Tuesday , March 5 2024

Ilie Nita, seful PNL Suceava, cercetat penal pentru inselaciune si emitere de cecuri fara acoperire, si-a infiintat o firma noua

Ilie Nita
N Ilie Ni]a este administrator al firmei NIL – CONSTRUCT SRL Suceava iar societatea figureaza la Centrala de Incidente de Plata (CIP) cu refuzuri la plata în valoare totala de 2,3 miliarde lei vechi, iar datoriile la bugetul de stat dep\[esc 2,4 miliarde lei vechi drept premiu pentru performan]ele sale penale, colegii liberali de la Suceava l-au numit pre[edinte interimar al Organiza]iei Municipale în februarie 2010, Ni]a a înfiin]at o noua firma – NIL-DESIG SRL, deocamdata “curata [i uscat\”

Ilie Ni]\ – unul dintre politicienii “wannabe” de pe plaiurile bucovinene – s-a vrut a fi de doua ori primar al municipiului Suceava, nu a reu[it nici m\car o înfr=ngere onorabila [i, de aceea, [i-a canalizat energiile spre zona de business. {i aici a reu[it mai mult sa îngroape afaceri, nu sa construiasc\.
Daca prima încercare de a ajunge primar a e[uat în fa[\, în 2004, atunci c=nd conducea organiza]ia municipala Suceava a PD [i urma sa candideze pentru fotoliul de primar, în privin]a afacerilor putem spune ca unele combina]ii i-au ie[it chiar bine. A fost exclus din partid chiar în timpul campaniei electorale pentru ca a modificat lista de candida]i ai PD pentru Consiliul Local, dar asta nu i-a adus un mare ghinion în afaceri. Necazurile au venit cu timpul, c=nd Ilie Ni]a a început sa dea de gustul banului [i, f\ra sa se ast=mpere, a zis ca este loc de el în politic\.
El a mai fost cercetat pentru braconaj în 2005, c=nd paznicii de v=n\toare au g\sit în portbagajul ma[inii sale o c\prioara [i patru pot=rnichi împu[cate. “Sportiv incurabil”, Ilie Ni]a nu a ezitat sa r\spunda în continuare provoc\rilor, [i nu doar celor v=n\tore[ti, ci [i celor politice [i economice. În 2008, a vrut din nou primar, candid=nd din partea PRM, dar n-a luat nici 2%. Cheltuielile se fac cu bani mul]i [i iata c\, încet, încet, Ilie Ni]a a început sa se abata [i de la o conduita demna în afaceri. A început sa nu mai pl\teasca facturi, sa uite de obliga]iile la stat iar în c=]iva ani s-a trezit cu ditamai problemele penale pe cap.
Faptul ca în iulie 2009 s-a înscris în PNL, iar în mai 2010 a fost numit pre[edinte interimar al Organiza]iei Municipale Suceava a PNL nu l-a ajutat prea mult. Ba din contr\, coco]area lui Ilie Ni]a pe scaunul de pre[edinte al organiza]iei municipale a PNL s-a petrecut cam în aceea[i perioada în care procurorii au început urm\rirea penala împotriva lui Ilie Ni]\, sub acuza]ia de în[el\ciune [i emiterea de cecuri f\ra acoperire.
Omul de afaceri Ilie Ni]a figureaz\, potrivit site-ului antitepari.ro, ca asociat la trei firme: NIL-CONSTRUCT SRL Suceava, NIL DESIG SRL [i CONSI – Societate Cooperativa Me[te[ug\reasca (structura care se afla în întrerupere temporara de activitate), la primele doua îndeplinind [i calitatea de administrator.
NIL-CONSTRUCT este o firma înfiin]ata în 1994 [i are ca obiect de activitate “Lucr\ri de construc]ii ale cl\dirilor reziden]iale [i nereziden]iale”, 2006, 2007 [i 2008 fiind ani în care afacerile din acest sector au explodat. De exemplu, firma a încheiat anul 2008 cu o cifra de afaceri de 3.413.245 lei [i cu un profit de 79.042 lei, valori apropiate de cele consemnate în 2007. În 2009, Ni]a a fost lovit [i el de recesiune, firma reu[ind sa faca lucr\ri de doar 555.674 de lei, profitul fiind de 11.574 de lei.
