Saturday , December 9 2023

Flutur vrea sa largeasca cu inca o banda strada ce trece pe sub pasajul CFR din zona Selgros

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ va discuta cu primarul Ion Lungu [i despre posibilitatea ca m\car s\ se fac\ un sens giratoriu `n zona intersec]iei dintre str\zile Cern\u]i [i Traian Vuia

Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ una din cele mai mari probleme privind circula]ia rutier\ `n municipiul Suceava este cea din zona pasajului CFR situat `n apropiere de hipermarketul Selgros, pe sub care zilnic trec mii de ma[ini [i unde se creeaz\ mai ales la orele de v=rf foarte multe blocaje rutiere. ~n opinia lui Gheorghe Flutur, solu]ia optim\ care se impune ar fi l\rgirea por]iunii carosabile, `n a[a fel `nc=t s\ se mai fac\ `nc\ o band\ de circula]ie pe sub calea ferat\.
Asta implic\ `ns\ lucr\ri foarte mari de f\cut pentru c\ ar trebui s\ fie modificat\ considerabil structura actualului pasaj CFR construit cu circa trei decenii `n urm\. L\rgirea cu `nc\ o band\ a por]iunii carosabile din zona intersec]iei str\zilor Cern\u]i cu Traian Vuia ar fi, `ns\, varianta care ar duce la o descongestionare a traficului rutier iar avantajul cel mai mare ar fi, `n opinia lui Gheorghe Flutur, pentru ma[inile care vor s\ ias\ din municipiul Suceava.
O alt\ solu]ie avut\ `n vedere de [eful administra]iei jude]ene sucevene ar fi [i cea propus\, cu c=]iva ani `n urm\, de reprezentan]ii hipermarketului Selgros [i anume realizarea unui sens giratoriu. Problema care a r\mas `ns\ nerezolvat\ este cea a por]iunii de teren unde ar trebui s\ se fac\ lucr\rile [i care este un teren privat. Referindu-se la aceste aspecte, Gheorghe Flutur a precizat c\ va discuta aceste variante cu primarul Ion Lungu pentru a vedea ce solu]ii se impun `n vederea descongestion\rii traficului, pe l=ng\ realizarea rutei ocolitoare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

„Fii bun, nu doar de Crăciun”, iar Iulius Mall te premiază!

La Iulius Mall Suceava ai parte de o întreagă experiență senzorială, în special în această …

No comments

  1. Acolo trebuie pasaj subteran oilor. Asta e solutia, nu sens giratoriu