Friday , September 30 2022

Grefiera condamnata la 1 an si 4 luni de `nchisoare cu suspendare

Angelica Mariana Bulughian\, fosta grefier\ de la Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Vatra Dornei, acuzat\ de faptul c\ ar fi primit bani pentru a “rezolva” ni[te dosare, a fost condamnat\ la `nceputul acestei s\pt\m=ni la pedeapsa de 1 an [i 4 luni de `nchisoare pentru infrac]iunea de trafic de influen]\ sub form\ continuat\ n grefiera nu va ajunge dup\ gratii, pedeapsa fiind suspendat\ condi]ionat
La `nceputul acestei s\pt\m=ni, Angelica Mariana Bulughian\ a fost condamnat\ de magistra]ii Tribunalului Suceava la pedeapsa de 1,4 ani de `nchisoare, cu suspendare. Ini]ial, dosarul a fost `naintat spre solu]ionare Judec\toriei Vatra Dornei, `ns\ competen]a de solu]ionare a cauzei a fost declinat\ `n favoarea Tribunalului Suceava – sec]ia penal\. ~n acest sens, a fost schimbat\ `ncadrarea juridic\ dat\ faptei prin sentin]a penal\ din data de 3 octombrie 2011, pronun]at\ de Judec\toria Vatra Dornei, din infrac]iunea de „trafic de influen]\” `n form\ simpl\, `n infrac]iunea de „trafic de influen]\” `n form\ continuat\. Pentru aceast\ fapt\, inculpata a fost condamnat\ la pedeapsa de un an [i patru luni de `nchisoare, executarea pedepsei fiind suspendat\ condi]ionat, pe o durat\ de 3 ani [i 4 luni, ce constituie termen de `ncercare. De asemnea, instan]a a dispus confiscarea sumelor de 4.000 [i respectiv 3.500 lei, pe care le-ar fi primit pentru a facilita rezolvarea unor dosare. Decizia dat\ de judec\torii Tribunalului Suceava nu este definitiv\, inculpata av=nd drept de apel `n termen de 10 zile de la pronun]area sentin]ei.
Angelica Mariana Bulughian\ a fost fost trimis\ `n judecat\ pe data de 3 august 2011, pentru s\v=r[irea a dou\ infrac]iuni de `n[el\ciune `n form\ continuat\.
~n perioada februarie – decembrie 2009, aceasta ar fi primit de la dou\ persoane ce erau cercetate pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovechicul sub influen]a b\uturilor alcoolice, sumele de 3.500 [i 4.000 lei, promi]=ndu-le acestora c\ va aranja s\ nu fie trimi[i `n judecat\.
Conform rechizitoriului, inculpata i-ar fi min]it pe cei doi c\ are pe cineva la Institutul de Medicin\ Legal\ Ia[i ce ar putea ob]ine un calcul retroactiv al alcoolemiei. Aceasta a sus]inut c\ un calcul mai mic al alcoolemiei ar fi dus la o solu]ie de netrimitere `n judecat\ a celor cerceta]i. Cei doi au crezut-o [i i-au `nm=nat grefierei 3.500 [i respectiv 4.000 lei. Lucr=nd de mul]i ani ca grefier la Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Vatra Dornei, femeia s-a folosit de cuno[tin]ele acumulate pentru a-i convinge pe b\rba]i s\-i `nm=neze banii. “Pentru a fi c=t mai conving\toare [i a determina cele doua persoane s\-i remit\ sumele de bani, inculpata Bulughiana Angelica Mariana s-a folosit [i de calitatea profesional\, respectiv de faptul ca mai mul]i ani lucrase ca grefier la Parchetul de pe l=ng\ Judecatoria Vatra Dornei, unde, `n temeiul atributiilor profesionale, tehnoredacta acte procesuale dispuse de procuror `n dosarele penale. Astfel, [tia c\, recalcularea alcoolemiei se poate realiza de catre Institutul de Medicina Legal\. Cu ocazia mai multor `ntalniri, dar [i cu prilejul discu]ilor telefonice purtate cu cei `n cauz\, inculpata a primit sume de bani, sub pretextul achit\rii unor taxe de urgen]\ pentru efectuarea analizelor toxicologice, `n scopul reinterpret\rii alcoolemiei sub limita legala [i a promis celor `n cauza ca le va oferi ,un re]etar,privind cantitatea de b\uturi alcoolice [i m=ncare pe care ar fi consumat-o”, se arat\ `ntr-un comunicat trimis de Parchetul de pe l=ng\ Curtea de Apel Suceava. Potrivit rechizitoriului, femeia de]inea `n format electronic modele ale unor formulare pentru solicitarea recalcul\rii alcoolemiei.
Celor doi b\rba]i le-au fost respinse cererile de recalculare a alcoolemiei, au fost trimi[i `n judecat\ [i apoi condamna]i, de aici tr\g=nd concluzia c\ grefiera i-a min]it. {i cu dosar penal, [i cu banii lua]i, cei doi nu au mai stat mult timp pe g=nduri [i au f\cut pl=ngere penal\ `mpotriva grefierei. (Paul BONDAR)

Vezi si

Primăria Liteni a început lucrările de asfaltare a opt kilometri de drumuri

Nouă sectoare de drum din Corni, Roșcani și Liteni vor beneficia de covor asfaltic în …