Wednesday , December 6 2023

Grigore Lese sustine o conferinta la Muzeul de Istorie, cu tema „Doina – de la UNESCO, la uitare”

Conferin]ele Muzeului Bucovinei, sus]inute lunar de personalit\]i culturale la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava, continu\ `n aceast\ lun\ cu conferin]a „Doina – de la UNESCO, la uitare”. Aceasta va avea loc, joi, 31 martie, la ora 17:00, cu rapsodul Grigore Le[e, `n sala voevozilor de la etajul I al Muzeului de Istorie. Intrarea la aceste conferin]e este liber\.
Reamintim c\ seria conferin]elor a fost deschis\ `n data de 27 ianuarie prin prezen]a Arhiepiscopului Sucevei [i R\d\u]ilor, ~nalt Prea Sfin]ia Sa Pimen, care a conferen]iat pe tema „Comori cultural-spirituale ale Bucovinei”. A doua `nt=lnire l-a avut ca invitat pe reputatul arheolog Adrian B\tr`na, care a impresionat prin descoperirile realizate de-a lungul timpului, abord=nd o tematic\ istoric\, legat\ de genealogia domnitorilor Moldovei din secolul al XIV-lea [i jocurile paleogeneticii.
Men]ion\m c\ Grigore Le[e s-a n\scut `n Maramure[, la Stoiceni, fiind un rapsod al ]\rii L\pu[ului [i un cunoscut solist de muzic\ popular\. Repertoriul lui Grigore Le[e este constituit din melodii vechi, provenind din folclorul autentic al zonei [i marc=nd evenimente importante din via]a omului. (D.P.)

Vezi si

Un ucrainean de 16 ani și 11 luni este cel mai tânăr student al USV. Constantin este în anul I la Drept şi Ştiinţe Administrative

Un adolescent ucrainean, care are acum 16 ani şi 11 luni, câștigătorul Olimpiadei de Limba …