Tuesday , November 28 2023

Hainute care pun in pericol viata copiilor, retrase de pe piata de Protectia Consumatorilor Suceava

N au fost identificate la comercializare, `ntr-un hipermarket [i mai multe magazine pentru copii, rochi]e cu [nur `n talie, c\ciuli]e [i p\l\riu]e care prezint\ riscuri de strangulare [i sufocare n comisarii au informat Comisia European\ cu privire la existen]a acestor produse pe pia]\, iar aceasta a dispus interdic]ia v=nz\rii h\inu]elor `n spa]iul comunitar n produsele neconforme cu standardele europene de siguran]\, care au fost descoperite de comisarii suceveni pe parcursul acestei luni, au fost retrase de la v=nzare

Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorilor (CJPC) Suceava a identificat `ntr-un hipermarket [i mai multe magazine pentru copii h\inu]e care pun `n pericol via]a acestora. Produsele neconforme cu standardele europene de siguran]\, care au fost descoperite de comisarii suceveni pe parcursul acestei luni, au fost retrase de la v=nzare.
“În ultima perioad\, CJPC Suceava a identificat pe pia]\ mai multe articole de îmbr\c\minte pentru copii (sugari [i copii mici) care contravin prevederilor legale privind securitatea produselor. Aceste articole de îmbr\c\minte nu sunt produse sigure, a[a cum sunt definite de normele legale, prezent=nd riscuri, în cazul nostru majore, fiind un adev\rat pericol pentru via]a copiilor. Astfel, s-au identificat în re]eaua de comercializare rochi]e cu [nur în talie pentru feti]e de p=n\ la trei ani, ]ara de origine India, care, prin lungimea acestui [nur, prezint\ riscuri de strangulare – prin trecerea acestuia `n jurul g=tului, [i sufocare – prin introducerea acestuia în gur\. De asemenea, s-au g\sit la comercializare c\ciuli]e [i p\l\riu]e pentru copii (sugari) care prezint\ riscuri de  strangulare [i sufocare. {nururile sunt lungi, peste 25 cm, astfel înc=t, în momentul îmbr\c\rii copilului [i leg\rii acrestora sub b\rbie, se formeaz\ dou\ laturi pe care copilul le poate introduce în gur\, gener=nd riscul de sufocare. Totodat\, copilul poate prinde [nururile, le poate desface, trec=ndu-le în jurul g=tului, exist=nd riscul de strangulare”, a explicat Elena Oanea, directorul CJPC Suceava.
Comisarii suceveni, prin Autoritatea Na]ional\ pentru Protec]ia Consumatorilor, au informat Comisia European\ cu privire la existen]a acestor produse pe pia]\, iar aceasta a dispus interdic]ia v=nz\rii h\inu]elor `n spa]iul comunitar.
“CJPC Suceava, prin ANPC, a informat, prin sistemul RAPEX – Sistem de alert\ rapid\ pentru produse nealimentare -, Comisia European\, aceasta dispun=nd interdic]ia v=nz\rii acestor produse în spa]iul comunitar”, a conchis Elena Oanea.
Consumatorii care identific\ pe pia]\ astfel de produse pe care le consider\ periculoase sunt ruga]i s\ anun]e CJPC Suceava. (Oana PAULIUC)

Vezi si

28 noiembrie – Ziua Bucovinei

Ziua Bucovinei este sărbătorită, începând din 2015, la 28 noiembrie, fiind instituită prin Legea 250/2015. …