Monday , December 4 2023

Flutur: Copiii ar trebui sa savureze sarbatorile de iarna, vacanta ar trebui prelungita cu zece zile

Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a propus, duminic\, la Gala olimpicilor suceveni, ca vacan]a de iarn\ s\ fie prelungit\ cu zece zile sau cel pu]in o s\pt\mân\, astfel încât elevii s\ savureze s\rb\torile de iarn\, ar\tând c\ [coala începe imediat dup\ Anul Nou.
“Copiii ar trebui s\ savureze s\rb\torile de iarn\ mai mult. Trebuie s\ ne gândim [i în func]ie de comportamentul copiilor, mai ales c\ în perioada premerg\toare s\rb\torilor aten]ia acestora este mai pu]in îndreptat\ spre [coal\, iar vacan]a lor se încheie imediat dup\ Revelion”, a explicat Flutur.
El consider\ c\ vacan]a de iarn\ ar trebui prelungit\ dac\ nu cu zece zile, cel pu]in cu o s\pt\mân\, ar\tând c\ îi va face aceast\ propunere chiar ministrului Educa]iei, Daniel Funeriu.
Flutur le-a propus parlamentarilor suceveni s\ sus]in\ ini]iativa sa ca durata vacan]ei de iarn\ pentru elevi s\ fie mai mare decât este prev\zut\ în prezent.
Totodat\, pre[edintele CJ Suceava a spus c\ infrastructura [colar\ are nevoie de mai multe investi]ii, dar [i de o curricul\ care s\ se plieze mai mult pe nevoile [i aptitudinile elevilor, pe cerin]a for]ei de munc\ din zon\. Pre[edintele CJ Suceava a ar\tat c\ anumite meserii sunt necesare într-o regiune, decât în alte zone dând ca exemplu industria alimentar\, gestionarea situa]iilor de urgen]\ [i chiar problematica trasfrontalier\.
El s-a pronun]at pentru o mai mare implicare a p\rin]ilor în [coal\, dar [i pentru o consultare periodic\ a pie]ei muncii pentru a se identifica meseriile cerute.
Flutur i-a felicitat pe olimpicii suceveni care au reprezentat cu succes atât jude]ul Suceava, cât [i România la competi]iile [colare na]ionale [i interna]ionale.

Vezi si

Cresc tarifele de vizitare la Muzeul de Istorie și la Cetatea de Scaun  

Consiliul Județean Suceava a aprobat, la ultima ședință, un proiect de hotărâre referitor la taxele …

No comments

  1. Dar cand s-a dat structura anului scolar de ce nu a spus nimic? Nici in vremea lui NC nu am avut vacantele de iarna in acest hal.Si atunci ne era dat sa primim preotul ,noi cadrele didactice ,de Boboteaza.Acum sunt la scoala.Nici la acest lucru nu mai avem acces.Adica de ce sa ne dam cu apa sfintita casa?! LA MUNCA, NENOROCITILOR!!!!