Conform celor de la www.antitepari.ro, de pe la jum\tatea anului 2009 îns\, Ilie Ni]a nu s-a mai ajuns cu banii [i a început s\-[i pl\teasca furnizorii în cecuri [i bilete la ordin care nu au putut fi acoperite la data scaden]ei. Centrala Incidentelor de Pl\]i (CIP) a înregistrat un prim refuz al unui Bilet la Ordin emis de firma NIL-CONSTRUCT SRL Suceava în luna iulie 2009. A urmat un altul în septembrie 2009, tot atunci ap\r=nd [i incidente la plata cu cecuri. Probabil ca furnizorii observasera ca nu mai puteau pune baza pe biletele la ordin emise de firma lui Ni]\, a[a ca au solicitat cecuri. Nicio problem\. În septembrie 2009 s-au înregistrat patru refuzuri la plata cu cecuri, situa]ie de natura penal\, iar firma a intrat în interdic]ie bancar\, nemaiav=nd voie sa emita astfel de instrumente de plat\. Ni]a a emis în continuare cecuri, în octombrie [i decembrie 2009 fiind respinse la plata alte patru, iar în ianuarie [i februarie 2010 c=te un astfel de instrument. Cei de la antitepari.ro mai fac referire [i la un alt bilet la ordin emis de Ni]a [i refuzat în martie 2010. Teoretic, acestea au fost emise în perioada în care firma se afla în interdic]ie, chestiune care întrune[te condi]iile infrac]iunii de în[el\ciune. Cam în perioada respectiva procurorii au intrat pe fir [i au început urm\rirea penal\, nu înainte, îns\, ca Ni]a sa mai bifeze.
Ministerul Finan]elor a[teapta 2,4 miliarde lei vechi de la firma lui Ni]\
În total, în perioada iulie 2009 – martie 2010, NIL-CONSTRUCT a intrat în CIP cu zece incidente de plata majore cu cecuri, în valoare totala de 151.949,92 de lei, [i trei incidente de plata majore cu bilete la ordin, în suma de 79.981,43 de lei, la care se adauga un incident minor cu bilete la ordin, în valoare de 867,56 de lei. În total, este vorba de pl\]i de peste 2,3 miliarde de lei vechi, reprezent=nd aproape jum\tate din cifra de afaceri a societ\]ii pe anul 2009.
La acestea se adauga [i datoriile la stat. Conform ANAF, la finalul lunii iunie 2010, NIL-CONSTRUCT SRL Suceava datora la bugetul de stat 244.167 de lei iar la bugetul asigur\rilor sociale de stat avea restan]e de 2.097 RON. De asemenea, la {omaj [i S\n\tate datora 53, respectiv 681 de lei.
Ni]a însa nu a pierdut vremea iar, în timp ce procurorii îi verificau firma, [eful PNL Suceava a continuat sa reziste în afaceri. Dar nu oricum, ci, ]in=nd cont ca de coada NIL-CONSTRUCT SRL at=rna tinichele penale, Ilie Ni]a s-a g=ndit ca este mai bine sa o ia de la început. Zis [i f\cut, el a înfiin]at în acest an o firma nou\, pe care momentan nu figureaza cu angaja]i, mai informeaza antitepari.ro. (D.P.)

Vezi si

793 de absenți la Proba obligatorie de la simularea examenului de Bacalaureat 2024

Simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat 2024 a continuat, marți, cu proba la …

No comments

  1. “gica” .. din ce sat esti ?!

  2. nitza asta are oameni care muncesc fara carte de munca si itmeul nu-l vede cica -l cunoaste pe seful de-acolo SI SE LAUDA CA NU-I FACE NIMENI NIMICA