Wednesday , February 8 2023

Flutur cere primarilor sa caute sa atraga investitori, nu doar bani pentru drumuri si retele de utilitati

„Trebuie s\ intr\m `ntr-o nou\ etap\ [i asta `nseamn\ aducerea de investitori, pentru c\ bun\stare `nseamn\ [i contribuitori la bugetele locale care s\ dea de lucru oamenilor [i s\ pl\teasc\ sume importante comunit\]ilor”, a declarat, ieri, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur
Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, le-a cerut, ieri, primarilor localit\]ilor sucevene s\ declan[eze de urgen]\ o ofensiv\ de aducere a investitorilor autohtoni sau str\ini `n jude]. De altfel, Gheorghe Flutur a declarat c\ `[i va muta [i el centrul de greutate al preocup\rilor sale pe discu]ii [i contacte cu investitorii, preciz=nd c\ vrea o colaborare `n acest sens cu primarii, dar [i cu Camera de Comer]. „Aceste demersuri le-am f\cut [i p=n\ acum, dar vreau ca `mpreun\ cu cei de la Camera de Comer], cu primarii, s\ `ncepem o ofensiv\ de aducere de investitori fie autohtoni, fie str\ini `n jude]”, a declarat, ieri, Gheorghe Flutur. ~n opinia sa, nu sunt suficiente doar poriectele de modernizare a str\zilor sau a drumurilor, ori reabilit\rile [i etinderile re]elelor de ap\, canalizare sau gaz metan, de[i reprezint\ un pas important spre civiliza]ie [i spre confortul popula]iei din jude]. „Trebuie s\ intr\m `ntr-o nou\ etap\ [i asta `nseamn\ aducerea de investitori, pentru c\ bun\stare `nseamn\ [i contribuitori la bugetele locale care s\ dea de lucru oamenilor [i s\ pl\teasc\ sume importante comunit\]ilor”, a spus Gheorghe Flutur, ad\ug=nd c\, plecatul dup\ investitori cu rani]a `n spinare va trebui s\ fie, `n mopd obligatoriu, mesajul primarilor `n perioada care urmeaz\. „C=nd spun rani]a m\ refer c\ trebuie s\-i c\ut\m `nt=i pe investitorii autohtoni, fie [i pe cei din localit\]ile noastre”, a declarat Gheorghe Flutur. (D.P.)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Sucevean de 21 de ani, prins la volan drogat cu hașiș si amfetamină

În mașină, polițiștii au găsit și o țigară care probabil conținea marijuana. Luni, în jurul …