Friday , May 24 2024

Gurmanzii sunt asteptati, `n acest week-end, la Vama, la Festivalul Hribului

Primarul comunei Vama, Nicolai Baltag
Ast\zi [i m=ine, locuitorii din Vama a[teapt\ oaspe]i la Zilele comunei Vama  – Festivalul Hribului n arti[ti importan]i din jude] dar [i din Ucraina, celebrul Ilie Micolov [i alte trupe renumite vor vor asigura, timp de dou\ zile, atmosfera de s\rb\toare `n localitatea care anul acesta `mpline[te 602 ani de la prima atestare documentar\
Ast\zi [i m=ine, comuna Vama este `n s\rb\toare. F\r\ cheltuieli exagerate, pe baza unui parteneriat care fuc]ioneaz\ excelent de ceva ani, Prim\ria comunei Vama [i Asocia]ia de Turism “Vama – Bucovina” a preg\tit `n acest sf=r[it de s\pt\m=n\ un excelent prilej de deconectare pentru turi[]ii suceveni [i nu numai la cea de-a IV-a edi]ie a Zilelor comunei Vama – Festivalul Hribului. Primarul comunei, Nicolai Baltag ne-a prezentat c=teva puncte de atrac]ie pentru cei care vor vizita localitatea ast\zi [i m=ine. Dup\ o deschidere a festivit\]ilor pe stadionul din localitate, ast\zi la ora 10.00, va urma o parad\ a portului popular, dup\ care turi[tii vor avea ocazia s\ urm\reasc\ evolu]ia unui car alegoric al hribului. Va fi sfin]it apoi monumentul funerar Iorgu G. Toma, personalitate marcant\ a comunei din perioada interbelic\, de numele c\ruia se leag\ `n bun\ m\sur\ construc]ia edificiilor importante din localitate `n special [coli, el, `n calitate de om de cultur\ [i om politic, `n perioada dintre cele dou\ r\zboaie mondiale fiind printre primii preocupa]i de istoria localit\]ii, studiile sale fiind tip\rite `n  publica]ii na]ionale importante.
O t=n\r\ autoare din Vama, C\t\lina Or[ivschi va lansa un volum interesant, cuprinz=nd mai ales epigrame dar [i proz\ scurt\ iar dup\ aceea, turi[tii gurmanzi vor fi invita]i la o expozi]ie gastronomic\ axat\ pe produsele tradi]ionale ce au la baz\ ciupercile [i fructele de p\dure. Dup\ amiaz\, ne-a spus gazda principal\ – primarul Nicolai Baltag, va `ncepe petrecerea. Ansamblul artistic Ciprian Porumbescu va prezenta, `ncep=nd cu ora 16.00 un program folcloric cu muzic\ [i dansuri din Bucovina, Maramure[, Ucraina [i Republica Moldova, petrecerea termin=ndu-se s=mb\t\ sear\ cu un concert extraordinar al maestrului Ilie Micolov [i a forma]iei Ikarus, dup\ care va urma un foc de tab\r\.
M=ine, duminic\, dup\ ora 12.00, tot pe stadionul din localitate, `n acela[i cadru prilejuit de Zilele comunei Vama vor prezenta spectacole arti[ti de valoare de la ansamblurile folclorice “Dor Bucovinean” [i “Perla” din Cern\u]i, “Prislopul” din Bor[a, “Cetina C\limani” din {aru Dornei, “Kozacioc” din B\lc\u]i, “Plai de Dor” din Moldovi]a, “Bidirelul” din Stupca, “La gura izvorului” din Vatra Moldovi]ei, “Cetina” din Vama, “Piatra {oimului” din C=mpulung Moldovenesc, “Str\j\ncu]a” din Straja. Programul artistic va continua cu interpre]i recunoscu]i de muzic\ popular\. Al\turi de Maricica Puiu, Tudori]a Baltag, Cornelia {tefan, C\lin Br\tianu, vor c=nta mai tinerii M\d\lina Lupu – Popii, Robert Migda dar [i Gabriel Traian Ojog [i Cornel Constantin Simionescu. Duminic\ sear\, s\rb\toarea de la Vama va fi `ncununat\ de un foc de artificii, dup\ care, cum spune primarul Nicolai Baltag gospodarii din Vama [i oaspe]ii se vor odihni, fiindc\ luni `ncepe o nou\ zi de munc\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Drum proaspăt asfaltat în Siret. Cum a întors Flutur în favoarea lui o ”glumiță” de campanie care a făcut valuri pe Internet

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, au trimis o fotografie …