Wednesday , November 29 2023

Garda de Mediu Suceava a soluționat anul trecut peste 400 de petiții și a aplicat amenzi în valoare totală de 2,57 milioane de lei

În urma neconformităților constatate cu ocazia efectuării a 881 de inspecții, pe parcursul anului trecut, s-au aplicat 225 sancțiuni contravenționale, și anume 145 amenzi, în cuantum total de 2.573.500 lei, 54 avertismente, 24 suspendări de activitate și 2 confiscări de bunuri (2 autovehicule ce transportau ilegal deșeuri).

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava a publicat raportul privind activitatea instituției în anul 2021, din care rezultă un număr total de 881 de inspecții efectuate. Dintre acestea, 688 vizează domeniul controlului poluării industriale și 193 domeniul controlului biodiversității, biosecurității și ariilor naturale protejate.

În urma neconformităților constatate, s-au aplicat 225 sancțiuni contravenționale, și anume 145 amenzi, în cuantum total de 2.573.500 lei, 54 avertismente, 24 suspendări de activitate și 2 confiscări de bunuri (2 autovehicule ce transportau ilegal deșeuri).

Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate inspecții privind verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale (conform PNGD) şi gradul de atingere a obiectivelor de reciclare; verificarea realizării măsurilor din Planurile de calitatea aerului şi din Planurile de menţinere a calităţii aerului; inspecții privind emisiile de compuși organici volatili (COV) din activități industriale; inspecții pentru verificarea respectării prevederilor Regulamentului CE 1005/2009 cu privire la substanțele care diminuează stratul de ozon); verificarea respectării prevederilor Directivei privind deșeurie de echipamente electrice si electronice – DEEE; controale privind transferul de deşeuri la expeditori, destinatari și la punctele de frontieră;

inspecții la depozitele de deșeuri dar și pentru verificarea stării de salubrizare a localităților, cursurilor de apă și căilor de comunicație; inspecții privind respectarea prevederilor legislației privind vehiculele scoase din uz, acumulatorii uzaţi, anvelopele uzate; inspecții la operatori economici care operează balastiere/cariere/iazuri piscicole cu extracţie de agregate minerale;

inspecții în siturile Natura 2000 și în proximitatea acestora etc.

”Precizăm faptul că un accent deosebit s-a pus pe soluționarea cu prioritate a petițiilor/reclamațiilor (în anul 2021 s-au înregistrat și soluționat de către Garda de Mediu Suceava un număr de 416 petiții). Totodată, la nivelul instituției s-au efectuat și alte tipuri de activități, constând în: accesul publicului la informații, participări la procese civile şi penale, întocmire de sinteze/raportări/informări, participarea la proceduri de reglementare, participarea la ședinte, colegii, grupuri de lucru și colaborări cu Instituția Prefectului – Județul Suceava, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava, IPJ Suceava, IJJ Suceava, DSP Suceava, DSVSA Suceava, APM Suceava, precum și cu autoritățile administrației publice locale”, au informat reprezentanții Gărzii de Mediu Suceava. (O. N.)

 

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …