Monday , October 3 2022

Flutur invita partenerii germani sa participe la manifestarile dedicate „Anului Bucovinei”

Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ `i va invita pe partenerii din Regiunea Schwaben s\ fie prezen]i la evenimentele culturale pe care administra]ia jude]ean\ le va organiza `n cursul anului 2011. Gheorghe Flutur a declarat c\ are `n vedere `n primul r=nd manifest\ri precum „Cr\ciun `n Bucovina” [i „Pa[tele `n Bucovina”. Aceste dou\ evenimente ar urma s\ fie organizate, anul viitor, prin promovarea unor proiecte cu finan]are european\. „Inten]ia noastr\ este ca Regiunea Schwaben s\ participe la ac]iunile culturale de anul viitor. Avem mari proiecte europene, de Cr\ciun, de Pa[te, evenimente pe proiecte europene, la care vrem s\ fie prezen]i [i cei din Regiunea Schwaben. A[a cum am spus anul 2011 vrem s\ fie anul Bucovinei, cu foarte multe ac]iuni pentru promovarea turismului”, a declarat Gheorghe Flutur. (D.P.)

Vezi si

USV va marca deschiderea anului universitar 2022-2023 cu un concert susținut de DJ Grim Ex

Luni, 3 octombrie 2022, de la ora 19:00, pe esplanada din fața corpului A al …