Thursday , February 9 2023

Hackathon la Parlamentul European

~n premier\, tineri din Rom=nia [i alte state europene vor semnala institu]iilor europene nevoia `mbun\t\]irii conexiunii la internet de pe mobil
Europarlamentarul Petru Luhan va co-organiza pe 8 [i 9 noiembrie 2011 primul Hackathon din cadrul Parlamentului European. Titlul evenimentului reprezint\ un joc de cuvinte, hack-a-thon, adic\ un maraton de 24 de ore pentru dezvoltarea unei aplica]ii care s\ verifice calitatea conect\rii la internet de pe telefonul mobil. Evenimentul se va desf\[ura timp de dou\ zile (24 ore efective de lucru) [i va reuni tineri speciali[ti IT din mai multe ]\ri. Aten]ie, a nu se confunda hacker cu cracker. Evenimentul are ca scop ini]ierea unor dezbateri la nivel european pentru `mbun\t\]irea calit\]ii conexiunii la internet pe telefonul mobil. “Tinerii cu profil IT din Rom=nia [i alte state UE trebuie s\ profite de aceast\ oportunitate [i s\ se `nscrie p=n\ pe 17 octombrie pentru a-[i dovedi abilit\]ile `n domeniu. Ace[tia vor fi asista]i de speciali[ti pe toat\ durata evenimentului. Sunt a[teptate `n primul r=nd idei din partea cunosc\torilor `n domeniu”, a precizat europarlamentarul Petru Luhan. (www.luhan.ro). Cheltuielile de transport, cazare [i mas\ pentru cele 2 zile la Bruxelles vor fi suportate  integral de c\tre organizatori, pentru to]i participan]ii. C=[tig\torul va primi un premiu de 5000 euro. Pentru `nscrieri [i informa]ii suplimentare consulta]i: www.euhackathon.eu. La festivitatea de premiere din cadrul Parlamentului European (PE) vor participa reprezentan]i ai Comisiei Europene, europarlamentari, reprezentan]i ai Google, Skype etc.

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …