Saturday , December 10 2022

Fostul primar de la Moara, confirmat irevocabil drept colaborator la Securitate

~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a respins irevocabil recursul formulat de David Lauren]ie `mpotriva hot\r=rii Cur]ii de Apel Bucure[ti, prin care s-a stabilit statutul s\u de colaborator al Securit\]ii n `mpotriva acestuia se a[teapt\ declan[area unei cercet\ri penale pentru fals `n declara]ii n `nainte de campania electoral\ din 2008, David Lauren]ie, actualmente consilier local PNL a depus la Biroul Electoral Jude]ean declara]ie pe propria r\spundere c\ nu a avut nicio leg\tur\ cu fostul aparat de represiune
David Laurentie, fostul primar al comunei Moara p=n\ `n 2008, actualmente consilier local, a primit de la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie confirmarea irevocabil\ c\ a fost colaborator al Securit\]ii.
Decizia dat\ de Instan]a Suprem\ `n dosarul 10352/2/2009 nu mai are cale de atac astfel `nc=t David Lauren]ie trebuie s\ `[i accepte aceast\ categorisire, `i place sau nu, dup\ ce, pe vremea comunismului, i-a p=r=t la Securitate pe colegii lui de munc\.
~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a respins de cur=nd `n mod irevocabil, recursul formulat de David Lauren]ie `mpotriva hot\r=rii Cur]ii de Apel Bucure[ti, prin care s-a stabilit statutul s\u de colaborator al Securit\]ii. O alt\ cale de atac nemaiexist=nd,  pentru consilierul local PNL-ist, problemele devin de  acum `ncolo [i mai mari. David Lauren]ie a semnat `n anul 2008 o declara]ie din care rezult\ c\ nu a avut niciun fel de colaborare cu fosta Securitate. ~n acest caz,  o institu]ie a statului `ns\rcinat\ cu urm\rirea veridicit\]ii declara]iile ce au fost date de candida]ii la alegerile locale din 2008 `n fa]a Biroului Electoral,  va trebui  s\ se autosesizeze [i s\ solicite organelor de cercetare [i urm\rire penal\ declan[area unei anchete care s\ stabileasc\ dac\ David Lauren]ie, prin cele asumate sub semn\tur\, `n calitate de candidat la alegerile locale din iunie  2008, at=t pentru func]ia de primar c=t [i pentru cea de consilier local al comunei Moara, sunt sau nu sub inciden]a prevederilor articolului 292 din Codul Penal, care spune c\ “declararea necorespunz\toare adev\rului, f\cut\ unui organ sau institu]ii de stat (…) `n vederea producerii unei consecin]e juridice, pentru isne sau pentru altul, atunci c=nd, potrivit legii ori `mprejur\rilor, declara]ia f\cut\ serve[te pentru producerea acelei consecin]e, se pedepse[te cu `nchisoare de la trei luni la doi ani sau cu amend\”. Problema este cu at=t mai sensibil\ pentru fostul primar David Lauren]ie cu c=t d=nsul a anun]at deja `n comun\ c\ inten]ioneaz\ s\ candideze pentru un nou mandat `n fruntea prim\riei Moara.
N Cum a ajuns David Lauren]ie colaborator cu Securitatea
David  Lauren]ie fostul primar al comunei Moara,  a fost dat `n judecat\ de fostul s\u coleg de servici, Viorel Dr\goi, care a aflat c\ cel dint=i,  pe vremea c=nd lucrau `mpreun\, a `ntocmit [i transmis declara]ii la Securitate `mpotriva lui Dr\goi. Acesta din urm\ a trebuit s\ demonstreze prin instan]\ c\ David Lauren]ie a fost informator al Securit\]ii [i `n aceast\ calitate i-a f\cut mult r\ul lui [i familiei sale. Fo[tii colegi de serviciu, [oferi la Autobaza 2 Suceava, au descoperit `n anul 2008 faptul c\ primarul `n func]ie de la acea vreme din Moara  a fost unul dintre cei mai asidui coresponden]i ai Securit\]ii, `nainte de 1989. Demersul `l f\cea prin  intermediari, fiindc\ el personal nu avea  abilitatea de a se exprima bine `n scris `n limba rom=n\. Sub numele conspirativ “Sp=nu Viorel”, David Lauren]ie  explica organelor de securitate cu ce se ocupau colegii `n timpul deplas\rilor `n str\in\tate `n interes de serviciu precum [i ce fac familiile acestora. Pe vremea lui Ceau[escu, Autobaza 2 Suceava, redenumit\ apoi Intercom, organiza trasporturi interna]ionale `nspre Europa occidental\ [i Asia. David Lauren]ie dicta note informative despre colegii s\i spun=nd celor de la Securitate cum ace[tia ascultau postul de radio “Europa Liber\” [i cum se descurcau `n via]a personal\. El semna cu numele de “Sp=nu Viorel”. ~ntr-unul dintre dosarele solicitate de  la CNSAS, cel cu num\rul  87563/108209, se confirm\ c\ “sursa Sp=nu Viorel este una [i aceea[i persoan\ cu David Lauren]ie”. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Tânăr din Bosanci, prins la Marginea cu 444 de petarde și artificii

 Joi, 8 decembrie, polițiștii au desfășurat activități specifice pe linia identificării persoanelor care comercializează produse …

No comments

  1. Ai dreptate , numai ca prin sistemul democratic de astazi , cand doar la patru ani poti sa zici ca ai puterea sa faci ceva , nu se poate schimba nimic . Populatia este captiva in acest sistem , neavand ce sa aleaga in fapt . Nu-ti ramane decat sa inlocuiesti niste hoti cu alti hoti . Poate ca o solutie ar fi sa ramana la putere o echipa care cu plinul facut sa fure mai putin pe viitor . Nu-i tocmai etic dar te fereste de pagube mai mari .

  2. la humor, la fel, la universitate, toti sefii de institutii au pete de anumită natura, nici unu nu e alb imaculat… is bagati in combinatii cu structurile, activi sau pasivi nu mai conteaza… asta e romania de astazi, va trebui candva toti sa intelegem ca nu se mai poate continua in acest mod… nu mai poti promova oamenii doar ca sa ii poti controla si ca trebuie VALOAREA sa primeze… statul roman e cel mai mare pacalici al sau… de aia e falimentar ideologic, spiritual, din pdv nationailst… etc

  3. Mare branza ! . Cu primarul din Humor ce s-a rezolvat ? . Este bine -merci la locul lui . Toti stim ca in politica romaneasca s-au aciuat toate muraturile societatii . Esta si motivul principal ca ne merge asa de bine .