Saturday , February 4 2023

Ieri, Termica a intrat oficial în faliment. Primarul dă asigurări că sucevenii vor avea în continuare apă caldă

Judecătorul sindic a decis ieri că SC Termica SA nu mai poate fi menţinută în stare de insolvenţă, după ce instanţe superioare au decis respingerea planului de reorganizare judiciară a firmei. Pronunţarea asupra falimentului a fost amânată de câteva ori, aşteptându-se o soluţie rezonabilă de preluare a activităţii de termoficare de către un alt operator. A doua licitaţie organizată în acest sens de Primărie a fost anulată, iar magistraţii au decis că o amânare a falimentului Termica, nu-şi mai are sensul. Ce se va întâmpla de azi încolo cu furnizarea apei calde în Suceava este greu de prefigurat, după ce licitaţia pentru serviciul de termoficare a fost anulată, cu o zi înainte. Primarul Ion Lungu a dat aseară asigurări că, în urma discuţiilor de ieri după-amiază, Termica va asigura în continuare distribuirea apei calde până la desemnarea unui nou operator 

 
termica si bioenergy [800x600]

Falimentul Termica SA a devenit o certitudine. Ieri, judecătorul sindic de la Secţia Civilă a Tribunalului Suceava s-a pronunţat în acest sens, după mai multe termene. Magistratul a ţinut în aşteptare pronunţarea sentinţei de faliment a societăţii comerciale cu acţionar unic Consiliul Local al municipiului Suceava până când ar fi trebuit să se stabilească un succesor al firmei ce a asigurat, încă de la înfiinţarea ei ca Centrală Electro-Termică (CET), la mijlocul anilor ‘80  furnizarea agentului termic pentru activităţile industriale din Lunca Sucevei şi pentru populaţia municipiului reşedinţă de judeţ.
Planul de reorganizare Unicom Holding, respins la Curtea de Apel Iaşi
In luna martie a acestui an, Curtea de Apel Iaşi a anulat în mod definitiv planul de reorganizare judiciară a Societăţii comerciale SC Termica SA, cu acţionar unic Consiliul Local Suceava, propus de principalul creditor, Unicom  Holding. Decizia, care echivala încă de atunci cu intrarea în faliment a SC Termica a fost luată de instanţa ieşeană după ce SC ACET SA Suceava, operator unic pentru alimentare cu apă şi canalizare în judeţul nostru a fost exclusă şi din Adunarea generală a creditorilor de la SC Termica în 2013 şi, mai mult, în 2014 nu a mai fost acceptată nici măcar în consiliul creditorilor, deşi avea ca şi cuantum a doua sumă de încasat de la Termica. In acest context s-a cerut de către ACET strămutarea judecării cauzei. Astfel, judecarea insolvenţei SC Termica la Iaşi a fost decisă de Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la cererea SC ACET SA Suceava, care nu a fost acceptată de administratorul special desemnat de Unicom Holding nici în Adunarea Generală şi nici în comitetul creditorilor SC Termica SA. Conform articolului 102 alineatul 3 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei “dacă niciun plan nu este confirmat şi termenul pentru pro-punerea unui plan, în condiţiile art. 94, a expirat, judecătorul-sindic va dispune începerea de îndată a procedurii falimentului”.
Pe lista creditorilor SC Termica SA se aflau, în perioada insolvenţei,  un număr de 47 de agenţi economici şi unităţi bugetare. Acţiunea prin care ACET a cerut strămutarea dosarului de insolvenţă de la Suceava la Iaşi a venit după ce administratorii speciali ai SC Termica SA au luat o decizie de excludere  a furnizorului de apă din adunarea şi ulterior din comitetul cre-ditorilor, decizie ce ar fi fost determinată de principalul creditor, Unicom Holding, furnizor de cărbune ce nu a încasat contravaloarea mărfii livrate, care a reuşit să îşi impună de altfel un al doilea administrator special în fruntea muribundei Termica, un anume Marin Marinoiu.
Bioenergy, producătorul de energie termică pentru Suceava a cerut şi obţinut de asemenea confirmarea falimentului Termica
O soluţie dată într-o a doua solicitare de intrare în faliment a SC Termica SA, formulată de către actualul producător de energie termică pentru municipiul Suceava – SC Bioenergy SRL, a avut parte de asemenea, de mai multe amânări, iar pronunţarea de ieri a judecătorului sindic de la Secţia civilă a Tribunalului Suceava ar trebui, cel puţin teoretic, să încununeze şi succesul acestui demers în instanţă. Cum s-a arătat cu un alt prilej, odată cu intrarea SC Termica SA Suceava în faliment,  lichidatorii ce şi-au asumat de la jumătatea lunii iulie a anului 2013 gestionarea procedurilor de reorganizare judiciară vor trebui să îşi rezume acti-vitatea strict la valorificarea bunurilor firmei sucevene, pentru îndestularea celor 47 de creditori înregistraţi în lista aflată în gestiunea judecătorului sindic de la Tribunalul Suceava.
Jocul de-a datoriile a lichidatorilor de la Termica –  doi ani pierduţi pentru termoficarea Sucevei
După ce firmele lichidatoare MGA Insolvency SPRL Suceava şi Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL au preluat procedura insolvenţei la SC Termica SA în vara anului 2013 şi au adus un administrator special alogen, decizia principală a fost că mai întâi trebuie plătite datoriile pentru cărbunele furnizat de SC Unicom Holding SA Bucureşti, firmă care a asigurat alimentarea cu cărbune a CET-ului de la Suceava. La deschiderea procedurii insolvenţei, în vara anului 2013, valoarea totală a debitelor către Unicom Holding SA ar fi fost 26 mi-lioane de lei, în care sunt incluse şi penalităţi de întârziere în valoare peste 4,1 milioane de lei. SC ACET SA Suceava a solicitat plata unor facturi totale de 10,7 milioane de lei de la SC Termica SA.  SNTFM CFR Marfă, avea la momentul declanşării procedurii insolvenţei datorii de 2,45 mi-lioane de lei;  EoN Energie România, 300 de mii de lei, la care se adăugau alţi zeci de agenţi economici care au prestat servicii pentru Termica SA Suceava şi care nu şi-au încasat banii cuveniţi pentru bunurile livrate ori serviciile prestate.
Alături de aceste datorii din relaţiile contractuale  ale SC Termica, au venit şi cele către bugetul consolidat al statului. La bugetul asigurărilor sociale – contribuţia firmei pentru drepturile de pensie ale angajaţilor, datoria este de 2,76 miliarde de lei. La bugetul de stat trebuiau plătite alte 1,64 milioane de lei. Accesoriile – majorări şi penalităţi de întârziere pentru sumele nevirate însumau alte 1,12 milioane de lei.  In comparaţie cu aceste datorii astronomice, valoarea totală a debitelor către cei câţiva zeci de agenţi economici cărora nu li s-au achitat facturile, în valoare totală de 523 mii lei, era mai nimic. Per total, la intrarea în insolvenţă, acum doi ani, valoarea totală a acestor debite enumerate atingeau 19,5 milioane de lei, la care s-a adăugat  ponderea cea mai mare în lanţul datoriilor – 26,09 milioane de lei vechi către SC Unicom Holding SRL Bucureşti. Parte din datoriile către Unicom Holding, a fost achitată, în detrimentul plăţii energiei termice produse şi furnizate de SC Bioenergy SRL. In acest moment, Bioenergy are de încasat de la Termica aproximativ 20 de milioane de lei noi plus încă mai bine de un milion de lei penalităţi de întârziere, adică 210 miliarde de lei vechi, sumă acumulată după intrarea în insolvenţă a SC Termica SA.
Licitaţia pentru termoficare în Suceava a fost iarăşi anulată
In cursul zilei de luni s-a aflat că şi a doua licitaţie pentru atribuirea contractului pentru activitatea de termoficare din oraşul reşedinţă de judeţ a fost anulată. Motivul – SC Servicii Comunale SA Rădăuţi, care împreună cu SC Thermonet SRL s-au prezentat într-o asociere la licitaţia organizată, nu deţinea decât o licenţă de clasa a III-a pentru acest serviciu, în condiţiile în care prevederile legale în domeniu stabilesc că era nevoie pentru ca oferta să fie eligibilă, de o licenţă minim clasa a II-a. Ca atare, nu s-a desemnat niciun câştigător, ofertele celorlaţi doi participanţi – SC Veolia Energie România SA Bucureşti şi SC Transagent SRL Suceava nu au mai fost luate în consi-derare, legislaţia în domeniu spunând că pentru ca o licitaţie să fie adjudecată, este nevoie de trei oferte valide.
