Saturday , June 15 2024

Impuscat de fratele sau, `n timpul unei partide de v=natoare

Un t=n\r de 28 de ani din Stulpicani a fost `mpu[cat de fratele s\u p\durar `n um\rul st=ng, `n timp ce se aflau pe fondul Negrileasa cu autoriza]ie pentru v=narea de mistre]i n victima a declarat c\ a fost vorba despre o desc\rcare accidental\ a armei n la momentul actual, t=n\rul se afl\ `n afara oric\rui pericol, internat `n sec]ia de Terapie Intensiv\ a Spitalului Jude]ean, dup\ ce a suferit o opera]ie de extragere a glontelui n Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie Suceava continu\ cercet\rile pentru a l\muri contextul exact al accidentului

Un t=n\r de 28 de ani din Stulpicani a ajuns la spital cu plag\ `mpu[cat\, din cauza unui accident care s-a petrecut la o partid\ de v=n\toare de mistre]i. Conform declara]iei acestuia, fratele s\u, Marian Popescu, p\durar cu drept de port arm\, a desc\rcat accidental pu[ca `n um\rul s\u, r\nindu-l. Incidentul s-a petrecut `n cursul nop]ii de luni spre mar]i, `n jurul orei 12.00, c=nd poli]ia ora[ului Gura Humorului a fost sesizat\ despre faptul c\ Gavril Popescu a fost r\nit prin `mpu[care.
~n urma verific\rilor efectuate de agen]ii de poli]ie s-a stabilit c\ `n seara zilei respectiva victima l-a `nso]it pe fratele s\u [i pe {tefan C la o partid\ de v=n\toare de mistre]i, pe fondul de v=n\toare Negrileasa, `n baza unei autoriza]ii emise `n data de 9 septembrie. Cei trei b\rba]i s-au deplasat pe teren cu autoturismul p\durarului.
„Ajun[i `n fondul de v=n\toare, ace[tia au oprit ma[ina pentru a verifica prezen]a exemplarelor de mistre] `ntr-o livad\ din apropierea fostei uzine de preparare Tarni]a. Marian Popescu a cobor=t cu arma de v=n\toare `n m=n\, moment `n care aceasta s-a desc\rcat accidental [i l-a r\nit pe fratele s\u, Gavril Popescu, `n zona um\rului st=ng. Examinarea criminalistic\ a autovehiculului nu a eviden]iat urme produse de glon], aspect motivat prin faptul c\ geamul din st=nga fa]\ era deschis”, a declarat purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Suceava.
Victima a fost transportat\ de urgen]\ la Spitalul Or\[enesc Gura-Humorului. Medicii de gard\ au decis, `ns\, transportarea acesteia la Spitalul Jude]ean de Urgen]\ Suceava, pentru interven]ie chirurgical\ imediat\. Aici, Gavril Popescu a fost internat cu diagnosticul de plag\ `mpu[cat\ la omoplatul st=ng [i a fost operat `n cursul nop]ii. La momentul actual, pacientul se afl\ internat `n sec]ia de Terapie Intensiv\. Purt\torul de cuv=nt al Unit\]ii de Primire Urgen]e, Tiberiu Br\d\]an, a declarat c\ acesta se afl\ `n afara oric\rui pericol [i c\ `n niciun moment via]a sa nu a fost amenin]at\. „Glontele s-a oprit `n omoplatul st=ng, care a fost fracturat, dar nu a ajuns `n preajma pl\m=nilor. Omoplatul este un os compact [i este nevoie de o for]\ foarte mare pentru a-l fractura, iar acest lucru a reprezentat o [ans\ pentru pacient, pentru c\ glontele nu a p\truns mai ad=nc. Osul se va reface `n c=teva s\pt\m=ni, iar articula]ia nu fost afectat\, motiv pentru care t=n\rul nu va r\m=ne cu sechele de pe urma acestui incident”, a explicat dr. Br\d\]an.
Arma de]inut\ legal de c\tre fratele p\durar al victimei, precum [i tubul de cartu[e au fost predate poli]iei de c\tre posesor, iar autoriza]ia de v=n\toare `n original a fost ridicat\ `n vederea continu\rii cercet\rilor [i a stabilirii `mprejur\rilor producerii incidentului. Cauza cea mai probabil\ este, totu[i, desc\rcarea accidental\ a armei, dat fiind c\ victima nu a f\cut nicio declara]ie `mpotriva fratelui s\u, `n eventualitatea `n care ar fi existat un conflict `ntre cei doi. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Viitorul Liteni a câștigat la loviturile de departajare faza județeană a Cupei României

Viitorul Liteni a câștigat pentru al treilea an consecutiv faza județeană a Cupei României, după …

error: