Tuesday , February 7 2023

Gabriel Badale, proxenetul de 19 ani din Vama, ram=ne `n arest

Gabriel Nicolae Badale, proxenetul de 19 ani din Vama care a obligat trei minore s\ se prostitueze `ntr-un apartament de pe raza municipiului C=mpulung Moldovenesc, r\m=ne `n arestul preventiv al IPJ Suceava, dup\ ce luni diminea]\ Curtea de Apel a respins recursul formulat de acesta

Luni diminea]\, la Curtea de Apel Suceava s-a judecat recursul `naintat de Gabriel Badale. ~n urma argumentelor neconving\toare prezentate de avocatul ap\r\rii, judec\torii au decis ca t=n\rul proxenet s\ r\m=n\ `n continuare dup\ gratii. Gabriel Nicoale Badale a f\cut luni recurs la Curtea de Apel Suceava pentru a fi eliberat sub control judiciar. Badale a fost reprezentat de un avocat din oficiu care a avut un discurs foarte scurt [i laconic. Acesta a sus]inut c\ t=n\rul de 19 ani ar trebui s\ fie eliberat din arestul preventiv al IPJ Suceava deoarece faptele sale nu sunt grave. Avocatul ap\r\rii a mai considerat c\ drama celor trei minore obligate de Badale s\ se prostitueze nu are un impact major asupra opiniei publice [i `n consecin]\ nu exist\ motive pentru care inculpatul s\ r\m=n\ `n arest. De asemenea, la dosarul lui Gabriel Badale, procurorii au mai anexat declara]iile a doi martori, declara]ii ce vor fi folosite ulterior `mpotriva inculpatului.
Amintim c\ Gabriel Nicolae Badale, de 19 ani din comuna Vama, a fost arestat la propunerea Serviciului Teritorial Suceava al DIICOT pentru s\v=r[irea infrac]iunii de  trafic de minori, acesta fiind acuzat c\ a determinat trei fete din jude] s\ se prostitueze `ntr-un apartament de pe raza municipiului C=mpulung Moldovenesc.
Astfel, în urma activit\]ilor operative desf\[urate în cauz\ de poli]i[tii Brig\zii de Combatere a Crimei Organizate Suceava sub supravegherea unui procuror DIICOT, s-a stabilit c\ în prim\vara acestui an, Gabriel Badale  a recrutat un num\r de trei minore de pe raza jude]ului Suceava c\rora le-a c=[tigat `ncrederea `n mod fraudulos, promi]=ndu-le locuri de munc\ `n str\in\tate pe care le-a cazat într-un apartament închiriat în municipiul Câmpulung Moldovenesc.  Ulterior, prin amenin]\ri [i violen]\, le-a obligat s\ între]in\ rela]ii sexuale cu diferi]i clien]i de la care, în prealabil, individul încasa diverse sume de bani.
Miercuri, 14 septembrie, cu sprijinul unor poli]i[ti din cadrul IPJ Suceava, la domiciliul suspectului s-a efectuat o perchezi]ie domiciliar\, iar împotriva sa a fost emis\ o ordonan]\ de re]inere pentru 24 de ore, de c\tre procurorii DICOT – Serviciul Teritorial Suceava.
La propunerea procurorului de caz, Tribunalul Suceava a emis împotriva inculpatului un mandat de arestare preventiv\ pe o durat\ de 29 de zile. Cercet\rile sunt continuate în vederea stabilirii întregii activit\]i infrac]ionale, identific\rii [i tragerii la r\spundere penal\ a tuturor participan]ilor. (Paul BONDAR)

Vezi si

Un elev al Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni a returnat o borsetă cu bani găsită pe stradă

În data de 6 februarie a.c., în jurul orei 19.30, Ionuț-Eduard, elev al Școlii Militare …