Saturday , December 3 2022

Groupama va acoperi pagubele produse de accidentul `n care a fost implicat un autobuz al TPL

At=t farmacia Remedio `n care s-a izbit autobuzul al c\rui [ofer avusese un accident vascular cerebral, c=t [i TPL au `ncheiate asigur\ri la Groupama n autobuzul implicat `n accident necesit\ repara]ii, `ns\ directorul societ\]ii TPL spune c\ nu sunt at=t de mari ca cele care au fost necesare cu c=]iva ani `n urm\ la un accident grav `n care a fost implicat un alt autobuz
TPL va folosi asigurarea CASCO pentru repararea autobuzului implicat `n accidentul de mar]i sear\, precum [i a ma[inii avariate de acesta. Directorul societ\]ii TPL SA Suceava, Darie Romaniuc, a precizat c\ tot TPL va acoperi, dar prin poli]a RCA, pagubele produse farmaciei lovite. Potrivit directorului Darie Romaniuc, at=t asigurarea civil\ obligatorie, c=t [i cea tip CASCO au fost f\cute la Groupama, el preciz=nd c\ din informa]iile pe care le de]ine [i farmacia Remedio are asigurare f\cut\ tot la Groupama. Darie Romaniuc a precizat c\ nu s-a interesat care este cuantumul sumei pe care firma de asigur\ri o va achita at=t pentru repara]iile la autobuz [i ma[ina avariat\, c=t [i cele la farmacie.
~n ce prive[te autobuzul, Darie Romaniuc a declarat c\ acesta necesit\ repara]ii [i va fi indisponibilizat o perioad\ de timp, dar a preizat c\ nu este at=t de grav avariat ca `n urm\ cu aproape cinci ani c=nd un alt autobuz al TPL a fost distrus `n urma unui accident care s-a produs pe Calea Unirii, pu]in mai sus de Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava. „Estim\m c\ `ntr-o lun\, poate chiar un pic peste o lun\, s-ar putea reconstrui p\r]ile afectate din autobuz. Este ceva de lucru, avem ni[te piese pe care trebuie s\ le comand\m [i depinde [i de perioada de livrare”, a declarat Darie Romaniuc. El a precizat c\ la accidentul de acum cinci ani, repara]iile s-au lungit peste dou\ luni.
Reamintim c\ `n dup\ amiaza zilei de mar]i, `n jurul orei 18.30, un autobuz al TPL `n care se aflau aproximativ 25 de persoane a intrat `n vitrina unei farmacii din intersec]ia de la Nordic, dup\ ce [oferul a suferit un atac vascular cerebral. {oferul, `n v=rst\ de 56 de ani, tocmai se `ntorsese din concediu [i momentul la care s-a petrecut accidentul era `n ultima sa tur\ de lucru din ziua respectiv\. Din fericire, nu s-au `nregistrat pierderi de vie]i omene[ti iar [oferul a fost singura persoan\ r\nit\ grav, el fiind internat la sec]ia „Neurologie” a Spitalului Jude]ean de Urgen]\ „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava. De asemenea, `n urma accidentului, trei pasageri din autobuz au ajuns la spital cu r\ni u[oare, dar nu au necesitat internarea.
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a apreciat c\ momentul accidentului provocat de [oferul de la TPL a fost unul de cump\n\ [i a spus c\ „`i mul]ume[te lui Dumnezeu” pentru c\ nu au existat victime omene[ti. Asta `n condi]iile `n care, de regul\, zona de la Nordic este una aglomerat\, `n apropiere de farmacie fiind un p\cule] cu o f=nt=n\ artezian\ unde se `nt=lnesc foarte mul]i tineri, dar unde, de asemenea, vin [i foarte mul]i copii `nso]i]i de p\rin]i sau de bunici. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …