Sunday , January 29 2023

Gurmanzii sunt asteptati, `n acest week-end, la Vama, la Festivalul Hribului

Primarul comunei Vama, Nicolai Baltag
Ast\zi [i m=ine, locuitorii din Vama a[teapt\ oaspe]i la Zilele comunei Vama  – Festivalul Hribului n arti[ti importan]i din jude] dar [i din Ucraina, celebrul Ilie Micolov [i alte trupe renumite vor vor asigura, timp de dou\ zile, atmosfera de s\rb\toare `n localitatea care anul acesta `mpline[te 602 ani de la prima atestare documentar\
Ast\zi [i m=ine, comuna Vama este `n s\rb\toare. F\r\ cheltuieli exagerate, pe baza unui parteneriat care fuc]ioneaz\ excelent de ceva ani, Prim\ria comunei Vama [i Asocia]ia de Turism “Vama – Bucovina” a preg\tit `n acest sf=r[it de s\pt\m=n\ un excelent prilej de deconectare pentru turi[]ii suceveni [i nu numai la cea de-a IV-a edi]ie a Zilelor comunei Vama – Festivalul Hribului. Primarul comunei, Nicolai Baltag ne-a prezentat c=teva puncte de atrac]ie pentru cei care vor vizita localitatea ast\zi [i m=ine. Dup\ o deschidere a festivit\]ilor pe stadionul din localitate, ast\zi la ora 10.00, va urma o parad\ a portului popular, dup\ care turi[tii vor avea ocazia s\ urm\reasc\ evolu]ia unui car alegoric al hribului. Va fi sfin]it apoi monumentul funerar Iorgu G. Toma, personalitate marcant\ a comunei din perioada interbelic\, de numele c\ruia se leag\ `n bun\ m\sur\ construc]ia edificiilor importante din localitate `n special [coli, el, `n calitate de om de cultur\ [i om politic, `n perioada dintre cele dou\ r\zboaie mondiale fiind printre primii preocupa]i de istoria localit\]ii, studiile sale fiind tip\rite `n  publica]ii na]ionale importante.
O t=n\r\ autoare din Vama, C\t\lina Or[ivschi va lansa un volum interesant, cuprinz=nd mai ales epigrame dar [i proz\ scurt\ iar dup\ aceea, turi[tii gurmanzi vor fi invita]i la o expozi]ie gastronomic\ axat\ pe produsele tradi]ionale ce au la baz\ ciupercile [i fructele de p\dure. Dup\ amiaz\, ne-a spus gazda principal\ – primarul Nicolai Baltag, va `ncepe petrecerea. Ansamblul artistic Ciprian Porumbescu va prezenta, `ncep=nd cu ora 16.00 un program folcloric cu muzic\ [i dansuri din Bucovina, Maramure[, Ucraina [i Republica Moldova, petrecerea termin=ndu-se s=mb\t\ sear\ cu un concert extraordinar al maestrului Ilie Micolov [i a forma]iei Ikarus, dup\ care va urma un foc de tab\r\.
M=ine, duminic\, dup\ ora 12.00, tot pe stadionul din localitate, `n acela[i cadru prilejuit de Zilele comunei Vama vor prezenta spectacole arti[ti de valoare de la ansamblurile folclorice “Dor Bucovinean” [i “Perla” din Cern\u]i, “Prislopul” din Bor[a, “Cetina C\limani” din {aru Dornei, “Kozacioc” din B\lc\u]i, “Plai de Dor” din Moldovi]a, “Bidirelul” din Stupca, “La gura izvorului” din Vatra Moldovi]ei, “Cetina” din Vama, “Piatra {oimului” din C=mpulung Moldovenesc, “Str\j\ncu]a” din Straja. Programul artistic va continua cu interpre]i recunoscu]i de muzic\ popular\. Al\turi de Maricica Puiu, Tudori]a Baltag, Cornelia {tefan, C\lin Br\tianu, vor c=nta mai tinerii M\d\lina Lupu – Popii, Robert Migda dar [i Gabriel Traian Ojog [i Cornel Constantin Simionescu. Duminic\ sear\, s\rb\toarea de la Vama va fi `ncununat\ de un foc de artificii, dup\ care, cum spune primarul Nicolai Baltag gospodarii din Vama [i oaspe]ii se vor odihni, fiindc\ luni `ncepe o nou\ zi de munc\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …