Monday , March 4 2024

Guvernul a aprobat construirea unei sosele de centura pentru Falticeni

N „Este un lucru excep]ional pentru F\lticeni [i o mare reu[it\ pentru aceast\ comunitate, care va avea `n c=]iva ani o [osea de centur\ proprie, a[a cum va avea Suceava [i cum este prev\zut s\ aib\ [i R\d\u]iul”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur n pa[ii urm\tori care trebuie f\cu]i c=t mai repede pentru a se putea demara apoi lucr\rile sunt cei privind organizarea licita]iilor n [oseaua de centur\ va avea un viaduct, patru pasaje rutiere, o lungime de opt kilometri, iar finan]area va dep\[i 200 de milioane de lei, aproape dou\ treimi fiind din fonduri europene, diferen]a urm=nd a fi acordat\ de la bugetul de stat

~n [edin]a de miercuri, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru [oseaua de centur\ a municipiului F\lticeni, investi]ie `n sum\ de 201,6 milioane de lei din care construc]ii [i montaj vor fi 154,37 milioane de lei. „Este un lucru excep]ional pentru F\lticeni [i o mare reu[it\ pentru aceast\ comunitate care va avea `n c=]iva ani o [osea de centur\ proprie, a[a cum va avea Suceava [i cum este prev\zut s\ aib\ [i R\d\u]iul”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, unul din cei care au f\cut demersuri constante ca s\ se poat\ ob]ine finan]are pentru lucr\ri de acest fel `n jude]ul Suceava. De altfel, pe l=ng\ rutele ocolitoare ale municipiilor Suceava, F\lticeni [i R\d\u]i, au mai fost f\cute demersuri [i pentru [osele de centur\ pentru Vatra – Dornei [i C=mpulung Moldovenesc, jude]ul nostru fiind singurul din ]ar\ care are [anse s\ ob]in\ finan]are [i de la Guvern pentru cinci [osele de centur\.
~n ce prive[te [oseaua de centur\ a municipiului F\lticeni, aceasta va avea o lungime de 8,3 kilometri iar l\]imea platformei de rulare va fi de zece metri din care l\]imea carosabil\ va fi de [apte metri la care se adaug\ l\]imea benzilor de `ncadrare a c=te 0,75 metri fiecare [i a acostamentelor care vor fi tot de 0,75 metri fiecare, lucr\rile urmând s\ se realizeze pe parcursul a doi ani. ~n primul an se vor face lucr\ri estimate la 131 de milioane de lei din care 100 de milioane vor reprezenta cheltuielile de construc]ii [i montaj, diferen]a urm=nd a fi f\cut\ `n cel\lalt an.
Costurile ridicate se datoreaz\ terenului accidentat, similar din unele puncte de vedere cu cel de la [oseaua de centur\ a Sucevei [i care impun derularea unor lucr\ri de art\. Este vorba de execu]ia a patru pasaje rutiere din care dou\ la nodurile rutiere [i la care se adaug\ [i execu]ia unui viaduct. Finan]area lucr\rilor de construc]ie va fi asigurat\ din fonduri nerambursabile alocate de Comisia European\ prin Fondul European de Dezvoltare Regional\ (FEDR) `n propor]ie de 69,25%, precum [i din fonduri de la bugetul de stat `n propor]ie de 30,75%, prin bugetul Ministerului Transporturilor [i din alte surse legal constituite. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …