Saturday , April 13 2024

In urma diminuarii indemnizatiei de concediu cu 25%, profesorii suceveni vor actiona in instanta Guvernul

Constantin Cernica, liderul celui mai mare sindicat din invatamantul sucevean
N dau asigur\ri liderii sindicali, care au precizat c\ `n urm\toarea s\pt\m=n\ toat\ aten]ia lor se va concentra `n aceast\ direc]ie n “Cu excep]ia a dou\-trei [coli, to]i au aplicat reducerea de 25% a indemniza]iilor de concediu, iar noi vom ac]iona `n judecat\ Guvernul. Astfel se `ncalc\ Codul muncii, pentru c\ indemniza]ia de concediu de odihn\ se pl\te[te cu cel pu]in cinci zile lucr\toare înainte de plecarea în concediu [i la nivelul lunii anterioare”, a declarat Constantin Cernica, liderul celui mai mare sindicat din `nv\]\m=ntul sucevean
Luna aceasta este una de cump\n\ pentru bugetarii suceveni, deci [i pentru profesori, care, `n concediu de odihn\ fiind, s-au trezit cu indemniza]ia pe luna iulie diminuat\ cu 25%. Sindicali[tii sus]in c\ aceasta este o m\sur\ abuziv\ [i c\ `ncalc\ Codul muncii, astfel c\ `n urm\toarea s\pt\m=n\ se vor ocupa de instrumentarea dosarelor pentru a ac]iona Guvernul `n judecat\ `n numele cadrelor didactice sucevene.
“Cu excep]ia a dou\-trei [coli, to]i au aplicat reducerea de 25% a indemniza]iilor de concediu, iar noi vom ac]iona `n judecat\ Guvernul. Astfel se `ncalc\ Codul muncii, pentru c\ indemniza]ia de concediu de odihn\ se pl\te[te cu cel pu]in cinci zile lucr\toare înainte de plecarea în concediu [i la nivelul lunii anterioare”, a declarat Constantin Cernica, liderul celui mai mare sindicat din `nv\]\m=ntul sucevean – Sindicatul Jude]ean “Spiru Haret” Suceava.
Conform Codului muncii, indemniza]ia de concediu de odihn\ reprezint\ media zilnic\ a drepturilor salariale din ultimele trei luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicat\ cu num\rul de zile de concediu [i se pl\te[te cu cel pu]in cinci zile lucr\toare înainte de plecarea în concediu. ~n baza acestor prevederi, sindicali[tii vor ac]iona `n judecat\ Guvernul, punct=nd c\ indemniza]iile de concediu ale profesorilor nu intr\ sub inciden]a diminu\rii reglementate de art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele m\suri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.
În sistemul de înv\]\mânt sucevean lucreaz\ peste 11.400 de persoane. Conform calculelor f\cute de angaja]ii I{J Suceava, dup\ reducerea cu 25% a salariilor bugetarilor începând cu luna iulie a.c., 1.500 de salaria]i din rândul personalului didactic – educatori, înv\]\tori, profesori, din num\rul total de 8.800, vor avea salarii mai mici de 700 de lei pe lun\. Cât prive[te personalul nedidactic, aproape to]i cei 1.800 de angaja]i vor fi pl\ti]i la nivelul salariului minim pe economie. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …