Monday , December 5 2022

Greva generala in 50 de scoli din Suceava, in alte 12 scoli – greva pentru doua ore

N cadrele didactice din 50 de unit\]i de `nv\]\m=nt din jude]ul Suceava au intrat, miercuri, `n grev\ general\, `n timp ce dasc\lii din alte 12 [coli s-au aflat `n grev\ de solidaritate de dou\ ore sau de o zi, nemul]umi]i de neachitarea integral\ a salariilor pentru luna februarie

Liderul Sindicatului Jude]ean ~nv\]\m=nt „Spiru Haret” Suceava, Constantin Cernica, a declarat, miercuri, c\ cele aproximativ 50 de unit\]i de `nv\]\m=nt aflate `n grev\ general\ sunt din zonele Suceava, Gura Humorului [i Vatra Dornei.
El a spus c\ `n alte 12 [coli au avut loc greve de solidaritate de dou\ ore sau de o zi, `n timp ce alte cadre didactice din comuna P=rte[ti au dorit s\-[i manifeste solidaritatea cu colegii lor afla]i `n grev\ general\ purt=nd banderole albe la cursuri.
Cernica a mai spus c\ profesorii unui colegiu din F\lticeni [i-au exprimat inten]ia de a intra `n grev\ `ncep=nd de joi, iar la [coala nr. 4 din Suceava cadrele didactice vor intra de joi `n grev\ `ntruc=t au transmis mai t=rziu listele cu semn\turi privind declan[area protestului [i nu au avut timp s\ anun]e elevii s\ nu vin\ la cursuri. Totu[i, ieri, la intrarea `n unitatea de `nv\]\m=nt era o foaie pe care scria „GREV|”. C=teva cadre didactice au spus c\ au fost `n cursul zilei de ieri la [coal\ pentru c\ unii elevi care nu [tiau de grev\ au venit la ore iar personalul din [coal\ nu [i-a permis s\ ri[te ca s\ `i trimit\ pe elevi `napoi acas\, ci au stat cu copii care au venit la ore, spun=ndu-le `ns\ c\ de ast\zi este grev\. De altfel, pe majoritatea tablelor din s\lile de clas\ era scris mare, uneori chiar [i cu cret\ colorat\, „GREV|”. Liderul sindical sucevean a precizat c\ la [coala respectiv\ elevii au fost supraveghea]i de c\tre profesori, f\r\ s\ fie ]inute cursurile, fapt confirmat de cadrele didactice.
O situa]ie similar\ a fost [i la Colegiul Na]ional de Informatic\ „Spiru Haret”. Directorul Virginel Iordache a spus c\ ini]ial se discutase ca greva s\ `nceap\ de ieri, dup\ care s-a am=nat cu `nc\ o zi, `n speran]a c\ poate de la nivelul institu]iilor jude]ene abilitate, se vor face demersuri care s\ poat\ fi alocate fonduri pentru plata salariilor. ~n caz contrar, `ncep=nd de azi ar trebui s\ intre `n grev\ [i cadrele didactice de la Colegiul Na]ional de Informatic\ „Spiru Haret” din Suceava.
Nici la Colegiul de Art\ „Ciprian Porumbescu” nu `ncepuse greva. Ieri au ost consult\ri `ntre sindicat, conducerea [colii [i cadrele didactice pe aceast\ tem\ [i s-a preferat ca s\ se am=ne declan[area grevei generale `ncep=nd cu data de 17 martie. To]i elevii [i cadrele didactice de la aceast\ unitate de `nv\]\m=nt unde `nva]\ circa 800 de copii au fost `n[tiin]a]i c\, `ncep=nd de ast\zi, `ncepe greva general\ pe perioad\ nedeterminat\. ~n cancelarie [i la intrarea `n [coal\ au fost puse coli `n format A4 pe care scria c\ din data de 17 martie `ncepe greva general\. De asemenea, cadrele didactice au f\cut din sc=r] un lac\t pe care scria „GREV|”, vr=nd s\ exprime `ntr-o manier\ considerat\ de ei mai artistic\ sloganul „Lac\tul pe {coal\!”, scandat zilele trecute la un miting spontan `n fa]a Prefecturii Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Distincții de vrednicie oferite de ÎPS Calinic mai multor silvicultori suceveni

Vineri, 2 de­cem­brie 2022, ierarhii Arhie­piscopiei Sucevei și Rădăuților au sfințit locul în care va …

No comments

  1. unde e marele lider sorodoc? Tace chitic ca de fiecare data cand se face greva cu sindicatul lui de 2 bani! Ne-am obisnuit cu tine, sorodoc, faci totul doar pentru imaginea ta de mare lider de sindicat. De ce taci?
    De ce nu faci greva?

  2. nici la cn mihai eminescu nu e greva,daca nu cumva si la 2 si mai sunt,asta e doar asa ca sa ii sperie pe cei de sus nu este nicio greva nimic