Monday , October 3 2022

Flutur face apel, de 1 Decembrie, la promovarea produselor traditionale si a proiectului „Suceava – Capitala de Regiune”

“Trebuie s\ se fac\ mai mult pentru promovarea turismului, a peisajelor, a tradi]iilor, a tuturor valorilor [i produselor rom=ne[ti. Sper ca anul viitor, 1 Decembrie s\ ne g\seasc\ o ]ar\ a regiunilor construite pe provincii istorice, care s\ se dezvolte echilibrat, ]in=ndu-se cont de specificul fiec\rei zone. Suceava [i Bucovina s\ aiba un cuv=nt mai greu `n via]a politic\, social\ [i economic\ a ]\rii. La mul]i ani Rom=nia! La mul]i ani Suceava!”, a spus Gheorghe Flutur, candidatul ARD pentru un mandat de senator pe colegiul 2

Liderul democrat liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, a f\cut un apel, cu ocazia Zilei Na]ionale a Rom=niei, pentru promovarea puternic\ a produselor rom=ne[ti [i pentru `ncurajarea consumatorilor s\ cumpere cu prec\dere ce ne ofer\ [i ce se produce `n Rom=nia. ~n mesajul transmis de liderul PDL Suceava de Ziua Na]ional\, apar temele sus]inute de Gheorghe Flutur `nc\ din timpul mandatului de pre[edinte al CJ Suceava: promovarea puternic\ a Bucovinei [i a produselor autohtone.
„Trebuie s\ se fac\ mai mult pentru promovarea turismului, a peisajelor, a tradi]iilor, a tuturor valorilor [i produselor rom=ne[ti. Sper ca anul viitor, 1 Decembrie s\ ne g\seasc\ o ]ar\ a regiunilor construite pe provincii istorice, care s\ se dezvolte echilibrat, ]in=ndu-se cont de specificul fiec\rei zone. Suceava [i Bucovina s\ aib\ un cuv=nt mai greu `n via]a politic\, social\ [i economic\ a ]\rii. La mul]i ani Rom=nia! La mul]i ani Suceava!”, a spus Gheorghe Flutur.
De men]ionat c\ Gheorghe Flutur a fost cel care a ini]iat constituirea Asocia]iei „Produs `n Bucovina”, iar tot pentru promovarea Bucovinei, el a demarat, recent, o campanie de str=ngere de semn\turi pentru proiectul „Suceava – capital\ de Regiune”, `n contextul unei tot mai pronun]ate tendin]e de regionalizare a Rom=niei `n care USL dore[te s\ fac\ opt regiuni, dezavantaj=nd `n acest fel Suceava. Gheorghe Flutur a declarat c\ pentru proiecte cum este „Suceava – Capital\ de Regiune” face apel la to]i liderii politici s\ i se al\ture, indiferent de partid.
„Aceste zile de evocare a Unirii, `mi ofer\ prilejul s\ amintesc faptul c\ Bucovina a fost a doua provincie care s-a unit cu }ara, la 28 noiembrie 1918. Iat\ de ce [i prin prisma acestui fapt istoric, consider c\ „mai marii” acestor vremuri trebuie s\ ]in\ cont de propunerea noastr\ [i de voin]a oamenilor de pe aceste meleaguri: Suceava – Capital\ de Regiune”, a declarat Gheorghe Flutur.
Reamintim c\ el candideaz\ pentru un mandat de senator `n colegiul 2 din partea Alian]ei Rom=nia Dreapt\ (ARD). Colegiul de Senat nr. 2 este cel mai mare din jude]ul Suceava dup\ num\rul de locuitori [i are arondate 22 de localit\]i `ntre care municipiul Suceava, ora[ele Cajvana [i Salcea [i 19 comune de la Ad=ncata la Boto[ana, de la Ili[e[ti la D\rm\ne[ti, de la Bosanci la Cacica [i de la Ipote[ti la Dr\goie[ti. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Sunați la 112 dacă ați văzut acest bărbat!

Poliţia desfăşoară activităţi de căutare şi identificare a persoanei dispărute POPESCU CEZAR VASILE, de 41 …