Friday , October 7 2022

In crunte vremuri de criza, sucevenii reusesc sa economiseasca tot mai mult

~n zece luni, valoarea depozitelor `n b\nci ale sucevenilor a crescut cu 241 de milioane de lei, valoarea total\ a depozitelor sucevenilor ridic=ndu-se la suma de 2.151 milioane de lei n `n acela[i timp `ns\, ratele restante ale sucevenilor au crescut cu 55 de milioane de lei, de la 545 la 600 de milioane de lei

Conform ultimului raport f\cut public de Banca Na]ional\ a Rom=niei, volumul total al depozitelor bancare pe termen [i a celor rambursabile dup\ notificare, `n lei [i valut\, a atins, la sf=r[itul lunii octombrie a acestui an, suma de 2.151 milioane de lei. ~n propor]ie cov=r[itoare, aceste depozite apar]in popula]iei jude]ului Suceava care, conform site-ului BNR a acumulat dintr-un total de 1.426,1 milioane de lei depozite de 1.294 milioane de lei `n timp ce agen]ii economici abia dac\ au `n b\nci, la aceast\ categorie, 119,5 milioane de lei. Dac\ mai ad\ug\m [i faptul c\ fa]\ de sf=r[itul anului trecut, c=nd popula]ia avea depozite `n lei de 1.319,9 milioane de lei [i acestea au crescut cu 107 milioane de lei iar agen]ii economici aveau depozite de 118,1 milioane de lei [i au crescut `n zece luni cu doar 1,4 milioane de lei se poate trage concluzia c\ firmele sucevene, de la cele mai mici p=n\ la cele mai mari, nu au prea acumulat economii `n lei pe parcursul acestui an.
~n ceea ce prive[te depozitele pe termen [i a celor rambursabile dup\ notificare `n valut\, situa]ia depun\torilor este la fel de clar\ – Dintr-un total de 725 de milioane de lei, depozitele agen]ilor economici au reprezentat, la sf=r[itul lunii octombrie a acestui an 26,7 milioane de lei, cu o cre[tere bun\ fa]\ de sf=r[itul anului trecut, c=nd acestea `nsumau 19,6 milioane de lei `n vreme ce la popula]ie depoziltele `n valut\ au crescut de la 581 de milioane la 695,9 milioane de lei. O cre[tere, deci, de 114 milioane de lei `n conturile popula]iei [i doar de 7,1 milioane de lei `n conturile firmelor sucevene.
~n total, cre[terea depozitelor `n b\nci ale sucevenilor, `n moneda na]ional\ [i `n valut\, fie ace[tia persoane fizice sau agen]i economici, a fost `ntr-un an cu 241 de milioane de lei . Aceasta `n condi]iile `n care creditele restante ale sucevenilor `n lei [i valut\ au crescut, `n acela[i interval, cu 55 de milioane de lei, de la 545 la 600 de milioane de lei. (Neculai RO{CA)

Vezi si

O polițistă din Cernăuți a murit împușcată în cap de un pedofil pe care încerca să-l rețină în fața unei școli

O polițistă de patrulare, în vârstă de 22 de ani, a fost împușcată în cap, …

No comments

  1. Se fura mai mult si orice și se fac presiuni asupra unora pentru a injumatati salariile cu angajatorii.