Wednesday , April 17 2024

Ilie Nita, la un pas de judecata pentru inselaciune si emitere de cecuri fara acoperire

N afaceristul liberal nu este nici pe departe curat ca lacrima, cum sus]ine n Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava, `n luna august a acestui an, a preluat `n lucru dosarul de urm\rire penal\ `mpotriva patronului de la NIL CONSTRUCT, cu propunere de trimitere `n judecat\

Patronul SC NIL CONSTRUCT SRL Suceava, Ilie Ni]\, nu a spus adev\rul ieri, c=nd a firmat c\ nu mai are niciun dosar penal pe rolul anchetatorilor. A  fost contrazis chiar de c\tre prim procurorul Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria Suceava, Maria Gre]can, care ne-a confirmat c\ afaceristul sucevean, vicepre[edinte al organiza]iei municipale a PNL are `n lucru la parchetul municipal un dosar `n lucru cu propunere de trimitere `n judecat\, `nregistrat `n luna august a acestui an. Este vorba chiar despre dosarul trimis c\tre procuratur\ `n luna mai a acestui an de c\tre poli]i[tii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din IPJ Suceava, `n care s-a confirmat `nceperea urm\ririi penale `mpotriva lui Ilie Ni]\
pentru s\vâr[irea infrac]iunilor de `n[el\ciune [i de `nc\lc\ri ale Legii CEC-ului 59/1934. În sarcina omului politic sucevean, administrator, printre altele, a cimitirului  nou de l=ng\ Cetatea de Scaun a Sucevei, s-a re]inut c\ în calitate de administrator la SC NIL CONSTRUCT SRL Suceava, a emis în cursul anului 2009, un num\r de cinci file CEC, pentru societ\]i comerciale  din Oradea, Suceava, Boto[ani, Plopeni [i R\d\u]i.
Filele CEC au fost refuzate la decontare din lips\ de disponibil [i din cauz\ c\ firma vicepre[edintelui PNL Suceava se afla `n interdic]ie bancar\ `nc\ din luna septembrie a anului trecut.
~n actul de urm\rire penal\ se arat\ c\ CEC-urile sus-men]ionate au fost emise ca mijloc de plat\ c\tre alte firme, în cauz\ fiind întrunite elementele constitutive ale infrac]iunii de în[el\ciune, fapt\ prev\zut\ de Codul Penal precum [i a Legii CEC-ului, actualizat\. Alte file CEC au fost emise f\r\ a se completa elementele esen]iale prev\zute de lege.
SC NIL CONSTRUCT SRL, societatea patronata de vicepre[edintele PNL Suceava figura la sf=r[itul verii acestui an la Centrala de Incidente de Plat\ (CIP) cu refuzuri la plat\ în valoare total\ de 2,3 miliarde de lei vechi. Astfel, în perioada iulie 2009 – martie 2010, NILCONSTRUCT a intrat în CIP cu zece incidente de plata majore cu cecuri, în valoare totala de 151.949,92 de lei, [i trei incidente de plata majore cu bilete la ordin, în suma de 79.981,43 de lei, la care se adauga un incident minor cu bilete la ordin, în valoare de 867,56 de lei. În total, este vorba de pl\]i de peste 2,3 miliarde de lei vechi, reprezent=nd aproape jum\tate din cifra de afaceri a societ\]ii NIL CONSTRUCT pe anul 2009. La jum\tatea acestui an, NIL CONSTRUCT SRL Suceava datora la bugetul de stat 244.167 de lei iar la bugetul asigur\rilor sociale de stat avea restan]e de 2.097 lei noi. În total, circa 2,5 miliarde de lei vechi.
Ilie Ni]\ sus]inea cu o zi `n urm\  c\ [i-a achitat între timp aceste datorii [i nu mai este urm\rit penal. “Nu am niciun dosar penal” a declarat ieri patronul sucevean. Procurorii sus]in `ns\ contrariul.

