Wednesday , December 7 2022

Flutur la Stupca la vernisajul a trei expozitii: Românii au talent si în Bucovina si dovedim cu fapte

Expozi]ii de pictur\, sculptur\ [i art\ fotografic\ ale participan]ilor la Taberele de Crea]ie de la Stupca au fost vernisate, sâmb\t\, în a doua zi a Festivalului European al Artelor, pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, afirmând la deschidere c\ “românii au talent [i în Bucovina”.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, la vernisajul celor trei expozi]ii, c\ sper\ ca la edi]iile viitoare ale Festivalului European al Artelor pe lâng\ taberele de crea]ie pentru pictur\, sculptur\ [i fotografie s\ fie organizat\ o sec]iune [i pentru confec]ionarea instrumentelor populare muzicale.
“A[ vrea s\ v\d aici [i oameni care mai fac viori, care fac fluiere, buciume sau alte instrumente din lemn, acas\ la Ciprian Porumbescu”, a spus Flutur.
El a ar\tat c\ a doua zi a Festivalului European al Artelor “Ciprian Porumbescu” întrege[te paleta de evenimente cu vernisajul celor trei expozi]ii, cu lans\ri de carte [i spectacole sus]inute de copii [i arti[ti amatori.
“Cred c\ trebuie s\ chem\m aici crea]ia, pe cei care pot s\ creeze ceva. Suntem s\tui de venin, de r\ut\]i [i cred ca românii au talent [i în Bucovina, poate c\ în primul rând în Bucovina [i acest lucru putem s\-l dovedim prin fapte. Felicit\ri celor care [i-au pus amprenta în aceste frumoase expozi]ii de sculptur\, pictur\ [i fotografie”, a mai spus Flutur.
Lucr\rile de sculptur\ în lemn realizate în cadrul Taberei de Crea]ie de la Stupca de studen]i ai Universit\]ii de Arte “George Enescu” din Ia[i sunt expuse în parcul Muzeului Ciprian Porumbescu [i vor r\mâne în custodia muzeului.
La intrarea în Muzeul Ciprian Porumbescu a fost expus\ o grind\ din lemn datând din anul 1841 [i care con]ine înscrisuri despre familia lui Ciprian Porumbescu. Grinda a fost g\sit\ recent într-o cas\ veche din comuna sucevean\ Breaza, fiind achizi]ionat\ de pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, cu 3.000 de lei [i donat\ muzeului.
Pe aleile din parcul muzeului mai mul]i me[teri populari au expus diverse obiecte artizanale realizate din lemn.
Festivalul European al Artelor “Ciprian Porumbescu” a debutat, vineri, la Suceava, cu cea de a 32-a edi]ie a Concursului Interna]ional de Interpretare Instrumental\ “Lira de Aur”, unde concureaz\ 137 de elevi din 13 jude]e [i din Republica Moldova.
Manifest\rile din cea de-a doua zi a festivalului au continuat la Stupca cu lans\ri de carte, dar [i cu un spectacol folcloric sus]inut de arti[ti amatori, iar la Colegiul de Art\ “Ciprian Porumbescu” Suceava a avut loc un recital sus]inut de pianista Raluca {tirb\] din Austria, membru al juriului edi]iei din acest an a Concursului Interna]ional “Lira de Aur”, dar [i câ[tig\toare a trofeului “Lira de Aur” în urm\ cu peste 20 de ani, în timp ce la Casa de Cultur\ a municipiului R\d\u]i s-a desf\[urat un spectacol sus]inut de trupa Teatrului de Revist\ “Constantin T\nase” din Bucure[ti.
În cea de-a treia zi a festivalului a avut  loc la Suceava concertul de gal\ sus]inut de laurea]ii Concursului Interna]ional “Lira de Aur” [i de Filarmonica Boto[ani, urmat de premierea laurea]ilor acestui concurs, dar [i de acordarea premiului Festivalului “Ciprian Porumbescu” rectorului Universit\]ii de Arte “George Enescu” din Ia[i, Viorel Munteanu, pentru activitatea sa în domeniul muzical.

Vezi si

Sunați la 112 dacă știți ceva despre acest bărbat!

Poliţia desfăşoară activităţi de căutare şi identificare a lui POPESCU CEZAR VASILE, de 41 de …

No comments

  1. Intrebarea este cine a finantat aceasta manifestatie . Daca a fost Consiliul Judetean , nu este in regula si arata ca nu renuntam cu una cu doua la obiceiurile comuniste . Daca au fost numai sponsori privati , este de toata stima . Trebuie sa inteleaga toata lumea ca nu se mai poate ca unii sa puna banii la buget si altii sa se distreze pe munca acestora .