Wednesday , October 5 2022

Flutur invita la Suceava ambasadori din tarile UE pentru a vedea la fata locului cum s-au cheltuit fondurile europene

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, va invita pe ambasadorii ]\rilor Uniunii Europene s\ viziteze jude]ul Suceava pentru a le ar\ta modul `n care s-au cheltuit fondurile europene de preaderare [i de postaderare. „Este o obliga]ie a noastr\ ca s\ ar\t\m cum s-au cheltuit ace[ti bani. Nimic nu este prea mult pentru a-]i face reclam\. Cred c\ prea pu]in s-au prezentat `n ]ar\ pove[tile de succes”, a declarat Gheorghe Flutur. El a spus c\ vrea s\ scoat\ `n eviden]\ `n fa]a ambasadorilor aceste „pove[ti de succes”, unul din scopuri fiind [i acela ca diploma]ii str\ini s\ informeze ]\rile lor c=t mai corect [i `n acest fel s\ se contureze [i posibilitatea atragerii unor investi]ii private. „Dorim noi rela]ii de afaceri, noi rela]ii economice cu ]\rile UE. Nu po]i s\ ie[i din anonimat cu o zon\ dec=t dac\ e[ti cunoscut. Cred c\ ambasadorii vor aduce cu ei reprezentan]i ai camerelor de comer] [i industrie, oameni de afaceri care s\ vad\ la fa]a locului unde pot investi”, a mai spus pre[edintele CJ Suceava. (D.P.)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Un bărbat și o femeie, beți cui, găsiți de polițiști în centrul Sucevei lângă un Mercedes cu o roată ruptă

 Nu e clar cine a condus mașina, dar bărbatul a  fost încătușat pentru că a …