Thursday , February 9 2023

Flutur despre USL: „Oaia ce-o m=ncat-o lupul/au facut apoi un cuplu”

Din punctul de vedere al prim-vicepre[edintelui PDL, USL este ca o contruc]ie `n care PSD este pe post de gardian iar PNL pe post de prizonier sau de executant al ordinelor gardianului. Din aceast\ cauz\, liberalii au ajuns un fel de „carne de tun” iar cea mai bun\ dovad\ ar fi aceea c\ PNL-ului i s-au oferit, pentru a pune proprii candida]i, cele mai multe jude]e [i municipii re[edin]\ de jude] unde social democra]ii se feresc s\ candideze pentru c\ [tiu c\ nu au [anse. „Este at=t de dezechilibrat\ rela]ia `ntre ei `nc=t sunt convins c\ nu va rezista. Aici este ca `n povesta cu oaia [i lupul: oaia ce-o m=ncat-o lupul au f\cut apoi un cuplu”, a spus liderul democrat liberal, `n aplauzele [i r=setele s\lii.
Un alt argument adus de Gheorghe Flutur `n ceea ce prive[te Uniunea Social – Liberal\ se refer\ la cotarea `n sondaje a acestei forma]iuni politice. Din punctul de vedere al lui Gheorghe Flutur, procentele pe care le avanseaz\ cei de la PSD [i PNL cu privire la USL [i care dep\[esc 60% din op]iunile electoratului nu sunt reale iar ele adev\rate abia dac\ trec de 40%. „Dac\ au 67% de ce curteaz\ `n fiecare s\pt\m=n\ UDMR ? Pentru c\ nu au dec=t 42-43%. Exact c=t le-am ar\tat la Piatra Neam] pentru c\ acolo a fost b\t\lia de la Podu ~nalt”, a explicat Gheorghe Flutur. (D.P.)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …