Fostul iubit al Alinei Horeanu a pierdut procesul cu procurorii

reportersite
14/01/11 ora:9:00pm

N Vlad Scurtu cerea daune de peste 10.000 de lei de la procurori pe motiv ca nu ar fi respectat legea `n timpul anchetei  n Scurtu  [i Alina Horeanu, ambii din Suceava, au fost acuza]i [i condamna]i pentru c\ l-au ucis pe boto[\neanul Daniel Manca[, dup\ care au luat ma[ina acestuia [i au v=ndut-o

Judec\torii de la Tribunalul Ia[i au respins joi ac]iunea formulat] de Vlad Irimia Scurtu, complicele Alinei Horeanu. Magistra]ii ie[eni au constatat c\ pl=ngerea lui Vlad Scurtu a r\mas f\r\ obiect, dup\ condamnarea definitiv\ a acestuia la 23 de ani de pu[c\rie, pentru omor deosebit de grav [i t=ilh\rie.

Reclamantul a dat `n judecata Parchetul de pe l=ng\ Tribunalul Ia[i `n urm\ cu doi ani, men]ion=nd c\ solicit\ daune morale de 10.000 de lei [i daune materiale de c=te 1.000 de lei pentru fiecare zi `n care a stat dup\ gratii.

~n cererea adresat\ instan]ei de judecat\, Scurtu a precizat c\ procurorii au emis acte care au intrat `n contradic]ie cu prevederile legale. Acesta a adaugat c\, la instrumentarea dosarului mor]ii omului de afaceri boto[\nean Daniel Manca[, procurorii “au adunat probe numai `mpotriva inculpatului”.

Scurtu a precizat c\, potrivit legisla]iei, anchetatorii ar fi trebuit s\-i permit\ s\-[i administreze probe `n ap\rare, fapt care nu s-ar fi `nt=mplat. El a men]ionat c\ s-au f\cut cercet\ri [i pe raza jude]ului Suceava, iar anchetatorii [i-ar fi dep\[it aria de competen]\. Ini]ial, Scurtu a solicitat ca instan]a s\ dispun\ anularea rechizitoriului `n care el [i iubita lui, Alina Horeanu, au fost acuza]i de omor deosebit de grav [i t=lh\rie, `ns\ judec\torii au respins solicitarea.

~n ce prive[te solicitarea de desp\gubiri, Vlad Scurtu a renun]at la aceasta, trimi]=nd o adres\ `n acest sens `n urma cu trei zile. ~n adres\, Scurtu a precizat ca renun]\ la judecarea cererii. Aceasta dupa ce, anul trecut, el a fost condamnat definitiv pentru moartea lui Daniel Manca[.

Amintim c] Scurtu [i Alina Horeanu, ambii din Suceava, au fost acuza]i ca l-au ucis pe boto[\neanul Daniel Manca[, dup\ care au luat ma[ina acestuia [i au v=ndut-o. (Z.I.)