Tuesday , October 3 2023

In termen de doua luni, firmele contractate pe proiectul ISPA trebuie sa finalizeze lucrarile incepute

N o parte din str\zile pe care s-au efectuat lucr\ri ISPA vor intra apoi `n programul de repara]ii stradale
Firmele contractate pentru a efectua lucr\ri de reabilitare [i `nlocuire a conductelor de ap\ [i canalizare din proiectul ISPA mai au un termen de dou\ luni pentru a-[i finaliza lucr\rile de pe str\zile care se afl\ `n grafic pentru lucr\rile ISPA, p=n\ la intrarea `n sezonul rece.
„Mai sunt dou\ luni pline, `n care firmele care se ocup\ cu lucr\ri la modernizarea re]elelor de ap\ [i canalizare trebuie s\ termine lucr\rile mai complexe”, a declarat primarul Ion Lungu.
De[i, potrivit acestuia, lucr\rile pe componenta de ap\ [i canalizare par a fi c=t de c=t `n grafic, autorit\]ile locale se confrunt\ cu probleme pe partea reabilit\rii carosabilului, dup\ ce muncitorii de la firmele TMUCB [i Pfeiffer [i-au terminat treaba iar str\zi precum Armeneasc\, Petru Rare[, Calea Unirii, M\gurei [.a. se afl\ `ntr-o stare ca dup\ potop.
„Le vom pune be]e `n roate, pe rom=ne[te, s\ nu `[i primeasc\ banii,  dac\ nu las\ str\zile `n condi]ii bune pentru a se putea circula”, a declarat Lungu.
Dup\ finalizarea lucr\rilor ISPA, o parte din str\zile care sunt importante artere de circula]ie [i care au intrat `n acest proiect vor intra `ntr-o nou\ faz\, de readucere a carosabilului la o stare bun\, odat\ cu `ncheierea contractului pentru reabilitarea str\zilor din municipiul Suceava. Lucr\rile vor fi f\cute de firma SUCT Suceava – Florconstruct SRL, care a c=[tigat licita]ia din luna iulie.
~n acest program de repara]ii stradale intr\ 55 de str\zi, pe unele urm=nd a se face lucr\ri de plombare, iar pe altele, precum strada 6 Noiembrie, se va turna covor asfaltic. O parte din str\zile vizate pentru reabilitare sunt: strada Narciselor, strada Bogdan Vod\, strada Rulmentului, strada Meseria[ilor, strada Castanilor, strada C\limani, Calea Unirii, Calea Burdujeni.
Valoarea total\ a sumelor prev\zute în buget pentru lucr\rile de repara]ii stradale ajunge la 20 de milioane de lei, cu TVA. (I.G.)

Vezi si

Au început probele de furnizare a căldurii în municipiul Suceava

Thermonet a anunțat că începe, ca urmare a scăderii accentuate a temperaturilor exterioare în timpul …