Tuesday , October 4 2022

Hipertensiunea arteriala, principala cauza a deceselor `n r=ndul sucevenilor

4.668 de persoane din jude] au decedat anul trecut, `n urma afec]iunilor aparatului circulator, dintre care 447 au suferit de hipertensiune arterial\, iar 541 au f\cut infarct miocardic N datele DSP arat\ c\ hipertensiunea este cauza a 10% din decesele provocate de boli ale aparatului circulator

Una dintre cele mai importante probleme de s\n\tate public\, din pricina c\reia mare parte din suceveni au decedat `n ultimii ani, o constituie hipertensiunea arterial\ (HTA). La nivelul jude]ului Suceava, `n ultimii ani, principala cauz\ de deces a reprezentat-o afec]iunile aparatului circulator. ~n anul 2011, num\rul celor care au murit `n urma afec]iunilor aparatului circulator cronice s-a ridicat la 4.668 de persoane. Dintre ace[tia, 806 persoane au decedat `n spital, 3.709 la domiciliu, restul de 153 de persoane fiind `ncadrate la alte situa]ii. Din cauza afec]iunilor cronice ale aparatului circulator, 447 de persoane au suferit de hipertensiune arterial\, 541 de persoane de infarctul miocardului. Reprezentan]ii DSP au sus]inut c\ `n anul 2011, din totalul deceselor provocate de boli ale aparatului circulator, hipertensiunea este cauza a 10% din decese.
La nivelul cabinetelor medicilor de familie s-au `nregistrat `n anul 2011 un num\r de 71.863 de cazuri de hipertensiune, cu 2.306 cazuri mai multe spre deosebire de anul 2010, c=nd s-au `nregistrat 71.863 cazuri.
N cauzele apari]iei HTA
De[i speciali[tii sus]in c\ `n general, `n propor]ie de 90-95% nu se pot stabili cauzele care au dus la apari]ia acestor boli, printre factorii care declan[eaz\ apari]ia hipertensiunii arteriale se afl\ stresul, excesul de sare, greutatea corporal\ sau consumul de alcool. Boala hipertensiv\ are repercusiuni grave asupra s\n\t\]ii popula]iei, deoarece netratat\, aceast\ boal\ conduce la moarte prematur\. Complica]iile grave ale bolii hipertensive precum angina pectoral\, infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral [i insuficien]a renal\ apar de obicei la inim\, creier [i rinichi.
N m\surile nemedicamentoase, eficiente pentru prevenirea [i vindecarea bolii
Reducerea stresului, un regim alimentar adecvat, activitate fizic\ aerobic\ regulat\, dar [i sc\derea greut\]ii corporale sunt m\surile indicate cu prec\dere pacien]ilor de c\tre medicii speciali[ti. Printre acestea, mai este recomandat persoanele suferinde de aceste boli s\ consume din abunden]\ fructe [i legume [i s\ se renun]e la fumat [i la consumul de alcool. (Georgiana GROZA)

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …