Wednesday , December 7 2022

Icoana facatoare de minuni de la Had=mbu va fi adusa la Scheia

La Biserica „Sfântul Nicolae” din {cheia va fi adus\, `n data de 12 iulie, spre `nchinare [i rug\ciune, Icoana Maicii Domnului de la M\n\stirea Hadâmbu din Ia[i, despre care se spune c\ este f\c\toare de minuni. Icoana va fi scoas\ din complexul monahal cu bun\voin]a arhimandritului Nicodim Gheorghi]\, stare]ul a[ez\rii monahale de la Hadâmbu, care este originar din Bucovina.  ~n prima zi, va fi organizat\ o procesiune religioas\ de la intrarea `n sat p=n\ la biseric\, `n semn de cinstire a Icoanei Maicii Domnului  la care sunt a[tepta]i s\ participe un sobor de preo]i `n frunte cu IPS Pimen, arhiepiscop al Sucevei [i R\d\u]ilor [i credincio[ii dup\ ce icoana va fi depus\ `n biseric\ . At=t `n prima zi c=t [i `n a a doua ,se  vor oficia slujbe speciale la care sunt a[tepta]i sute de suceveni .
Preotul Bisericii Sf=ntul Nicolae Cezar Onesim ne-a spus c\ anul acesta se împlinesc 170 de ani de la slujba de târnosire a bisericii  închinate Sfântului Ierarh Nicolae. L\ca[ul de cult a fost ctitorit de fra]ii armeni Marcu [i Iosif Aritonovici, fiind sfin]it pentru prima dat\ la 9/22 mai 1841, de primul mitropolit al Bucovinei [i Dalma]iei, arhiepiscopul Eughenie Hacman. „Timp de [apte ani s-au f\cut lucr\ri de restaurare a picturii murale [i alte lucr\ri de înfrumuse]are a sfântului l\ca[ [i consider\m acest eveniment religios unul premerg\tor slujbei de resfin]ire a  bisericii ce va avea loc `n acest an. O cântare bisericească vorbe[te despre Maica Domnului ca fiind „taina cea din veac ascuns\ [i de îngeri ne[tiut\”. Ea este cea care ne-a eliberat o tain\ prin îns\[i taina ei, fiindcă Maica Domnului este asemenea unui aisberg, adic\ acel munte de ghea]\ care s-a desprins din calota glaciar\ [i care plute[te pe apa oceanului, a spus preotul ca Cezar Onesim.  Icoana Maicii Domnului va r\m=ne `n biserica din {cheia p=n\ `n data de 13 iulie, ora 11.00. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Ioan Balan cere miniștrilor Sănătății și Energiei soluții urgente în vederea găsirii unui furnizor de energie  pentru Spitalul Județean Suceava

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a depus o interpelare adresată ministrului Sănătății și ministrului …

No comments

  1. Cine a auzit de acest ,, complex monahal ,, ? . Stirea ne da gata , mai ales ca s-a obtinut si bunavointa lui icsulescu . Mare scula de bascula . Oare cat mai persevereaza oamenii in ignoranta ? . Unii platesc si altii boieresc .