Wednesday , February 21 2024

Flutur vrea o piata volanta cu produse agroalimentare in fata Prefecturii

Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, ieri, `n urma unei `ntrevederi cu mai mul]i `ntreprinz\tori particulari din domeniul industriei alimentare c\ inten]ioneaz\ s\ sus]in\ [i s\ promoveze produsele tradi]ionale. El a declarat c\ are `n vedere o discu]ie cu primarul de Suceava, ion Lungu, `n care s\ `i cear\ acestuia s\ emit\ o autoriza]ie pentru ca `n zona Palatului Administrativ din Suceava s\ poat\ func]iona, `n fiecare week-end, o pia]\ volant\ cu produse agroalimentare ale produc\torilor [i procesatorilor din jude]ul Suceava. Pe de alt\ parte, Gheorghe Flutur a discutat cu membrii Asocia]iei Produs `n Bucovina [i ai Asocia]iei „Produselor Bio din Bucovina”, dar [i cu cei de la Iulius Mall pentru a stabili un calendar al activit\]ilor de promovare. Astfel, cei de la Iulius Mall [i-au reafirmat inten]ia de a organiza la cele patru mall-uri pe care le au `n ]ar\ evenimente de promovare a produselor bio [i a celor tradi]ionale din zona Bucovinei. Primul astfel de eveniment va avea loc spre finele lunii septembrie la Iulius Mall Suceava, urm=nd ca `n celelalte s\pt\m=ni s\ fie organizate t=rguri la mallurile de la ia[i, Cluj [i Timi[oara. De asemenea, s-a luat `n calcul [i participarea la t=rgul INDAGRA de la Bucure[ti. (D.P.)

Vezi si

Alegeri turul II în cadrul USV, pentru mandate de membru în Consiliul facultății și Consiliul Departamentului

Marți, 20 februarie, au fost validate rezultatele alegerilor de către Senatul actual al Universității ”Ştefan …