Monday , May 27 2024

Flutur invita liberalii sa vina `n cadrul polului de dreapta construit `n jurul PDL

Prim-vicepre[edintele PDL, Ghgeorghe Flutur, i-a `ndemnat pe democrat liberali ca `n discu]iile din teritoriu s\ transmit\ electoratului PNL faptul c\ PSD „a pus c\p\stru liberalismului” [i s\-i invite pe liberalii adev\ra]i s\ vin\ al\turi de PDL `n viitoarea construc]ie care se va `nfiin]a `n jurul acestui partid.
Gheorghe Flutur a reiterat ideea c\ este nevoie de `nfiin]area unui pol de dreapta `n jurul PDL, adic\ o „mi[care popular\ care s\ contrapun\ mi[c\rii populiste a USL”. „Cred c\ PDL trebuie s\ fie nucleul [i liantul care s\ coaguleze toate for]ele de dreapta. Noi ne-am asumat valorile de dreapta [i centru dreapta [i trebuie s\ chem\m aici [i societatea civil\ [i alte forma]iuni politice s\ lupt\m `mpreun\ `ntr-o mi[care popular\ `\potriva mi[c\rii populiste a USL. V\ cer s\ fi]i `n]elep]i [i toleran]i [i s\ spune]i electoratului liberal c\ PSD a pus c\p\stru liberalismului [i l-a l\sat chel de principii. Ce liberalism de cumetrie o s\ fac\ `n pia]a Victoria Socialismului Antonescu cu Ponta? Liberalii adev\ra]i trebuie s\ vin\ l=ng\ noi, l=ng\ PDL [i l=ng\ for]ele de dreapta care militeaz\ pentru modernizare. Construc]ia de dreapta trebuie s\ porneasc\ de jos `n sus, baza trebuie s\ spun\ [i nu unii lideri care s-au `ncuiat cu [tampila [i cu poza Br\tienilor nu [tiu pentru c=t timp `n ni[te birouri”, a declarat Gheorghe Flutur. (D.P.)

Vezi si

Adrian Popoiu și-a lansat candidatura pentru un nou mandat de primar la Siret. Flutur: Orașul se află pe drumul cel bun și va avea autostradă

Adrian Popoiu a avut duminică, 26 mai, lansarea candidaturii pentru un nou mandat de primar …