Sunday , February 5 2023

Flutur `i invita pe Ponta si Antonescu la o lupta electorala `n munti, daca tot vor sa c=stige alegerile la Suceava

„Voi riposta de pe [antiere, de acolo de unde lucr\m [i fac ei alergie c\ t\iem panglici”, a atras aten]ia Gheorghe Flutur cu privire la combaterea demagogiilor [i a neadev\rurilor care se spune despre PDL n „Nu va fi o b\t\lie u[oar\, dar noi ne preg\tim foarte serios [i cu fapte. S\ dea Dumnezeu s\ putem face ceva pentru jude]ul nostru [i pentru binele sucevenilor. Avem o echip\ cu care PDL `ncearc\ s\ c=[tige alegerile pentru continuarea moderniz\rii jude]ului”, a mai spus Gheorghe Flutur

Prim-vicepre[edintele PDL, Gheorghe Flutur, a transmis adversarilor politici un mesaj politic ferm `n care `i avertiza c\ nu o s\ r\m=n\ cu m=inile `ncruci[ate la demagogiile lor, la neadev\rurile pe care le spun, la injuriile lor. „Voi riposta de pe [antiere, de acolo de unde lucr\m [i fac ei alergie c\ t\iem panglici”, a atras aten]ia Gheorghe Flutur.
Liderilor opozi]iei „Victora[ [i Crin” cum le-a spus celor doi copre[edin]i ai Uniunii Social Liberale (USL), Victor Ponta – PSD [i, respectiv Crin Antonescu – PNL, le-a atras aten]ia asupra faptului c\ nu au prea multe lucruri `n comun cu electoratul sucevean [i cu Suceava, `n general.
„I-am v\zut [i pe Ponta [i pe Antonescu care compun aceast\ neferitic\ alian]\ PA care au spus c\ prioritatea lor num\rul unu este Suceava. Ce [i-ar dori ei s\ c=[tige Suceava s\-[i r\ceasc\ vinul [i berea la izvoarele noastre. Nu putem s\-[i l\s\m pentru c\ ei nu au dec=t priorit\]i electorale nicidecum dezvoltarea jude]ului”, a ar\tat Gheorghe Flutur. El a mai spus c\ `i a[teapt\ pe Ponta [i pe Antonescu `n mun]ii din jude]ul Suceava la o b\t\lie electoral\.
Aceste afirma]ii `ndreptate `mpotriva liderilor USL fac parte dintr-o `n[iruire mai larg\ de acuza]ii aduse cu predilec]ie PSD-ului [i liderul acestui partid, Victor Ponta. „Un PSD care ne-a dat exemple cu cei doi Adrieni unul N\stase care se folose[te de Palamentul Rom=niei ca s\ nu-i ia inunitatea iar cel\lat Severin care s-a folosit de Parlamentul European. Ce vor ei s\ ne spun\ nou\ despre moralitate, despre schimb\rile din gr\dina lor? Haide]i s\ fim reali[ti”, a spus Gheorghe Flutur. Referindu-se la liderul actual al PSD, Gheorghe Flutur a reiterat ideea c\ acesta e „un om care a luat credit politic cu buletinul de la Ion Iliescu” [i tocmai de aceea nu are dreptul s\ dea lec]ii PDL-ului.
Pe de alt\ parte, invita]ia adresat\ lui Victor Ponta [i lui Crin Antonescu la o lupt\ electoral\ `n mun]ii Sucevei a fost adresat\ de Gheorghe Flutur `n contextul `n care el a amintit c\ PSD a f\cut din jude]ul Suceava, `n timpul c=t s-a aflat la guvernare, „un fel de hotel de tranzi]ie pentru [tabii de la Bucure[ti ai PSD care au promovat turismul guvernamental [i parlamentar”. „Listele cu Mohora (Teodor Mohora, deputat PSD de Suceava `n 2001 – 2004 [i 2005 – 2008 – n.red.) [i cu al]ii de la Bucure[ti veneau. PDL a promoveaz\ parlamentari de aici din Suceava nu teleporta]i din alt\ parte. Sigur c\ m\m\ligu]a cu sm=nt=n\ [i cobza pe p\str\v le prindea bine [tabilor de la Bucure[ti ai PSD-ului dup\ care pl=ng [i acum”, a mai spus Gheorghe Flutur.
Totodat\, Gheorghe Flutur le-a amintit democrat liberalilor c\ au c=[tigat `n echip\ pe o list\ de partid [i c\, `n clipe mai dificile, nu trebuie s\ se dezic\ de partidul care i-a sus]inut. „V\ asigur c\ dac\ [tiu [i [tiu c\ acas\ la Suceava este lini[te [i c\ avem o echip\ puternic\, c\ avem o armat\ de primari care trebuie ajutatat\ `n continuare cu proiecte s\ fac\ ceva `n comunit\]ile lor pot [i eu mai lini[tit s\-mi iau rani]a de lupt\ [i s\ plec s\ ajut [i alte jude]e la nivel na]ional. Nu va fi o b\t\lie u[oar\, dar noi ne preg\tim foarte serios [i cu fapte. S\ dea Dumnezeu s\ putem face ceva pentru jude]ul nostru [i pentru binele sucevenilor. Avem o echip\ cu care PDL `ncearc\ s\ c=[tige alegerile pentru continuarea moderniz\rii jude]ului”, a mai spus Gheorghe Flutur.(Dan PRICOPE)

Vezi si

Ministrul Sănătății le reamintește medicilor: Solicitarea de bunuri materiale sau bani pentru un act medical, intolerabilă, constituie faptă penală 

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, sâmbătă, că este “absolut inacceptabil” ca medicii să ceară …

No comments

  1. A sosit vremea sa pleci D-le Flutur!!! Tinand cont ca urmatorii guvernanti vor fi din partea USL , judetul Suceava v a avea de suferit daca alege sa fie condus in continuare de culoarea Portocalie! Va scrie un tanar , apolitic si pe care il intereseaza doar soarta Judetului Suceaca!!

  2. Jenant si jegos! Asta meritam cu asa asazisi lideri….