Saturday , March 2 2024

Galateanul suspectat de trafic cu substante etnobotanice interzise ramane in arest

N instan]a a respins recursul formulat de acesta `mpotriva m\surii de arestare preventiv\ n b\rbatul, `n v=rst\ de 34 de ani, de]ine mai multe afaceri in Gala]i [i Tecuci, printre care [i un magazin de etnobotanice n acesta i[i desf\[ura activitatea [i pe raza municipiului C=mpulung Moldovenesc, `ntr-un spa]iu aflat chiar `n sediul Casei de Cultur\

Curtea de Apel Suceava a respins ieri recursul inculpatului Cristian Tiberiu Nistor, formulat `mpotriva m\surii arest\rii preventive pentru o perioad\ de 29 de zile, decizie luat\ de c\tre magistra]ii Tribunalului Suceava `n ziua de 2 decembrie a acestui an.
Avocatul ap\r\rii, Radu Chiriac de la Baroul Gala]i, a enun]at `n pledoaria sa c\ au fost efectuate dou\ perchezi]ii la sediul `n care clientul s\u `[i desf\[ura activitatea, fiind ridicate spre verificare, un num\r de 180 plicuri cu produse etnobotanice. Dintre acestea, numai `n dou\ din plicuri a fost depistat\ prezen]a unei substan]e asem\n\toare unui produs aflat pe tabelul compu[ilor cataloga]i ca droguri de mare risc, `ns\ testele de laborator nu au precizat ce procent sau ce cantitate din gramajul total al plicului este substan]\ interzis\, avocatul subliniind faptul c\ plicurile con]ineau 0,50 grame de produs. Tot acesta a men]ionat faptul c\ inculpatul pe care `l reprezint\ nu avea de unde s\ [tie c\ produsele pe care le ofer\ spre v=nzare con]in acea substan]\ interzis\, `n primul r=nd pentru c\ acesta de]ine certificate de conformitate a produselor [i de asemenea facturi fiscale pentru acestea, care au fost depuse la dosar, motiv pentru care i-a [i asigurat `n repetate r=nduri pe cei pe care `i angajase ca v=nz\tori ai produselor c\ acestea sunt perfect legale.
Ca r\spuns la acestea, procurorul DIICOT Carmen Cojocariu, a precizat c\ inculpatul, era obligat s\ [tie c\ produsele pe care le pune `n v=nzare sunt interzise [i d\un\toare organismului uman.
Cristian Tiberiu Nistor, `n v=rst\ de 34 de ani, din municipiul Gala]i, este suspectat c\ în calitate de administrator al unei societ\]i comerciale din Gala]i, a închiriat un spa]iu în incinta Casei de Cultura din municipiul Cîmpulung Moldovenesc [i f\ra a avea autoriza]ie din partea autorit\]ilor locale, a oferit spre vânzare produse etnobotanice. De asemenea, acesta de]ine `nc\ un magazin de profil `n municipiul Tecuci, pe care l-a deschis cu cateva zile `nainte de data de 2 decembrie 2010. (Cezar P|UN)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …