Saturday , June 22 2024

Flutur despre USL: „Oaia ce-o m=ncat-o lupul/au facut apoi un cuplu”

Din punctul de vedere al prim-vicepre[edintelui PDL, USL este ca o contruc]ie `n care PSD este pe post de gardian iar PNL pe post de prizonier sau de executant al ordinelor gardianului. Din aceast\ cauz\, liberalii au ajuns un fel de „carne de tun” iar cea mai bun\ dovad\ ar fi aceea c\ PNL-ului i s-au oferit, pentru a pune proprii candida]i, cele mai multe jude]e [i municipii re[edin]\ de jude] unde social democra]ii se feresc s\ candideze pentru c\ [tiu c\ nu au [anse. „Este at=t de dezechilibrat\ rela]ia `ntre ei `nc=t sunt convins c\ nu va rezista. Aici este ca `n povesta cu oaia [i lupul: oaia ce-o m=ncat-o lupul au f\cut apoi un cuplu”, a spus liderul democrat liberal, `n aplauzele [i r=setele s\lii.
Un alt argument adus de Gheorghe Flutur `n ceea ce prive[te Uniunea Social – Liberal\ se refer\ la cotarea `n sondaje a acestei forma]iuni politice. Din punctul de vedere al lui Gheorghe Flutur, procentele pe care le avanseaz\ cei de la PSD [i PNL cu privire la USL [i care dep\[esc 60% din op]iunile electoratului nu sunt reale iar ele adev\rate abia dac\ trec de 40%. „Dac\ au 67% de ce curteaz\ `n fiecare s\pt\m=n\ UDMR ? Pentru c\ nu au dec=t 42-43%. Exact c=t le-am ar\tat la Piatra Neam] pentru c\ acolo a fost b\t\lia de la Podu ~nalt”, a explicat Gheorghe Flutur. (D.P.)

Vezi si

Aeroportul Sucevei rămâne pe locul 5 ca număr de pasageri la nivel național

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava continuă să se poziționeze pe al cincilea la nivel …