N Cum a furat Ilie Ni]\ co[ul de fum de la gr\dini]a din Ude[ti
De s=mb\t\ diminea]\, patronul liberal Ilie Ni]\ s-a ales cu un alt dosar penal, de aceast\ dat\ pentru s\v=r[irea infrac]iunii de furt calificat.
~n acea zi,  pe la ora 9.30, poli]i[tii din Ude[ti au fost sesiza]i ca Ilie Ni]\, administratorul SC NIL CONSTRUCT SRL, a furat co[ul de fum al centralei termice de la gr\dini]a din localitate. Poli]i[tii ude[teni, în frunte cu [eful de post [i primarul localit\]ii au oprit în trafic, la Ipote[ti, un autocamion condus de un b\rbat din Zvori[tea, în care se afla co[ul de fum reclamat ca fiind furat. Poli]i[tii  au oprit în trafic [i o automacara apar]in=nd SC CIVICA SA Suceava condusa de un b\rbat  din comuna Volov\], cu care s-a f\cut înc\rcarea co[ului de fum în autocamion. Cei doi au fost du[i la postul de poli]ie din Ude[ti în vederea audierii. Ilie Ni]\ a fost de asemenea invitat Poli]ia din Ude[ti pentru a da l\muriri cu privire la evenimentul din diminea]a zilei de s=mb\ta dar acesta a refuzat invita]ia  [i a plecat spre Suceava cu ma[ina pe care o conducea. C=nd s-a `ntors cu un avocat, declar\ el, co[ul de fum [i celelalte piese ale centralei pe care le `nc\rcase `n camion, erau deja desc\rcate `napoi `n curtea gr\dini]ei. Disputa a plecat de la faptul c\ firma lui Ilie Ni]\ nu [i-ar fi respectat termenii contractuali  pentru finalizarea lucr\rilor la gr\dini]a nou\ din Ude[ti, ridicat\ de NIL CONSTRUCT `ncep=nd cu 2007 cu fonduri de la Ministerul Educa]iei, ulterior aceasta fiind transferat\ la prim\ria localit\]ii. Pentru nerespectarea acestor termeni, consiliul local al comunei Ude[ti a decis rezilierea contractului pentru instalarea centralei termice fiindc\, spune primarul S\vel Botezatu, Ni]\ ar fi venit cu un deviz de 1,3 miliarde de lei vechi, `n condi]iile `n care o central\ termic\ de aceea[i dimensiune cost\ la Dedeman cel mult 200 de milioane de lei vechi. De partea cealalt\, Ilie Ni]\ a ar\tat c\ piesele montate aferente centralei, inclusiv co[ul de fum au fost pl\tite de c\tre firma lui iar prim\ria, ca beneficiar, nu le-a pl\tit [i s-a sim]it `ndrept\]it s\ le ridice [i s\ le mute `n alt\ parte, la o alt\ investi]ie a sa, unde are asigurat\ finan]area.
Pe numele patronului Ni]\, poli]i[tii au  întocmit dosar penal sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de furt calificat. Bunurile reclamate a fi furate, în valoare aproximativa de 15.000 lei, au fost recuperate [i predate reprezentan]ilor Prim\riei comunei Ude[ti, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.
Prin intermediul ziarului Obiectiv, Ilie Ni]\ [i primarul comunei Ude[ti, S\vel Botezatu au avut un schimb de replici. Ni]\ l-a acuzat pe Botezatu de `nc\lcarea legii, fiindc\ nu vrea s\ `i achite o datorie de 1,1 miliarde de lei vechi. De cealalt\ parte, primarul de la Ude[ti a declarat c\ patronul de la NIL CONSTRUCT a `ncercat un [antaj la adresa prim\riei pentru a ob]ine bani pentru lucr\ri nejustificate dar nu i-a mers. Prim\ria Ude[ti nu recunoa[te de altfel datoria invocat\ de NIL CONSTRUCT. (Neculai RO{CA)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …