Saturday , December 10 2022

Flutur multumeste sucevenilor cu care a discutat in aceasta campanie si cere USL sa nu fraudeze alegerile

Liderul PDL Suceava a spus c\ aceast\ campanie a fost o radiografie a tr\d\torilor [i a celor care au gen\ de tr\d\tor iar el, dac\ va fi ales senator din partea ARD, nu va renun]a nici la proiectul politic „Suceava – capital\ de regiune” [i nici la continuarea proiectelor `ncepute de el la aeroport, [oseaua de centur\ a Sucevei [i drumul expres `ntre Suceava [i Boto[ani

Pre[edintele PDL Suceava, Gheorghe Flutur, a ]inut s\ mul]umeasc\, la finalul campaniei electorale, tuturor sucevenilor cu care s-a `nt=lnit, a discutat `n acest interval de timp, men]ion=nd c\ mul]ume[te [i celor care, din diferite motive, nu au putut s\ participe la discu]ii pe teme electorale. Gheorghe Flutur candideaz\ din partea Alian]ei Rom=nia dreapt\ (ARD) pentru un mandat de senator `n colegiul 2, cel mai mare din jude]ul Suceava ca num\r de locuitori [i care include 22 de localit\]i arondate primelor trei colegii de deputat. Liderul PDL a precizat, de asemenea, c\ mul]umirile le face [i `n numele candida]ilor ARD pe cele trei colegii de deputat: Sanda-Maria Ardeleanu, Ioan B\lan [i Vasile Ilie.
Pe de o parte, Gheorghe Flutur a adresat sucevenilor un apel s\ vin\ `n num\r mare la alegerile parlamentare din data de 9 decembrie.
Pe de alt\ parte, liderul PDL a cerut autorit\]ilor statului s\ vegheze la buna desf\[urare a alegerilor. F\c=nd trimitere direct\ la USL care se afl\ acum la Putere, Gheorghe Flutur a spus c\ aceast\ forma]iune politic\ trebuie s\ fac\ dovada c\ fraudele care au fost la referendumul din var\ au fost „accidentale” [i nu constituie o politic\ a USL. El a men]ionat c\ PDL are preg\ti]i oameni `n fiecare sec]ie care s\ semnaleze prompt orice neregul\ [i oameni care s\ asigure num\r\toarea paralel\.
~n ce prive[te concluziile trase din aceast\ campanie, Gheorghe Flutur a amintit, printre altele, c\ s-a f\cut o radiografie a tr\d\torilor [i a celor cu gen\ de tr\d\tori din PDL care au votat m\sura dur\ [i nepopular\ a t\ierii salariilor bugetarilor iar acum au tr\dat [i vor un nou mandat sub sigla USL. „E nevoie de b\rba]i politici adev\ra]i, nu de trasei[ti”, a declarat liderul PDL. O alt\ concluzie a lui Gheorghe Flutur a fost c\ USL a f\cut presiuni pe to]i candida]ii ARD.
~n ceea ce `l prive[te, el a declarat c\ va ]ine `n continuare de proiectul s\u politic „Suceava – capital\ de regiune”, precum [i de continuarea proiectelor `ncepute de el [i sistate de USL: [oseaua de centur\ a Sucevei, aeroportul de la Salcea a c\rui pist\ trebuie extins\ [i modernizat\ [i drumul `ntre Suceava [i Boto[ani care trebuie modernizat. Gheorghe Flutur a ]inut s\ precizeze c\ repornirea acestor proiecte, dar [i demararea altora de modernizare a satului rom=nesc [i de punere `n valoare a Sucevei ar putea avea efecte benefice [i `n ce prive[te cre[terea num\rului de locuri de munc\ [i asigurarea unui trai decent. (Dan PRICOPE)
 

Vezi si

Tânăr din Bosanci, prins la Marginea cu 444 de petarde și artificii

 Joi, 8 decembrie, polițiștii au desfășurat activități specifice pe linia identificării persoanelor care comercializează produse …