume examinarea medical\ [i verificarea aptitudinilor fizice. În urma probelor eliminatorii, din cei aproximativ 1.400 de candida]i înscri[i, au mai r\mas în competi]ie pentru cele 150 de locuri doar 846 candida]i. Este vorba despre 30 fete [i 810 b\ie]i, la care se adaug\ [i cei [ase b\ie]i de etnie rom\ care concureaz\ pentru cele cinci locuri scoase la concurs.
Dintre cei respin[i, potrivit informa]iilor puse la dispozi]ie de purt\torul de cuv=nt al {colii Militare de Subofi]eri Jandarmi F\lticeni, lt. Irina Ipate, 471 de candida]i nu au promovat proba de verificare a aptitudinilor fizice, 14 au fost declara]i „inapt”, iar 18 nu s-au prezentat la probe, fiind considera]i „retra[i” din concurs.
Azi, începând cu ora 10.00, candida]ii vor sus]ine examenul scris de verificare a cuno[tin]elor, la limba român\ [i la o limb\ str\in\ – englez\ sau francez\. Durata probei va fi de trei ore din momentul distribuirii testului de cuno[tin]e (10.00-13.00). Peste 84 % din candida]i [i-au exprimat op]iunea pentru limba englez\ la proba de verificare a cuno[tin]elor, dup\ cum a informat lt. Irina Ipate.
Testele vor fi corectate în cursul zilei de azi, în prezen]a candida]ilor, iar rezultatele vor fi afi[ate m=ine, 1 septembrie, ora 08.00. Pentru a fi declara]i „admis”, candida]ii trebuie s\ ob]in\ un punctaj de minim 40 de puncte [i s\ se califice în ordinea strict descresc\toare a punctajului ob]inut.
Preciz\m c\ {coala Militar\ de Subofi]eri Jandarmi F\lticeni a avut un num\r dublu de candida]i `nscri[i pentru admitere comparativ cu anul trecut, concuren]a fiind de circa zece candida]i pe un loc. ~n urma valid\rii dosarelor de `nscriere [i a probelor eliminatorii, concuren]a a sc\zut la circa [ase candida]i pe un loc.
Rezultatele finale, dup\ rezolvarea contesta]iilor la proba de verificare a cuno[tin]elor, se vor afi[a vineri, 3 septembrie, ora 09.00. (Oana PAULIUC)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …