Monday , October 3 2022

Galateanul suspectat de trafic cu substante etnobotanice interzise ramane in arest

N instan]a a respins recursul formulat de acesta `mpotriva m\surii de arestare preventiv\ n b\rbatul, `n v=rst\ de 34 de ani, de]ine mai multe afaceri in Gala]i [i Tecuci, printre care [i un magazin de etnobotanice n acesta i[i desf\[ura activitatea [i pe raza municipiului C=mpulung Moldovenesc, `ntr-un spa]iu aflat chiar `n sediul Casei de Cultur\

Curtea de Apel Suceava a respins ieri recursul inculpatului Cristian Tiberiu Nistor, formulat `mpotriva m\surii arest\rii preventive pentru o perioad\ de 29 de zile, decizie luat\ de c\tre magistra]ii Tribunalului Suceava `n ziua de 2 decembrie a acestui an.
Avocatul ap\r\rii, Radu Chiriac de la Baroul Gala]i, a enun]at `n pledoaria sa c\ au fost efectuate dou\ perchezi]ii la sediul `n care clientul s\u `[i desf\[ura activitatea, fiind ridicate spre verificare, un num\r de 180 plicuri cu produse etnobotanice. Dintre acestea, numai `n dou\ din plicuri a fost depistat\ prezen]a unei substan]e asem\n\toare unui produs aflat pe tabelul compu[ilor cataloga]i ca droguri de mare risc, `ns\ testele de laborator nu au precizat ce procent sau ce cantitate din gramajul total al plicului este substan]\ interzis\, avocatul subliniind faptul c\ plicurile con]ineau 0,50 grame de produs. Tot acesta a men]ionat faptul c\ inculpatul pe care `l reprezint\ nu avea de unde s\ [tie c\ produsele pe care le ofer\ spre v=nzare con]in acea substan]\ interzis\, `n primul r=nd pentru c\ acesta de]ine certificate de conformitate a produselor [i de asemenea facturi fiscale pentru acestea, care au fost depuse la dosar, motiv pentru care i-a [i asigurat `n repetate r=nduri pe cei pe care `i angajase ca v=nz\tori ai produselor c\ acestea sunt perfect legale.
Ca r\spuns la acestea, procurorul DIICOT Carmen Cojocariu, a precizat c\ inculpatul, era obligat s\ [tie c\ produsele pe care le pune `n v=nzare sunt interzise [i d\un\toare organismului uman.
Cristian Tiberiu Nistor, `n v=rst\ de 34 de ani, din municipiul Gala]i, este suspectat c\ în calitate de administrator al unei societ\]i comerciale din Gala]i, a închiriat un spa]iu în incinta Casei de Cultura din municipiul Cîmpulung Moldovenesc [i f\ra a avea autoriza]ie din partea autorit\]ilor locale, a oferit spre vânzare produse etnobotanice. De asemenea, acesta de]ine `nc\ un magazin de profil `n municipiul Tecuci, pe care l-a deschis cu cateva zile `nainte de data de 2 decembrie 2010. (Cezar P|UN)

Vezi si

USV va marca deschiderea anului universitar 2022-2023 cu un concert susținut de DJ Grim Ex

Luni, 3 octombrie 2022, de la ora 19:00, pe esplanada din fața corpului A al …