Thursday , May 23 2024

Flutur a inaugurat ieri mocanita care va circula în Gura Humorului pe perioada sarbatorilor de iarna

N plimb\rile cu moc\ni]a sunt gratuite [i se vor face cel pu]in `n cursul lunii decembrie, traseul `ncep=nd de pe un dig din apropierea principalului pod rutier de peste p=r=ul Humor, de-a lungul c\ruia poate fi observat\ panorama ora[ului Gura Humorului, cu mun]ii care-l `nconjoar\ [i continu\ prin parcul dendrologic Arini[ n de-a lungul traseului de pe dig al moc\ni]ei se poate observa o uria[\ expozi]ie de desene `n aer liber, realizat\ de elevi din jude] n ieri diminea]\, pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a inaugurat moc\ni]a al\turi de un grup numeros de persoane din care f\ceau parte jurnali[ti, reporteri de la diverse posturi de radio [i de televiziune, func]ionari din CJ, dar [i primarul ora[ului Gura Humorului, Marius Ursaciuc

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur [i primarul ora[ului Gura Humorului, Marius Ursaciuc, au inaugurat, vineri, traseul moc\ni]ei care va circula `n acest ora[ `n perioada s\rb\torilor de iarn\, `n timp ce mai multe echipe fac lucr\ri de amenajare specifice evenimentului, `n Parcul Arini[. Gheorghe Flutur a invitat, vineri, jurnali[tii la o conferin]\ de pres\ `n aer liber, `n zona central\ a ora[ului Gura Humorului, pe malul p=r=ului Humor, de unde `ncep amenaj\rile pentru ac]iunile care se vor desf\[ura aici `n cadrul proiectului „Cr\ciun `n Bucovina”, finan]at prin Programului Opera]ional Regional (POR) cu 250.000 de euro. Imediat dup\ podul rutier peste p=r=ul Humor, a fost amplasat\ o poart\ de unde se ajunge la o locomotiv\ de moc\ni]\ cu un singur vagon, acoperit, [i care va func]iona pe perioada s\rb\torilor de iarn\ ca bar, aici urm=nd s\ fie comercializat vin fiert sau ceai fierbinte. Tot `n aceast\ zon\ se lucreaz\ la construc]ia unei scene unde vor evolua forma]ii de colind\tori.
La 30 de metri `n aval, dup\ ce se trece pe sub calea ferat\, printr-un pasaj pietonal, a fost construit, din lemn, un peron de unde se poate urca `n moc\ni]\, care are ca traseu Valea Humorului, dup\ care intr\ `n Parcul dendrologic Arini[. Pe marginea traseului, mai exact `n zona situat\ de-a lungul por]iunii digului p=r=ului Humor pe unde va trece moc\ni]a, au fost instalate 112 panouri pictate de elevi suceveni, `n tehnica graffiti, cu teme legate preponderent de Cr\ciun sau alte semnifica]ii religioase.
Pre[edintele CJ Suceava a spus c\ preg\tirile pentru debutul proiectului „Cr\ciun `n Bucovina” sunt `n „linie dreapt\” [i a subliniat c\ `ntregul proiect are ca scop principal promovarea Bucovinei, a tradi]iilor, obiceiurilor, gastronomiei [i turismului din zon\. El i-a invitat pe jurnali[ti `n moc\ni]\ pentru a parcurge `mpreun\ acest traseu [i a explicat c\ pe aceast\ vale a circulat o moc\ni]\ care transporta bu[teni. De altfel, Gheorghe Flutur a spus c\ primul drum al moc\ni]ei a fost chiar ieri diminea]\, jurnali[tii, reporterii de radio [i televiziune, dar [i unii func]ionari din CJ Suceava fiind cei care au inaugurat traseul respectiv.
Podurile care traverseaz\ p=r=ul Humor, dar [i puntea pietonal\ peste r=ul Moldova din parcul Arini[ spre p=rtia de schi au fost decorate cu lumini, ca [i traseul str\b\tut de moc\ni]\. Prima sta]ie a moc\ni]ei este `n parcul Arini[, `n dreptul unei alte scene, pe care se amplaseaz\ un mini-sat bucovinean [i unde vor fi prezentate diverse spectacole folclorice, dar [i datini [i obiceiuri de iarn\ din Bucovina. La mic\ distan]\ se afl\ [i un bazin de `not acoperit, de dimensiuni olimpice, construit [i inaugurat, anul acesta, cu fonduri europene. ~n aceea[i zon\, turi[tii vor putea degusta produse tradi]ionale din Bucovina, at=t m=nc\ruri de post, c=t [i alte preparate. O alt\ sta]ie a moc\ni]ei este `n dreptul pun]ii pietonale de peste r=ul Moldova, care duce la p=rtia de schi din ora[. De altfel, peste r=ul Moldova se poate observa o alt\ investi]ie f\cut\ `n Gura Humorului [i anume p=rtia de schi [i telescaunul realizat, de asemenea, cu finan]are european\ [i care a fost inaugurat la `nceputul acestui an.
Primarul ora[ului Gura Humorului, Marius Ursaciuc, a spus c\ sper\ ca num\rul turi[tilor care vor veni `n zon\, at=t la Gura Humorului, c=t [i la C=mpulung Moldovenesc [i Vatra Dornei s\ fie mare, el preciz=nd c\ `n Gura Humorului, Vorone] [i M\n\stirea Humorului nu mai sunt locuri de Revelion `n unit\]ile de cazare omologate, iar pentru Cr\ciun a constatat c\ mai erau [apte camere disponibile.
Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a anun]at c\ programul „Cr\ciun `n Bucovina” va `ncepe duminic\, `n Suceava, la Muzeul Satului Bucovinean, cu un spectacol special pentru copii, de Sf=ntul Nicolae, dup\ care, `n centrul municipiului, Ansamblul Ciprian Porumbescu va sus]ine un concert de colinde [i va fi inaugurat bradul de Cr\ciun. ~n aceea[i sear\, la Gura Humorului va fi inaugurat Bradul de Cr\ciun, iar moc\ni]a va fi pus\ `n func]iune oficial, urm=nd s\ fie prezentat [i un concert de colinde `n parcul Arini[. Gheorghe Flutur a men]ionat c\ tot la Gura Humorului, `n 11 decembrie, vor fi organizate mai multe evenimente, fiind invita]i s\ participe mai mul]i ambasadori acredita]i la Bucure[ti. „Vor vedea obiceiurile de iarn\ la ele acas\”, a spus Gheorghe Flutur. P=n\ `n 7 ianuarie, `n toate zonele din jude]ul Suceava vor fi organizate spectacole, iar turi[tii vor putea vedea `n gospod\riile oamenilor cum se organizeaz\ [ez\tori, cum se prepar\ porcul de Cr\ciun sau cum repet\ grupurile de colind\tori. „S\ vin\ musafirii la casele oamenilor, pe uli]ele satului, la gospodari acas\”, a spus Gheorghe Flutur. ~n prima sear\ de Cr\ciun, la Gura Humorului vor fi concerte, se va putea schia, dar `n acela[i timp cei care doresc vor putea s\ [i `noate `n piscina acoperit\ din complexul Arini[. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gheorghe Flutur, întâlniri cu alegătorii din trei zone ale orașului Rădăuți

 Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a avut miercuri întâlniri cu electoratul în trei zone ale …

No comments

  1. Eee… mai Ioane, ” [i]s-asa-i rău s-asa nu-i bine[/i]”, ori se face ceva ori nu, tot avem ceva de comentat contra.

  2. Este foarte placut sa-l vezi pe Ceausescu la toate festivitatile de inaugurare, in spatele acestor momente se ascund bani grei, care nu se pot contabiliza.Exista o gasca de colaboratori care gestioneaza sume importante provenite de le sponsori, bugete locale sau fonduri externe.Cum sunt verificate sumele de bani care se scurg printre degete la “cei dragi”(vezi oul din centrul Sucevei)?
    Este bine de promovat turismul din zona, dar sa o faca oamenii responsabili si cu decenta.