Wednesday , May 22 2024

Focuri de arma pentru prinderea unui contrabandist de tigari

N poli]i[tii de frontier\ suceveni au fost nevoi]i s\ foloseasc\ armamentul din dotare pentru re]inerea unor persoane care transportau ]ig\ri de contraband\ n cele 8.000 de pachete de ]ig\ri marca „Doina” de provenien]\ Republica Moldova, `n valoare de 48.000 lei, au fost re]inute `n vederea confisc\rii, iar persoanele implicate sunt cercetate pentru s\v=r[irea infrac]iunii de contraband\ `n form\ agravant\
Poli]i[tii de frontier\ suceveni au fost nevoi]i s\ trag\ mai multe focuri de arm\ pentru a prinde un contrabandist de ]ig\ri care a fugit dup\ ce ma[ina `n care avea opt mii de pachete de ]ig\ri de contraband\ a fost oprit\ pentru control. Potrivit ofi]erului de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava, comisar Ilie Poroch – Seri]an, poli]i[tii de frontier\ suceveni au declan[at o ac]iune de combatere a traficului cu ]ig\ri pe drumul ce leag\ comuna Brodina de ora[ul Vicovu de Sus. Cu aceast\ ocazie, mar]i, poli]i[tii de frontier\ au depistat `n trafic un autoturism “Vauxal Vectra” `n care se aflau dou\ persoane.
Dup\ ce i s-a cerut [oferului autoturismului s\ opreasc\, acesta a oprit la circa o sut\ de metri, pe contrasens, dup\ care cei doi din ma[in\ au `ncercat s\ fug\ `n zona limitrof\. Poli]i[tii de frontier\ i-au somat verbal s\ opreasc\, dar cei doi [i-au continuat fuga, motiv pentru care poli]i[tii au folosit armamentul din dotare [i au tras cinci focuri de avertisment, reu[ind astfel s\-l re]in\ pe unul dintre cei doi – Vasile U, de 24 ani, din Vicovu de Sus.
~n autoturism au fost g\site 16 colete cu 8.000 de pachete de ]ig\ri “Doina” din Republica Moldova, `n valoare de 48.000 lei, care au fost ridicate `n vederea confisc\rii. T=n\rul a declarat c\ a fost pl\tit de dou\ persoane necunoscute, cu 1.000 lei, pentru a transporta ]ig\rile din comuna Straja p=n\ `n ora[ul Vicovu de Sus.
Vasile U. este cercetat pentru contraband\ `n form\ agravant\, iar actele `ntocmite de poli]i[tii de frontier\ au fost `naintate Parchetului Judec\toriei R\d\u]i. Cercet\rile sunt continuate `n vederea identific\rii tuturor persoanelor implicate, iar autoturismul `n care se aflau ]ig\rile de contraband\ a fost indisponibilizat la sediul IJPF Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: ”Noi, liberalii, am scos din praf și din izolare Vatra Dornei”

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent din nou la Vatra Dornei, de data …