Saturday , December 2 2023

Flutur este nemultumit de modul de lucru al firmelor care refac obiective afectate de inundatii

N constructorii care au lucr\ri prin procedur\ de urgen]\ au fost amenin]a]i cu rezilierea contractelor de c\tre pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, [i-a exprimat, ieri, nemul]umirea fa]\ de modul `n care se lucreaz\ la refacerea unor obiective afectate de inunda]iile din aceast\ var\ [i a anun]at c\ va rezilia contractele firmelor care nu respect\ graficele de lucr\ri. Gheorghe Flutur a spus c\ ritmul de lucru la refacerea de poduri, pode]e sau gabioane este total necorespunz\tor. „Sunt nemul]umit total de modul cum se lucreaz\ pe [antiere. Ritmul este necorespunz\tor”, a spus pre[edintele CJ Suceava. El a ar\tat c\ autorit\]ile au f\cut eforturi s\ ob]in\ fonduri at=t din surse guvernamentale, din sponsoriz\ri, din surse proprii, `n timp ce firmele selectate `[i bat joc de lucr\rile ce trebuie f\cute `n regim de urgen]\.
„Sunt lucr\ri `ncredin]ate `n regim de urgen]\ [i sunt `ngrijorat de atitudinea unor constructori care au pe [antiere c=te trei muncitori care leag\ o s=rm\ `n b\taie de joc”, a spus pre[edintele CJ Suceava. El a ar\tat c\ a cerut constructorilor s\ urgenteze lucr\rile [i s\-[i ia angajamentul scris c\ respect\ graficele de lucr\ri, `n caz contrar, contractele vor fi reziliate. „Dac\ nu respect\ graficul de lucr\ri, s\ se duc\ acas\”, a spus Gheorghe Flutur. El a precizat c\, `n prezent, sunt 12 puncte de lucru `n jude] unde se refac obiective afectate de inunda]ii. Pagubele produse de inunda]iile de la sf=r[itul lunii iunie `n jude]ul Suceava se ridic\ la peste 357 de milioane de lei (aproximativ 83, 8 milioane de euro) potrivit unui raport al Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava. (D.P.)

Vezi si

Cod galben de vânt puternic în vestul județului Suceava. Vremea intră într-un proces de răcire semnificativă

 Meteorologii au emis două alerte cod galben de vânt puternic, valabile în aproape jumătate de …

No comments

  1. Pe ce criterii s-au incredintat fara licitatii aceste lucrari. Ca din cate am inteles noi, s-au dat pe criterii religioase…Si inca ceva: cine le-a dat? Ahh, mi-am adus aminte: consiliul judetean.Pai atunci? De ce cereti unui pantofar, unui cofetar, unui tractorist si unui chelner, sa execute drumuri si podete de calitate? Poate pentru ca dau comisioane mai generoase? Nu, nu cred ca asta e… Poate pt ca folosesc marca de beton corespunzatoare. Nu, nici asta nu e…Poate pt ca pun tot fierul necesar?