Friday , October 7 2022

Flutur sustine comasarea alegerilor locale si legislative

„Rom=nia este prea des `n campanie electoral\, comasarea alegerilor e binevenit\”, a declarat prim-vicepre[edintele PDL
Prim-vicepre[edintele Partidului Democrat Liberal, Gheorghe Flutur, a declarat, ieri, c\ sus]ine orice strategie de reducere a cheltuielilor cu alegerile, iar comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare este binevenit\ `ntruc=t Rom=nia e prea des `n campanie electoral\. „Sus]in orice strategie de reducere a cheltuielilor cu alegerile [i, din punctul meu de vedere, comasarea celor dou\ r=nduri de alegeri, dac\ va fi convenit\ `n coali]ie [i chiar cu partidele din opozi]ie, e binevenit\ pentru c\ prea des Rom=nia e `n campanie electoral\”, a spus prim-vicepre[edintele PDL. El consider\ c\ `n perioada urm\toare at=t guvernarea local\, c=t [i guvernarea na]ional\ vor trebui s\ se concentreze pe absorb]ia de fonduri, pe alocarea eficient\ a resurselor [i gestionarea efectelor crizei globale, care s\ pun\ la ad\post cet\]eanul.
Reamintim c\ o opinie similar\ a fost exprimat\ public, cu o zi `nainte, de secretarul general al organiza]iei jude]ene Suceava a PDL, deputatul Ioan B\lan. Acesta a fost `ntrebat, `n conferin]\ de pres\, cu privire la posibilitatea comas\rii alegerilor legislative cu cele locale, iar el a spus c\ acest fapt nu este exclus [i c\ este o discu]ie la nivel central cu privire la o astfel de variant\. Pe de alt\ parte, Ioan B\lan a precizat c\ astfel de decizii nu se pot lua doar de PDL, ci [i cu sprijinul partenerilor din coali]ie.
Premierul Emil Boc a declarat, mar]i, c\, teoretic, este posibil\ comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare `n anul 2012, `ns\ oportunitatea acesteia va fi analizat\ `n coali]ie, care va lua o decizie `n acest sens. ~ntrebat dac\ este posibil\ comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare `n anul 2012, premierul a r\spuns: „Nu este o discu]ie nou\ aceasta, ea a avut loc [i cu mai mult timp `n urm\. Teoretic este posibil\, vom analiza oportunitatea ei [i vom lua o decizie `n acest sens”. Premierul a spus c\ va exista o analiz\ a coali]iei [i asupra posibilit\]ii elimin\rii sistemului de compensare la votul uninominal pentru alegerile parlamentare din 2012. (D.P.)

Vezi si

Dezbatere publică privind traseul centurii Gura Humorului

Centura orașului Gura Humorului va face parte din Autostrada Nordului, dar traseul stabilit de firmele …