În județul Suceava nu mai există niciun centru de plasament. Copiii din sistemul de protecție trăiesc acum în case de tip familial și în familiile asistenților maternali profesioniști

reportersite
27 noiembrie 2020, 13:39

Ultimele centre de plasament de tip clasic pentru copii din județul Suceava au fost închise în urma finalizării unui amplu proiect derulat în ultimii trei ani de Consiliul  Județean, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, în colaborare cu Fundația ”Hope and Homes for Children” România. Potrivit DGASPC Suceava, începând cu această lună, situația copiilor cuprinși în sistemul de protecție la nivelul județului Suceava se prezintă astfel: cei 1.311 copiii aflați cu măsură de protecție vor fi ocrotiți în 17 apartamente, 18 case de tip familial cu o capacitate de maxim 12 locuri fiecare, de cei 409 asistenți maternali profesioniști sau în plasament în mediul familial.

Consiliul  Județean, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, în colaborare cu Fundația ”Hope and Homes for Children” (HHC) România, a derulat în ultimii trei ani un proiect amplu și ambițios ce a vizat închiderea ultimelor centre de plasament de tip clasic pentru copii din județul Suceava. Unul dintre proiecte a vizat construirea și dotarea de către HHC România a două case de tip familial în Solca, cu o capacitate de 12 locuri fiecare, și închiderea Centrului de Plasament ”Mihail și Gavril” Solca. Obligația Consiliului Județean Suceava a fost de a asigura toate utilitățile necesare funcționării acestora, în valoare de 111.825 lei, personalul și funcționarea pe viitor a celor două servicii prin DGASPC Suceava.

Case de tip familial din Solca

Cele două case au fost donate de către HHC România Consiliului Județean Suceava în urma Procesului Verbal de recepție finală a lucrărilor. După aprobarea organigramei de către Consiliul Județean Suceava, s-a procedat la mutarea copiilor în cele două case, în prezența reprezentanților HHC România și ai DGASPC Suceava.

Celălalt proiect a făcut posibilă și închiderea Centrului de Plasament ”Speranța” Suceava, prin reabilitarea și dotarea a trei apartamente sociale, în Fălticeni, Gura Humorului și Suceava. Potrivit DGASPC Suceava, la finalul celor două proiecte, începând cu această lună, situația copiilor cuprinși în sistemul de protecție la nivelul județului Suceava se prezintă astfel: cei 1.311 copiii aflați cu măsură de protecție vor fi ocrotiți în 17 apartamente, 18 case de tip familial cu o capacitate de maxim 12 locuri fiecare, la cei 409 asistenți maternali profesioniști sau în plasament în mediul familial.

”De nouă ani lucrăm în Suceava, în parteneriat cu autoritățile județene. Cei 72 de copii care mai erau instituționalizați, ajung și ei în alternative familiale: 17 au fost plasați în două case de tip familial, 15 în trei apartamente, alți 17 în servicii familiale deja existente în județ, 5 au fost reintegrați deja în familiile lor, un copil a fost plasat în asistență maternală și alți 17 tineri au fost integrați profesional, ieșind din sistemul de protecție. Din 2011 încoace, am prevenit alți 748 de copii de la separarea familială, am reintegrat 93 de copii înapoi în familiile lor și am ajutat 91 de tineri să iasă din sistemul de protecție, devenind independenți. Ce înseamnă munca noastră în Suceava? Peste 1.000 de copii salvați de la instituționalizare”, a punctat Ph.D. Ștefan Dărăbuș, director Global de Programe și reprezentantul Hope and Homes for Children România.
secretarasite
Parteneriatul cu HHC România a început încă din anul 2011, pe trei proiecte: prevenirea separării copilului de familie, reintegrarea copiilor din sistemul de protecție în familia naturală, precum și programul de reinserție socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție. La momentul de față, Consiliul Județean Suceava anunță că nu mai există niciun centru de plasament în structura DGASPC Suceava și subliniază importanța prevenerii situațiilor de risc la nivelul comunităților locale, care se poate realiza doar prin implicarea tuturor direcțiilor de asistență socială din cadrul primăriilor din județ.
secretarasite
”Atunci când instituțiile de asistență socială încheie parteneriate cu ONG-urile, lucrurile nu pot fi decât în folosul celor defavorizați de soartă! La  finalul acestor proiecte cu rezultate deosebite, putem spune că nu mai avem niciun centru de plasament în structura DGASPC Suceava, fiind astfel   îndeplinite atât prevederile legale, cât și obiectivele strategiei județene în domeniul protecției copilului. În același timp, subliniem importanța prevenerii situațiilor de risc la nivelul comunităților locale, iar acest lucru poate fi realizat doar prin implicarea tuturor celor care gestionăm asistența socială la nivelul acestui județ, dar, în special, a direcțiilor de asistență socială și a serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriilor, prin dezvoltarea de servicii sociale la nivel local cu sprijinul ONG-urilor partenere”, a transmis Consiliul Județean Suceava. (Oana NUȚU)