Tuesday , May 17 2022

Gheorghe Flutur si Nicolae P\un au convenit ca Partida Romilor sa sustina PDL în Suceava si alte patru judete din Moldova

Pân\ în 30 – 31 martie trebuie s\ ajungem la un acord de colaborare [i de sus]inere a PDL în sensul în care PDL va acorda sprijin în vederea dezvolt\rii comunitare [i regionale”, a declarat deputatul Nicolae P\un n „La Suceava a avut loc aceast\ `ntrevedere pentru c\ suntem sus]in\torii [i ambasadorii luptei `mpotriva oric\rei forme de discriminare [i pentru integrarea romilor”, a declarat Gheorghe Flutur, preciz=nd c\ este de dorit ca astfel de acorduri s\ se `ncheie la nivelul fiec\rui jude] din ]ar\
Reprezentan]ii PDL din jude]ele Suceava, Boto[ani, Ia[i, Neam] [i Bac\u au convenit, vineri, la Suceava, la o întâlnire cu reprezentan]ii Partidei Romilor Pro Europa, condus\ de deputatul Nicolae P\un, s\ încheie acorduri jude]ene pentru sus]inerea PDL în alegerile locale [i parlamentare. La aceast\ întâlnire care s-a desf\[urat la Sala „{tefan cel Mare” din Palatul Administrativ din Suceava, au participat zeci de reprezentan]i ai Partidei Romilor Pro Europa din jude]ele respective, primari ai unor localit\]i sucevene `n care ponderea comunit\]ii rome este semnificativ\.
La prezidiu au fost prim-vicepre[edintele PDL Gheorghe Flutur, lider al PDL Suceava, deputatul Valerian Vreme, reprezentant al PDL Bac\u, Gabriel Surdu din partea PDL Ia[i, senatorul Daniel Humelnicu din partea PDL Boto[ani [i deputatul Marius Rogin din partea PDL Neam], reprezentan]i ai Partidei Romilor Pro Europa din cele cinci jude]e, precum [i pre[edintele acestei forma]iuni, deputatul Nicolae P\un [i secretarul general al Partidei Romilor, C\t\lin Manea. De asemenea, a participat la aceast\ `ntrevedere, tot la prezidiu, [i primarul municipiului Suceava, Ion Lungu al\turi de deputatul democrat liberal sucevean Ioan B\lan. Pe l=ng\ ace[tia, la prezidiu a fost [i liderul organiza]iei sucevene a Partidei Romilor, Virgil Pohoa]\.
Prim-vicepre[edintele PDL, Gheorghe Flutur, a declarat dup\ întâlnire, c\ au fost puse bazele unui acord politic de colaborare pentru dezvoltare comunitar\ [i sus]inere în alegerile locale [i parlamentare din acest an. Prin acest acord, reprezentan]ii Partidei Romilor din cele cinci jude]e vor sprijini în alegerile locale [i parlamentare candida]ii PDL, urmând ca ace[tia s\ sus]in\ priorit\]ile pentru comunitatea romilor în vedere dezvolt\rii locale [i regionale. „Dorim la alegerile locale [i la cele parlamentare din acest an un sprijin [i, pe de alt\ parte, stabilirea priorit\]ilor [i pentru comunitatea rom\ din aceste jude]e pentru dezvoltare regional\ [i local\”, a declarat Gheorghe Flutur.
Deputatul Nicolae P\un a declarat c\ este nevoie de un acord de colaborare cu PDL cel pu]in în aceste cinci jude]e din zona Moldovei. El a transmis delega]iilor prezente c\ dup\ discu]iile de vineri reprezentan]ii PDL [i ai Partidei Romilor din cele cinci jude]e se vor întâlni, începând de sâmb\t\, pentru a stabili priorit\]ile acordului politic de colaborare [i sus]inere a PDL [i idei [i concepte [i formele de colaborare pentru alegerile parlamentare din toamna acestui an. „Pân\ în 30 – 31 martie trebuie s\ ajungem la un acord de colaborare [i de sus]inere a PDL în sensul în care PDL va acorda sprijin în vederea dezvolt\rii comunitare [i regionale”, a declarat deputatul Nicolae P\un. El a ad\ugat c\ discu]iile vor viza at=t o colaborare pre-electoral\, c=t [i una post-electoral\. Potrivit pre[edintelui Partidei Romilor, comunit\]ile de romi au nevoie de sprijin din partea autorit\]ilor locale pentru dezvoltare durabil\.
Prim-vicepre[edintele PDL Gheorghe Flutur a spus c\ sper\ c\ astfel de acorduri se vor încheia la nivel na]ional între PDL [i Partida Romilor. „Vom avea `n vedere ca, prin aceste acorduri, s\ se vizeze dezvoltarea local\, iar aceasta `nseamn\ [i comunitatea rom\. La Suceava a avut loc aceast\ `ntrevedere pentru c\ suntem sus]in\torii [i ambasadorii luptei `mpotriva oric\rei forme de discriminare [i pentru integrarea romilor”, a declarat Gheorghe Flutur. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Incendiu uriaș la o firmă de prelucrarea lemnului din Vatra Dornei (VIDEO)

Duminică seara, la ora 22.41, a fost anunțată izbucnirea unui puternic incendiu la clădirile unei …

No comments

  1. Fac ce fac tiganii si reusesc mereu sa faca ceva contra vantului . Pai nea Paun ! Matale nu vezi cum bate vantul ? Nu c-ar fii directia cea mai buna dar uite si vezi cum stau unii si altii in sondaje si nu lasa oamenii fara sprijinul guvernului viitor . Cu sefi sustinuti de opozitie , nu vei umple tigaia in comunitatea matale .