Friday , September 22 2023

Flutur invita partenerii germani sa participe la manifestarile dedicate „Anului Bucovinei”

Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ `i va invita pe partenerii din Regiunea Schwaben s\ fie prezen]i la evenimentele culturale pe care administra]ia jude]ean\ le va organiza `n cursul anului 2011. Gheorghe Flutur a declarat c\ are `n vedere `n primul r=nd manifest\ri precum „Cr\ciun `n Bucovina” [i „Pa[tele `n Bucovina”. Aceste dou\ evenimente ar urma s\ fie organizate, anul viitor, prin promovarea unor proiecte cu finan]are european\. „Inten]ia noastr\ este ca Regiunea Schwaben s\ participe la ac]iunile culturale de anul viitor. Avem mari proiecte europene, de Cr\ciun, de Pa[te, evenimente pe proiecte europene, la care vrem s\ fie prezen]i [i cei din Regiunea Schwaben. A[a cum am spus anul 2011 vrem s\ fie anul Bucovinei, cu foarte multe ac]iuni pentru promovarea turismului”, a declarat Gheorghe Flutur. (D.P.)

Vezi si

Profesori de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, la cursuri de formare în Suedia și Croația

Opt cadre didactice de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava au participat la mobilitățile …