Monday , May 20 2024

In cel mult o luna, Severin Tcaciuc ar putea fi pus in libertate

N Judec\toria Boto[ani a decis reducerea pedepsei rezultate din contopirea pedepselor aplicate omului de afaceri sucevean de la trei ani [i jum\tate, la doi ani [i [ase luni n pentru c\ Severin Tcaciuc a isp\[it deja dou\ treimi din pedeapsa total\, are dreptul s\ cear\ liberarea condi]ionat\, demers pe care l-a f\cut deja

P=n\ la sf=r[itul acestei luni, cel mai t=rziu `nceputul lunii viitoare, Severin Tcaciuc, unul dintre cei mai mediatiza]i afaceri[ti suceveni, arestat [i condamnat `n mai multe dosare penale `ncep=nd cu 2001, ar putea fi pus `n libertate. Aceasta dup\ ce Judec\toria Boto[ani a recontopit pedepsele pentru care a fost condamnat, stabilind c\ acesta are de executat numai doi ani [i [ase luni de `nchisoare iar nu trei ani [i [ase luni, cum se stabilise anterior.
~n data de 22 octombrie a.c. Judec\toria Boto[ani a admis contesta]ia formulat\ de Severin Tcaciuc [i a constat c\ doar mandatele de executare nr. 1570/30.11.2004 al Judec\toriei Suceava [i nr. 900/2003 din 03.02.2004 al Judec\toriei Bistri]a sunt executabile, astfel încât a  repus în individualitatea lor pedepsele contopite prin Sentin]a penal\ 897/07.04.2010 a Judec\toriei Boto[ani, definitiv\ prin Decizia penal\ 293/R/22.06.2010 a Tribunalului Boto[ani. Instan]a a stabilit contopierea pedepsei de 2 ani [i 6 luni închisoare [i 2 ani interzicerea drepturilor a Judec\toriei Suceava cu pedeapsa de 1 an [i 8 luni închisoare aplicat\ de judec\toria Bistri]a, precum [i cu pedeapsa de 2 ani închisoare a c\rei suspendare condi]ionat\ a fost anulat\ de asemenea de  Judec\toria Bistri]a, Severin Tcaciuc urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani [i 6 luni închisoare [i 2 ani interzicerea drepturilor. S-a dedus din  pedeapsa aplicat\ durata arest\rii preventive [i a deten]iei de la 08.10.2001 la 17.10.2001, de la 17.10.2001 la 16.11.2001, de la 16.11.2004 la 26.11.2004 [i de la 10.08.2009 la zi. S-a men]inut  starea de deten]ie a contestatorului dar au fost anulate mandatele de executare nr. 1570/2004 al Judec\toriei Suceava, nr. 900/2003/2004 al Judec\toriei Bistri]a [i 1469/2010 al Judec\toriei Boto[ani [i au fost repuse  în vigoare mandatele de executare nr. 1618/02/2004 al Judec\toriei Suceava [i 658/2004/2008 al Judec\toriei Miercurea Ciuc. Sentin]a poate fi atacat\ cu recurs  `n termen de zece zile de la comunicare.
“Din punct de vedere legal, din vechea pedeaps\ de trei ani [i [ase luni, a mai r\mas s\ fie executat\ o pedeaps\ de doi ani [i [ase luni. Severin Tcaciuc a executat deja dou\ treimi din aceast\ pedeaps\ [i poate solicita liberarea condi]ionat\. La Judec\toria Boto[ani a fost depus\ deja cererea de liberare condi]ionat\ sub control judiciar de c\tre Severin Tcaciuc” a declarat Drago[ Cremene, consilier juridic. (Neculai RO{CA)

Vezi si

60.000 lei amendă de la Garda de Mediu, în urma unei sesizări privind zgomotul creat de o instalație de uscare a lemnului

Urmare a unei sesizări referitoare la disconfortul creat prin zgomot de o instalație de uscare …