Monday , February 6 2023

Fostul judecator Bidirel si-a ucis, ieri, mama

Fostul magistrat Marcel Bidirel, alungat din justi]ie `n anii ’70, dup\ ce a fost condamnat pentru luare de mit\, [i-a ucis ieri dup\ amiaz\ mama `n v=rst\ de 85 de ani, fiindc\ aceasta nu i-a mai dat bani de b\utur\ n  Elena Bidirel, de 85 de ani a fost g\sit\ moart\ `n cas\ de vecini, pe jum\tate dezbr\cat\, c\zut\ cu fa]a `n jos, `n sufrageria apartamentului fiicei sale de la etajul doi al blocului “Lam\”, din Areni n o vecin\ a `ncasat la r=ndul ei o lovitur\ `n cap cu acela[i fund din lemn cu care a fost ucis\ Elena Bidirel, pe casa sc\rii n ie[it afar\ din bloc, Marcel Bidirel se comporta ca un psihopat, chem=nd poli]ia
O tragedie s-a produs ieri dup\ amiaz\  `n blocul “Lam\”, de pe strada M\r\[e[ti, intersec]ie cu strada 1 Mai, peste drum de Prim\ria Sucevei. Marcel Bidirel, de 65 de ani, cunoscut de veteranii ora[ului ca fiind unul dintre boemii anilor ’70, [i-a omor=t mama lovind-o `n cap cu un fund de lemn.
Dup\ ce  fostul judec\tor [i-ar fi ucis mama, el a fost v\zut fugind, îmbr\cat în pantaloni de pijama [i în maieu, din zona locuin]ei surorii sale unde se afla [i mama lui,  înspre zona Universit\]ii, unde a fost prins ulterior de c\tre poli]i[ti.
Marcel Bidirel a fost exclus din magistratur\ `n vremea vechiului regim, isp\[ind [i o condamnare pentru luare de mit\. El era cunoscut `n ora[ ca un consumator de b\uturi alcoolice, care î[i petrecea timpul într-un anturaj tot mai dubios de la un an la altul. P=n\ acum c=]iva ani, b\rbatul gravita `n jurul Pie]ei centrale unde g\sea, periodic, persoane dispuse s\ `i pl\teasc\ b\utura `n schimbul redact\rii unor acte juridice, mai mult sau mai pu]in folositoare. Locuia atunci `mpreun\ cu mama sa `ntr-un apartament din centrul civic al ora[ului. Pentru c\ femeia nu a mai putut s\ `i suporte crizele alcoolice, ea a decis `mpreun\ cu celelalte dou\ fiice ale sale s\ `i cumpere lui Marcel Bidirel o garsonier\ `n cartierul Burdujeni. Acolo acesta [i-a g\sit un nou anturaj, `n zona G\rii Burdujeni, dar micile aten]ii oferite de cilentela rarefiat\ [i tot mai ne`ncrez\toare `n talentele sale de jurist l-au determinat s\ apeleze tot mai des la b\tr=na lui mam\, Ileana Bidirel, care tocmai de frica lui se refugiase `n ultimele zile la fiica sa, `n blocul de pe strada M\r\[e[ti. A fost g\sit\ [i acolo de c\tre fiul s\u.
Potrivit primelor ipoteze ale anchetatorilor,  b\rbatul [i-ar fi ucis mama întrucât aceasta ar fi refuzat s\ îi dea bani de b\utur\.
Marcel Bidirel  urma s\ fie supus unui control psihiatric, la Sec]ia de Psihiatrie a Spitalului Jude]ean Suceava, el aflându-se în custodia Poli]iei. Ancheta este coordonat\ de procurorui criminalist de la Parchetul Tribunalului Suceava.
Purt\torul de cuvânt al Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Suceava, Ionu] Epureanu, a declarat c\ ieri dup\ amiaz\  a fost primit\ o sesizare la Serviciul unic de urgen]\ 112 potrivit c\reia într-un apartament din Suceava se afl\ o persoan\ de sex feminin, decedat\, care ar fi fost omorât\ de c\tre fiul ei. “Ca urmare a acestei sesiz\ri, echipa operativ\ a IPJ a mers la locuin]a indicat\, unde a g\sit într-adev\r, cadavrul unei femei în vârst\ de 85 de ani. Din investiga]ii, s-a stabilit c\ suspect de crim\ este fiul persoanei decedate, care a fost prins [i care urmeaz\ s\ fie audiat”, a mai spus Epureanu.
Vecina de apartament a familiei femeii ucise, Viorica Blanaru, a relatat cum s-a petrecut evenimentul. “L-am v\zut pe Marcel Bidirel cobor=nd agitat pe scar\, cu un fund de lemn `n m=n\. Nu am apucat s\ `l `ntreb ce face, c=nd am fost lovit\ cu acel obiect `n cap. A cobor=t sc\rile [i a ie[it `n afara blocului. C=nd am urcat sus, am v\zut u[a apartamentului vecinei deschis\. Am privit `n\untru [i am v\zut-o pe doamna Ileana c\zut\ `n mijlocul sufrageriei, cu fa]a `n jos, pe jum\tate dezbr\cat\. Am mers la un alt vecin, i-am spus ce am v\zut [i ce mi  s-a `nt=mplat [i acesta a sunat la 112”, a declarat Viorica Blanaru.
Vecinele de pe scar\ au confirmat faptul c\ de mai mult\ vreme, Marcel Bidirel venea la apartamentul respectiv [i `ncerca s\ le determine pe mama lui [i pe sora, proprietar\ a locuin]ei, s\ `i dea bani. Uneori primea, alteori nu [i de multe ori ie[ea cu scandal.
Fostul judec\tor sucevean Marcel Bidirel, suspectat de uciderea mamei sale, a p\r\sit magistratura în urma unor acuza]ii de corup]ie, în final fiind condamnat pentru luare la mit\, iar la ie[irea din închisoare situa]ia lui s-a degradat treptat [i a devenit alcoolic.
Dup\ ce a ie[it din închisoare, b\rbatul a fost diagnosticat cu boli psihice asociate alcoolismului, fiind internat de mai multe ori la clinici de profil.  Asear\, procurorii Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava, care au preluat cazul, l-au trimis pentru prime investiga]ii la Spitalul Jude]ean Suceava urm=nd ca ulterior s\ fie internat sub paz\ la sec]ia de Psihiatrie a unit\]ii spitalice[ti din Burdujeni. Ast\zi se va decide care vor fi condi]iile `n care Marcel Bidirel va fi anchetat pentru uciderea mamei sale.  (Neculai RO{CA)

Vezi si

Peste 500 de șoferi testați în weekend cu aparatele etilotest și drugtest de polițiștii suceveni

Și în weekend-ul recent încheiat, zilnic, peste 100 de polițiști au acționat pe drumurile publice, …