Monday , October 3 2022

Flutur are incredere in scoala suceveana, pentru ca “a oferit si ofera elite”

n “Suceava este o pepinier\ de elite” iar “elevii s\ fie `nv\]a]i s\ `nve]e”, au fost ideile desprinse din mesajul transmis de pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, rostit la {coala nr. 1 din municipiul re[edin]\ de jude] cu ocazia deschiderii anului [colar n primarul Ion Lungu a spus c\ de c=nd este el primar, s-au alocat de la Prim\rie pentru modernizarea unit\]ilor de `nv\]\m=nt peste 15 milioane de euro
Peste 126.000 de pre[colari [i elevi suceveni au `nceput, luni, cursurile, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, particip=nd la deschiderea anului [colar la o [coal\ din Suceava, unde a spus c\ are `ncredere `n [coala rom=neasc\, o [coal\ de tip european, care ofer\ elite. Gheorghe Flutur a afirmat, la deschiderea anului [colar la {coala nr.1 din municipiul Suceava, c\ “Suceava este o pepinier\ de elite”, apreciind rezultatele de excep]ie ob]inute de elevii suceveni la diferite competi]ii na]ionale [i interna]ionale.
El a spus c\ sper\ c\ noua lege a `nv\]\m=ntului va intra c=t mai cur=nd `n vigoare [i c\ dore[te ca `n viitor s\ existe o mai mare implicare a p\rin]ilor `n via]a [colii, dar [i ca administra]ia local\ s\ g\seasc\ fonduri pentru finan]area infrastructurii [colare. De asemenea, pre[edintele CJ Suceava a sus]inut c\ are `ncredere `n [coala rom=neasc\, o [coal\ de tip european, care a oferit [i ofer\ elite. Gheorghe Flutur a subliniat c\ este necesar ca prin procesul educa]ional s\ se realizeze o mai bun\ identificare a aptitudinilor elevilor, “elevii s\ fie `nv\]a]i s\ `nve]e”, iar prin programa [colar\ s\ fie prev\zute ore pentru ca o parte din teme s\ fie realizate la [coal\.
Prezent la festivitatea de deschidere a noului an [colar la Colegiul Na]ional “Petru Rare[“ Suceava, primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus c\ `n cei [ase ani de c=nd a fost ales `n aceast\ func]ie Prim\ria Suceava a alocat unit\]ilor de `nv\]\m=nt din municipiu peste 15 milioane de euro pentru lucr\ri de modernizare, repara]ii sau pentru dot\ri [i c\ sper\ ca anul 2011 s\ fie unul mai bun din punct de vedere financiar astfel `nc=t s\ poat\ fi finalizate investi]iile `ncepute.
~n jude]ul Suceava func]ioneaz\, `n anul [colar 2010-2011, 866 de unit\]i de `nv\]\m=nt, dintre care 228 sunt unit\]i cu personalitate juridic\ [i restul sunt structuri ale acestora, iar num\rul pre[colarilor [i elevilor din `nv\]\m=ntul primar, gimnazial [i liceal este de peste 126.000. Din acest an [colar, `n jude]ul Suceava s-au desfiin]at 54 de unit\]i de `nv\]\m=nt, din care 37 de [coli cu clasele I-IV, majoritatea cu predare simultan\, alte 15 gr\dini]e [i dou\ [coli cu clasele I-VIII. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Sunați la 112 dacă ați văzut acest bărbat!

Poliţia desfăşoară activităţi de căutare şi identificare a persoanei dispărute POPESCU CEZAR VASILE, de 41 …

No comments

  1. Flutur = fraier
    De ce? Fiindca e credul. Cred toate balivernele lui Carcalete.
    Cele mai corupte examene din tara sunt evident la Suceava. Plicuri, spagi, examene aranjate. Doar cine e din sistem stie adevarul adevarat.