Sunday , December 4 2022

Fostul judecator Bidirel, arestat 29 de zile, pentru lovituri cauzatoare de moarte

Marcel Bidirel a fost arestat ieri, pentru o perioad\ de 29 de zile, dup\ ce Tribunalul Suceava [i-a `nsu[it propunerea Parchetului n Bidirel a fost a[teptat mar]i de poli]i[ti, la ie[irea din spital, [i introdus `n arestul IPJ Suceava n “Sunt nevinovat, e un complot `mpotriva mea, s\ `mi fure apartamentul; nu eu mi-am omor=t mama, ci o femeie cu buzele ro[ii p=n\ la urechi”, a ]inut s\ le explice Bidirel reprezentan]ilor mass-media, pe c=nd era escortat spre sala de judecat\

Bidirel a schimbat patul de spital cu cel din arest. Fostul judec\tor nu a apucat s\ se bucure prea mult de liberate, de[i, `n cursul s\pt\m=nii trecute, instan]a a dispus c\ acesta poate fi externat de la Socola. Procurorii Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava nu au f\cut recurs `mpotriva acestei decizii, ci au preferat s\ `l bage pe Bidirel, direct `n spatele gratiilor. Astfel, `n cursul zilei de mar]i, poli]i[tii l-au a[teptat pe Marcel Bidirel la ie[irea din spital, l-au `nc\tu[at, l-au b\gat `n dub\ [i l-au azv=rlit apoi `n arestul IPJ Suceava.
Ieri, b\rbatul acuzat c\ [i-a ucis mama cu un fund de m\m\lig\, a fost prezentat Tribunalului Suceava, cu propunere de arestare preventiv\ pentru o perioad\ de 29 de zile, sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de lovituri cauzatoare de moarte. Procurorii [i-au motivat ac]iunea, explic=nd c\ inculpatul reprezint\ un pericol social concret, iar fapta ce i se imput\ este una foarte grav\.
~n drumul pe care l-a parcurs de la duba Poli]iei p=n\ `n sala de judecat\, Marcel Bidirel a ]inut s\ le arate jurnali[tilor c\ este nevinovat. “Nu m\ consider vinovat de moartea mamei mele. E o conspira]ie `mpotriva mea, cu scopul de a-mi fura apartamentul. Eu sunt nevinovat, e un abuz al judec\torilor. ~n acea diminea]\, ]in minte c\ am venit acas\ la mama mea [i i-am cerut s\-mi fac\ o cafea. Mama s-a dus `n buc\t\rie [i apoi am v\zut o alt\ femeie, cu buzele ro[ii p=n\ la urechi, ce a `nceput s\ o loveasc\”, a argumentat Bidirel.
Se pare `ns\ c\ magistra]ii Tribunalului Suceava nu au dat crezare spuselor lui Marcel Bidirel, [i au dispus arestarea acestuia pe o perioad\ de 29 de zile, sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de lovituri cauzatoare de moarte.
N anchetatorii au stabilit c\ mama lui Bidirel a murit dup\ ce a fost lovit\ [i tr=ntit\ cu capul de parchet
Procurorii sus]in c\ fostul judec\tor [i-a lovit mama de mai multe ori p=n\ a c\zut jos [i apoi a tr=ntit-o cu capul de pardoseal\.
„Din probatoriul administrat în cauz\, p=n\ la acest moment al urm\ririi penale, a rezultat faptul c\ la data de 27.09.2011, în timp ce se afla în locuin]a victimei B.I. (mama sa), pe fondul unei st\ri halucinogene, inculpatul a lovit-o cu pumnul în zona maxilarului, iar dup\ ce a c\zut a continuat s\ o loveasc\ cu un obiect contondent [i în repetate r=nduri, cu capul de pardoseal\, cauz=ndu-i leziuni care, pe fondul afec]iunilor grave de care suferea, au condus la decesul acesteia”, au ar\tat procurorii printr-un comunicat de pres\.
Conform primei variante avansate de organele de anchet\ [i de vecinii de pe scara blocului “lam\”, cum este cunoscut\ aceast\ construc]ie, Marcel Bidirel ar fi venit `n ziua cu pricina la apartamentul surorii sale, unde mama lui, Ileana Bidirel, `n v=rst\ de 85 de ani se ad\postise `n ultima vreme tocmai de frica lui, pentru a-i cere b\tr=nei bani pentru b\utur\. Nimeni nu [tie ce s-a `nt=mplat `n apartament, cert fiind c\ pe la ora 15.30, Marcel Bidirel a ie[it din apartament cu un fund de lemn `n m=n\, a lovit o vecin\ care urca pe casa sc\rii [i a ie[it din bloc r\cnind c\ [i-a omor=t mama, fiind prins de poli]i[ti, la c=teva sute de metri distan]\.
N internat timp de jum\tate de an la Socola
Judec\torii suceveni au dispus pe data de 27 octombrie 2011, la propunerea Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava, internarea lui Marcel Bidirel la spitalul Socola, sec]ia Grajduri. Fostul magistrat [i-a exprimat la acea dat\ dezacordul fa]\ de m\sura instan]ei.
Acesta a declarat c\ el nu a v\zut-o pe mama sa c=nd a lovit-o ci a v\zut o alt\ femeie. “Am v\zut o alt\ mam\, o a doua mam\, al c\rei maxilar se mi[ca, iar eu i-am dat `n cap cu m=na”, a sus]inut Bidirel. El a ]inut s\ precizeze c\ persoana pe care a agresat-o nu era mama lui ci altcineva. “Doar nu eram prost s\-mi lovesc propria mam\”, a mai completat fostul judec\tor. Totodat\, inculpatul a declarat c\ `n momentul incidentului nu era sub influen]a b\uturilor alcoolice a[a cum s-ar fi sus]inut la `nceput. De asemenea, Bidirel a confirmat c\ dup\ nefericitul eveniment a ie[it afar\ descul], c\ut=nd organele de Poli]ie. Pe timpul pledoariei avocatului [i a procurorului, Marcel Bidirel a intervenit de mai multe ori, f\c=nd unele remarci [i afirma]ii cel pu]in hazlii. Astfel, c=nd avocatul s\u a precizat c\ inculpatul nu este de acord cu luarea m\surii intern\rii, fostul judec\tor a ]inut s\ adauge pe un ton glume] [i cuv=ntul “categoric”, exprim=ndu-[i astfel dezaprobarea fa]\ de propunerea Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava. De asemenea, atunci c=nd procurorul a prezentat `n concluzie c\ inculpatul este bolnav mintal, acesta nu s-a putut ab]ine s\ nu exclame: “Ce concluzii frumoase!”
Potrivit codului penal, pentru fapta s\v=r[it\, `n cazul `n care va fi g\sit vinovat, Marcel Bidirel risc\ o pedeaps\ de p=n\ la 15 ani de `nchisoare. (Paul BONDAR)

Vezi si

Recomandări ale polițiștilor suceveni pentru șoferii nevoiți să circule pe ceață, polei sau ninsoare 

Polițiștii suceveni atrag atenția cu privire la faptul că în această perioada a anului îşi …