Monday , December 4 2023

Grigore Lese conferentiaza la Muzeul de Istorie

N tema conferin]ei din data de 31 martie va fi „Doina – de la UNESCO la Uitare”

Seria de conferin]e lunare organziate de Muzeul Bucovinei continu\, `n luna martie, cu Grigore Le[e. Maestrul va sus]ine, `n data de 31 martie, `ncep=nd cu ora 17, o conferin]\ pe tema „Doina – de la UNESCO la Uitare”. Conferin]a va avea loc, ca de obicei, la etajul I al Muzeului de Istorie, `n a[a numita zon\ „Galeria Voevozilor”, datorit\ faptului c\ de acolo sunt vizibile cinci vitralii care `i `nf\]i[eaz\ pe c=]iva domnitori rom=ni. Tema nu a fost aleas\ `nt=mpl\tor, dup\ cum a spus directorul Muzeului Bucovinei – Emil Ursu, fiind mai multe variante `n discu]ie iar cea asurpa c\reia a acceptat maestrul Grigore Le[e s\ conferen]ieze a fost legat\ de „Doin\”, aceast\ specie a liricii populare specifice poporului rom=n [i pe care nu se mai pune accentul `n ultima perioad\. De altfel, Grigore Le[e este cunoscut ca fiind un interpret [i, totodat\, un iubitor de folclor autentic, bucur=ndu-se de o reputa]ie bun\ `n acest domeniu.
Reamintim c\ la precedenta edi]ie a conferin]elor lunare a Muzeului Bucovinei a conferen]iat istoricul Adrian B\tr=na, tema fiind legat\ de genealogia mai multor domnitori. Potrivit directorului Emil Ursu, `n luna aprilie, va conferen]ia la muzeul de Istorie gral. prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan pe tema „Experien]a Mor]ii Clinice”. (Dan PRICOPE)

Vezi si

O bătrână de 82 de ani a murit într-un incendiu izbucnit într-o casă din Drăgușeni

Duminică, în jurul orei 13.30, a afost anunțată izbucnirea unui incendiu la o casă din …

No comments

  1. Pe banii cui este asa de invitat domnul Lese care am inteles ca e si foarte scump la vedere.???