Saturday , December 3 2022

Flutur are `n vedere o posibila candidatura, la alegerile de anul viitor, pentru sefia super-judetului din care va face parte si Suceava

„Voi face tot posibilul s\ fie c=t mai bine pentru Suceava”, a declarat, ieri, `n fa]a a c=teva zeci de primari, pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur n „Reorganizarea administrativ\ nu trebuie privit\ apocaliptic. Rolul primarului se va m\ri. Uniunea European\ pune mare accent pe rolul alesului local, dar [i pe responsabilitatea uria[\ care `i revine”, a mai declarat Gheorghe Flutur
Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, are `n vedere o posibil\ candidatur\, la alegerile care vor avea loc anul viitor, pentru conducerea viitorului jude] care va cuprinde `n cadrul s\u [i Suceava. {eful administra]iei jude]ene sucevene a fost destul de lapidar `n ce prive[te acest proiect, preciz=nd c\ `n continuare se va bate pentru Suceava [i c\, dac\ se hot\r\[te `n acest sens, nu se teme de o astfel de competi]ie pentru c\ nu a pierdut nicio b\t\lie politic\.
Pe de o parte, la o [edin]\ care a avut loc, ieri, cu mai mul]i primari [i viceprimari din jude]ul Suceava, el a precizat c\ nu dore[te s\ fac\ multe comentarii cu privire la reorganizarea administrativ\ a ]\rii pentru a evita vreo interpretare gre[it\. „Voi face tot posibilul s\ fie c=t mai bine pentru Suceava”, a mai declarat Gheorghe Flutur.
~ntr-o manier\ destul de precaut\, pre[edintele CJ Suceava a l\sat s\ se `n]eleag\ c\ reorganizarea administrativ\ `nc\ nu este pe deplin clarificat\ [i c\ mai trebuie puse la punct multe detalii. „Dac\ se va `nt=mpla aceast\ reorganizare administrativ\, atunci trebuie s\ se aib\ `n vedere c\ foarte multe alte legi vor trebui modificate”, a ]inut s\ transmit\ Gheorghe Flutur primarilor.
Pe de alt\ parte, din c=te se contureaz\ la ora actual\, nu va fi [i o reorganizare la nivelul de baz\ al administra]iei, adic\ la cel al prim\riilor, `n sensul comas\rii mai multor localit\]i, ci doar `n ceea ce prive[te o cre[tere a rolului [i a r\spunderii primarilor. Din c=te se pare, acest lucru este recomandat [i de o serie de normative europene de care se va ]ine cont. „Reorganizarea administrativ\ nu trebuie privit\ apocaliptic. Rolul primarului se va m\ri. Uniunea European\ pune mare accent pe rolul alesului local, dar [i pe responsabilitatea uria[\ care `i revine”, a mai declarat Gheorghe Flutur.
De altfel, el a precizat, la respectiva [edin]\, c\ nu se discut\ o reorganizare p=n\ `n 2012 a prim\riilor, ci doar a jude]elor existente `n prezent. „Prim\riile s\ se preg\teasc\ pentru alegerile locale din 2012”, le-a transmis Gheorghe Flutur celor c=teva zeci de primari [i viceprimari prezen]i la [edin]a de ieri. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …

No comments

  1. ….,,responsabilitatea uriasa care-i revine”,…. doar vorbe mari!
    Obiceiurile vor ramine aceiasi si chiar va fi si mai rau cu Flutur si Basescu.
    Pardon daca gresesc!