Thursday , May 23 2024

"Hai in Bucovina!" – campanie regionala de promovare turistica, lansata de Consiliul Judetean Suceava

Presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur
N strategia de promovare turistic\ „Hai `n Bucovina!” este g=ndit\ astfel `nc=t s\ vin\ `n `nt=mpinarea proiectului „Cr\ciun `n Bucovina”, pentru care administra]ia jude]ean\ sucevean\ vrea s\ ob]in\ finan]are european\
Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava inten]ioneaz\ s\ elaboreze o strategie de promovare a turismului, care se va desf\[ura sub sloganul „Hai `n Bucovina!”. Aceasta va fi o campanie de reclam\ [i publicitate `n cadrul c\reia va fi prezentat\ oferta jude]ului Suceava pentru turi[ti. “Ne dorim s\ facem o publicitate decent\, dar atr\g\toare, s\ avem o reclam\ pentru tot ceea ce ofer\ jude]ul turi[tilor”, a spus pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. {eful administra]iei jude]ene a precizat c\ inten]ia CJ este de a amplasa panouri de promovare a Bucovinei, prin care turi[tii s\ fie atra[i s\ viziteze aceast\ zon\. „Inten]ia noastr\ este s\ facem o publicitate decent\, dar o publicitate atr\g\toare pentru cei care doresc s\ viziteze Bucovina. Aceast\ zon\ este din ce `n ce mai atractiv\ [i trebuie s\ cre\m [i aceast\ infrastructur\ care s\-l ia pe c\l\tor de la intersec]ia cu jude]ul Ia[i [i s\-l aduc\ `n Suceava, sau de la intersec]ia de la Bistri]a spre Cluj [i s\-l aduc\ aici, la noi”, a spus Gheorghe Flutur. Potrivit acestuia, administra]ia jude]ean\ preg\te[te proiectul „Cr\ciun `n Bucovina”, care anul acesta ar urma s\ se realizeze pe fonduri europene [i, de aceea, strategia de promovare turistic\ „Hai `n Bucovina” este g=ndit\ de a veni `n `nt=mpinarea proiectului „Cr\ciun `n Bucovina”. „Vrem ca `n aceast\ iarn\ proiectul <Cr\ciun `n Bucovina> s\ fie finan]at pe fonduri europene. Vrem o ac]iune consistent\, pe care dorim s\ o preg\tim de pe acum, `n a[a fel `nc=t Bucovina s\ fie o atrac]ie turistic\ de prim\ m=n\ pentru Rom=nia”, a mai spus Gheorghe Flutur. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Flutur, întâlniri cu alegătorii din trei zone ale orașului Rădăuți

 Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a avut miercuri întâlniri cu electoratul în trei zone ale …

No comments

  1. Mare vrajeala.Invatati sa face sa faceti turism.Sunt acum in Gura Humorului si n-ai unde minca ceva caracteristic zonei.Auzi restaurant care se inchide la ora 20.