Tuesday , November 28 2023

Flutur cere PNL sa treaca peste orgolii si sa nu respinga o colaborare

N vicepre[edintele PDL consider\ c\ PNL trebuie s\ `n]eleag\ c\ electoratul dore[te o construc]ie comun\ cu PDL n “La Suceava am avut succes pentru ca Alian]a D.A. aproape s-a transformat `n partid. PD [i PNL au `n]eles c\ o singur\ for]\ de dreapta e mai puternic\”, a spus liderul democrat-liberal

Vicepre[edintele PDL Gheorghe Flutur a declarat, ieri, c\ PNL trebuie s\ `n]eleag\ c\ electoratul dore[te o construc]ie comun\ cu PDL, `n condi]iile `n care `n ultimii cinci-[ase ani s-a constatat c\ electoratul are op]iuni de dreapta, de modernizare, de ini]iativ\, de investi]ii. “Am spus-o [i o mai spun o dat\: dac\ nu vom `n]elege ce cere electoratul ultimilor ani, electoratul ne va trage de urechi. PNL de multe ori nu a `n]eles c\ trebuie s\ trecem peste orgolii”, a declarat Flutur `ntr-o conferin]\ de pres\. El a subliniat c\ electoratul din Rom=nia are op]iuni de dreapta, de modernizare, de ini]iativ\, de investi]ii. “La Suceava am avut succes pentru Alian]a D.A. aproape s-a transformat `n partid. PD [i PNL au `n]eles c\ o singur\ for]\ de dreapta e mai puternic\”, a spus liderul democrat-liberal.
El a subliniat c\ PDL [i PNL ar trebui s\ se g=ndeasc\ la un proiect comun. “Cred c\ PNL este la un moment de r\scruce [i trebuie s\ se g=ndeasc\ foarte bine. R\m=n deschis la discu]ii”, a spus Flutur. El a subliniat c\ un proiect comun cu PNL are ca scop stabilitatea economic\ [i stabilitatea politic\. “Negocierea se face pe modernizarea statului rom=n”, a spus liderul democrat-liberal, subliniind c\ nu este adeptul tragerii obloanelor, indiferent de ceea s-a `nt=mplat `n trecut. ~ntrebat dac\ PDL poate emite preten]ii `n cadrul negocierilor cu PNL `n condi]iile `n care democrat-liberalii sunt cota]i `n sondaje sub scorul liberalilor, Gheorghe Flutur a spus c\ are convingerea c\ PDL va cre[te `n sondaje dup\ ce economia se va redresa. “PDL nu [i-a pus problema c\ m=ine candideaz\ [i nu a ac]ionat pentru voturi, ci pentru ]ar\. Sunt convins c\ ne vom redresa economic [i vom cre[te `n sondaje dac\ m\surile guvernului se transform\ `n efecte pozitive pentru popula]ie”, a declarat Gheorghe Flutur. (D.P.)

Vezi si

28 noiembrie – Ziua Bucovinei

Ziua Bucovinei este sărbătorită, începând din 2015, la 28 noiembrie, fiind instituită prin Legea 250/2015. …