“După licitaţia pentru tranport-distribuţie şi furnizare a energiei termice în municipiul Suceava, fiindcă s-au depus trei oferte, SC VEOLIA ENERGIE România SA Bucureşti, SC Transagent SRL Suceava – societatea Primăriei şi asociaţia formată din Thermonet SRLşi SC Servicii Comunale SA Rădăuţi. Din păcate, ca să poată fi adjudecată licitaţia, toate cele trei oferte trebuiau să fie eligibile. Dar una dintre oferte nu a fost eligibilă pentru că cei de la SC Servicii Comunale Rădăuţi au licenţă clasa a III-a în loc de licenţă clasa a II-a. In concluzie, întreaga asociere SC Thermonet SRL – SC Servicii Comunale SA Rădăuţi nu a fost eligibilă şi ca urmare nu s-a putut adjudeca licitaţia. In aceste condiţii se va merge către faza finală a negocierii directe sau, cum va dispune mai departe Consiliul Local. Pe cât am fost de bucuros dimineaţă că sunt oferte şi vom putea desemna un ope-rator, iată că din păcate nu a fost aşa, nici licitaţia de astăzi nu a avut trei oferte eligibile, aşa cum prevede legea serviciilor publice comunitare. In concluzie, rămâne să mergem mai departe cu un pas următor – negocierea directă sau într-un alt fel, cum va decide Consiliul Local. Urmează ca în perioada următoare să reluăm procedura de atribuire, funcţie de ce va decide Consiliul Local”, a explicat primarul Ion Lungu.
Până când se va stabili în consiliul local municipal Suceava pentru ce modalitate de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului pu-blic de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat, SC Termica SA, societatea care încă mai ţine în gestiune furnizarea agentului termic în munici-piul reşedinţă de judeţ, intrată în faliment are de optat între a gestiona sau nu în continuare preluarea şi distribuirea apei calde în oraş.
Primarul Lungu dă garanţii că sucevenii vor avea în continuare apă caldă
Anularea licitaţiei pentru termoficare a fost o lovitură grea pentru municipalitatea suceveană, dar decizia judecătorului sindic de introducere în faliment a SC Termica, unicul operator care mai este îndrituit în acest moment să desfăşoare operaţiuni de gestionare a sistemului de termoficare în municipiul reşedinţă de judeţ este o lovitură şi mai mare. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ieri după amiază că se află în discuţii cu responsabilii de la SC Termica şi obţinut în primă fază o promisiune că locuitorii din municipiul Suceava racordaţi la sistemul central de termoficare (circa 20.000 de apartamente. n.r.) vor avea în continuare apă caldă. Pentru ce perioadă, încă nu se stabilise ieri după amiază.
Pasul următor şi necesar ar fi acela ca într-un interval scurt de timp să se clarifice din punct de vedere legal care va fi succesorul SC Termica SA în municipiul Suceava, care să se ocupe de livrarea agentului termic la robinetele şi, de la mijlocul toamnei încolo în caloriferele sucevenilor încă nedebranşaţi de la sistemul public de termoficare. După două licitaţii eşuate, soluţia sugestionată de primarul Ion Lungu ar fi un accept în Consiliul Local pentru o procedură simplificată de desemnare a operatorului care va gestiona în perioada următoare serviciul public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava, o negociere directă cu firmele ofertanţii interesaţi. (Neculai ROSCA)

Vezi si

Programul detaliat al manifestărilor organizate de Primărie la împlinirea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei

Primăria municipiului Suceava a anunțat, sâmbătă dimineață, programul detaliat al manifestărilor prilejuite de sărbătorirea împlinirii …

One comment

  1. Am observat ca atunci cand se intalnesc 3-4 fosti angajati ai TERMICA sau actuali angajati care vor fi someri in cateva saptamani, injura sistemul, primarul, insa despre fostul director Placinta zic ca ar fi fost baiat bun si mare specialist. Cei care sunt in tema stiu ca el e principalul artizan al degringoladei de la aceasta firma, ca si-a vazut doar de interesul personal si in final le-a dat cu flit chiar si celor care ii erau asazisi prieteni sau cumetrii.